49 obserwujących
89 notek
302k odsłony
4687 odsłon

Kopie rejestratorów MŁP-14-5 i KBN-1-1 w świetle ekspertyzy ATM

Wykop Skomentuj85

Problematyka jakości i ilości kopii rosyjskich parametrycznych rejestratorów MŁP-14-5 i KBN-1-1 na podstawie ekspertyzy firmy ATM (z raportu KBWL LP)

1. Rejestratory obecne na pokładzie TU154M:

- katastroficzny rejestrator CVR: MARS-BM
- katastroficzny rejestrator parametrów MŁP-14-5
- eksploatacyjny rejestrator parametryczny KBN-1-1
- eksploatacyjny rejestrator parametryczny ATM (prod. polskiej)
- mechaniczny rejestrator parametrów KZ-63 (nie ujawniony lub nie odnaleziony)

2. O kopiach zapisów rejestratorów MŁP 14-5 oraz KBN-1-1:

Spis plików, ekspertyza ATM, Raport KBWL LP str. 517:


3. O jakości rosyjskich kopii zapisów parametrów lotu na podstawie ekspertyzy ATM/Raportu KBWL LP:

oraz

4. Wnioski pośrednie:

Plik: MLP-14-5A.dat – (zawiera zapis parametrów z dnia 10.04 - rejestrator MŁP) – kopia wykonana w Moskwie 31.05.2010 (nie zawiera ani jednego poprawnego subkadru !)

Plik: MLP-14-5B.dat – (nie zawiera zapisu parametrów z 10.04 - rejestrator MŁP) – kopia wykonana w Moskwie 31.05.2010

Plik: KBN.dat – (zawiera zapis parametrów z rejestratora KBN) – kopia wykonana w Moskwie 31.05.2010 (zapis kończy się przed 8:41:00 i choć zawiera pomijalną ilość błędów jest  nieprzydatny do analizy parametrów ostatnich sekund lotu)

Plik: 85837.FDR.ALLData.dat – (wg. opisu zawiera zapis parametrów z rejestratora MŁP) – czas i miejsce wykonania kopii nieznane (wg. ekspertyzy ATM plik zawiera „wyraźną ilość błędów”)

WNIOSKI:

- W dniu 31.05.2010 (w którym J. Miller podpisał memorandum przekazujące rejestratory i wrak TU154M do dyspozycji Komitetu Śledczego FR) strona polska otrzymała kopie zapisów z rejestratorów CVR i  parametrycznych.

Wszystkie zrzuty danych z rejestratorów były wadliwe: (MARS-BM - wg wcześniejszej wiedzy brak 16s nagrania, KBN-1-1- brak co najmniej 5 ostatnich sek. zapisu parametrów lotu, MŁP-14-5 żadnej poprawnej ramki na kopii). Dowody otrzymane przez Millera od strony rosyjskiej nie nadawały się do dalszych analiz.


Biorąc pod uwagę fakt iż wg ekspertyzy ATM – kopia rejestratora KBN którą dysponowała strona polska, nie zawierała zapisu parametrów ostatnich sekund lotu, należy domniemywać iż żadna z wykonanych przez Rosjan kopii rejestratora KBN nie była kompletna !!!

- Po 31.05.2010, strona polska zwróciła się do Rosjan o następne kopie z rejestratorów parametrycznyych. Otrzymała (jedynie ?) (błędną !) kopię z rejestratora MŁP-14-5.

- MAK oparł swój raport na całościowej analizie zapisów rejestratora KBN-1-1. Także ekspertyza ATM mówi o pomijalnej ilości błędów na kopii tego rejestratora.
Zapis KBN  był zatem poprawny i w przeciwieństwie do rejestratora ATM zawierał dane o parametrach lotu do ostatniej sekundy (8:41:04)

- Dane zapisane przez rejestrator KBN-1-1 były bardziej poprawne niż rosyjska kopia z rejestratora MŁP-14-5 która wg firmy ATM zawierała "wyraźną ilość błędów". Nie przeszkadzało to KBWL LP oprzeć swoich analiz na wątpliwej kopii MŁP.

- Dane niezapisane przez rejestrator ATM zostały uzupełnione przez KBWL LP parametrami z rosyjskiej kopii z rejestratora MŁP 14-5. 

- Także dane z polskiego rejestratora ATM (pół sekundy: kadr 8:41:02-8:41:02,5) KBWL LP zastąpiła danymi z tej samej niezweryfikowanej kopii MŁP-14-5. 

- Pancerny katastroficzny rejestrator MŁP-14-5 miał przetrwać katastrofę w gorszym stanie niż rejestratory eksploatacyjne których obudowy były wykonane z tworzywa sztucznego. Rejestratory eksploatacyjne były zamontowane w przedziale za kokpitem.

- Rosjanie świadomie wykonywali i przekazywali stronie polskiej wadliwe kopie. Mieli świadomość iż rejestrator ATM nie zapisał parametrów w czasie ostatniej 1,5 sekundy lotu. 

Strona polska otrzymała od Rosjan kopie pozostałych rejestratorów dopiero po tym jak w Polsce odczytano rejestrator ATM
 a następnie zwrócono go MAK-owi wraz z danymi.

Wszystkie kopie wykonane 31.05.2010 w siedzibie MAK i przekazane Jerzemu Millerowi były wadliwe i nie nadawały się do dalszych analiz.

Analizę przebiegu 2-óch ostatnich sekund lotu TU154M, KBWL LP oparła na niezweryfikowanej, zawierającej wyraźną ilość błędów drugiej kopii MŁP-14-5 otrzymanej od Rosjan w nieznanych okolicznościach.

KBWL LP miała świadomość iż rejestrator eksploatacyjny KBN-1-1 poprawnie zapisał parametry w czasie 2 ostatnich sekund lotu a mimo to nie zwróciła się do strony rosyjskiej o wykonanie następnej autoryzowanej kopii tego rejestratora.

Rosjanie mieli świadomość ograniczeń rejestratora MŁP dlatego świadomie nieudostępniali stronie polskiej zapisów KBN. Tym samym ew. przekłamania parametrów ostatniej 1,5 sekundy lotu mogli zrzucić na błędy zapisu/odczytu MŁP a nie sfałszowanie kopii.

O tym jak mało wiarygodne są zapisy MŁP użyte w Raporcie KBWL LP świadczą nierealne wartości wysokości barometrycznej (przeliczonej z radiowej) i kąta przechylenia w ostatnich 2 sekundach lotu opisane w notce @KANO (opracowania Kazimierza Nowaczyka i Marka Dąbrowskiego):

http://naszeblogi.pl/39254-prezentacja-przed-zespolem-parlamentarnym-21062013

Tematykę wiarygodności zapisów i brakujących danych ATM uzupełnianych kadrami z MŁP poruszał także Michał Jaworski w notkach:

http://kaczazupa.salon24.pl/507986,ukryte-pol-sekundy-4

http://kaczazupa.salon24.pl/504092,ukryte-pol-sekundy-3

i wcześniejszych

oraz bloger Alef-1:

http://alef-1.blogspot.com/2012/05/rejestratory-parametryczne-czyli.html

i moja skromna osoba:

http://e2rdo.salon24.pl/440203,powazne-rozbieznosci-w-raportach-dotyczace-rejestratorow

Tekst Marka Dąbrowskiego na podobny temat:

http://wpolityce.pl/artykuly/56428-strona-polska-zaniedbala-weryfikacji-danych-rosyjskiej-czarnej-skrzynki-z-ostatnich-dwoch-sekund-zapisu

Wykop Skomentuj85
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale