EdithKulpienski EdithKulpienski
311
BLOG

Prawdziwi mężczyźni nie płaczą...tylko wybierają śmierć.

EdithKulpienski EdithKulpienski Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 42


Tylko w 2022 roku, w Polsce 4 261 mężczyzn popełniło samobójstwo, które zakończyło się ich zgonem!

Dlaczego młodzi mężczyźni w ostatnim czasie coraz częściej podejmują decyzję o tak drastycznym kroku? Tragiczne zjawisko samobójstw wśród młodych mężczyzn jest złożone i wielowymiarowe, a wyjaśnienie tego trendu wymaga uwzględnienia różnych czynników społecznych, psychologicznych i ekonomicznych. 

Co wpływa na podjęcie tak radykalnego kroku? Na pierwszym miejscu przyczyną takiego kroku są problemy ze zdrowiem psychicznym. Często doświadczają oni różnych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki, stres czy uzależnienia. Niejednokrotnie mężczyźni mają trudności w otwartym wyrażaniu swoich emocji i szukaniu pomocy, co może prowadzić do samotności i izolacji.

Poza tym ogromna presja społeczna i zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do nich. Nie oszukujmy się, w przeciągu kilku ostatnich dekad nasze społeczeństwo faworyzuje kobiety i ich potrzeby, chcąc wynagrodzić im długie lata dyskryminacji, zapominając kompletnie o potrzebach mężczyzn. Młodzi mężczyźni zamiast wsparcia z jego strony, czują ogromną presję, by byli silni, niezależni i sukcesywni. Oczekiwania dotyczące kariery zawodowej, sukcesu finansowego czy społecznego są dla nich bardzo przytłaczające i często prowadzą do poczucia nieadekwatności i frustracji.

Pogarsza to jeszcze bezrobocie lub trudności w znalezieniu stabilnej pracy. Fakt ten negatywnie wpływa na ich samopoczucie i samoocenę. Problemy finansowe są powodem ogromnego stresu, beznadziei i pogorszenia w efekcie stanu psychicznego. W dobie materialistycznego podejścia kobiet do związków damsko-męskich, pozbawia ich to szansy na relację i szczęście, co jest powodem wystąpienia u nich zaburzeń psychicznych.

Brak świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego oraz niewystarczająca dostępność i akceptacja pomocy psychologicznej mogą utrudniać młodym mężczyznom uzyskanie niezbędnej pomocy. Niestety stereotypy dotyczące mężczyzn, które promuje społeczeństwo, jako silnego i niezależnego, mają negatywny wpływ na zrozumienie i przyznanie się do swoich trudności i szukaniu pomocy.

Niestety w dalszym ciągu w Polsce kwestia zdrowia psychicznego mężczyzn jest napiętnowana, jako coś czego należy się wstydzić, a co dyskryminuje mężczyznę w oczach społeczeństwa. To piętno bardzo często uniemożliwia mężczyźnie, szukanie pomocy lub otwarte omawianie swoich zmagań. Ponadto brak świadomości i zrozumienia zdrowia psychicznego może utrudniać wczesną identyfikację choroby i interwencję.

Kolejnym czynnikiem jest poczucie izolacji i samotności wśród młodych Polaków, które znacząco wpływa na zdrowie psychiczne i przyczyniać się może do myśli samobójczych. W dzisiejszym dynamicznym i indywidualistycznym społeczeństwie wielu z nich ma trudności z nawiązaniem kontaktów i utrzymaniem sieci wsparcia społecznego, co może zaostrzyć poczucie beznadziejności i rozpaczy.

Co bardzo często prowadzi do nadużywania różnego rodzaju używek, w tym alkoholu i narkotyków. Młodzi mężczyźni często sięgają po narkotyki, by poradzić sobie z bólem emocjonalnym lub zagłuszać objawy depresji, lęku lub innych zaburzeń psychicznych.

Również wszechobecna rywalizacja, która zaczyna się już w przedszkolu, szkole czy na studiach, wywołana ogromną presją społeczną wpływa na poczucie własnej wartości młodych mężczyzn. Intensywna rywalizacja o oceny, przyjęcia na studia i perspektywy przyszłej kariery może prowadzić do przytłaczającego stresu i poczucia porażki, szczególnie jeśli oczekiwania nie zostaną spełnione.

Niewystarczająco wypracowane mechanizmy radzenia sobie i ograniczona odporność emocjonalna utrudniają młodym mężczyznom radzenie sobie z wyzwaniami i niepowodzeniami życiowymi. Bez skutecznych strategii radzenia sobie mogą czuć się przytłoczeni i postrzegać samobójstwo jako jedyny sposób na ucieczkę od bólu.

Poza tym łatwy dostęp do środków śmiercionośnych, takich jak broń lub niektóre leki, zwiększa ryzyko samobójstw. Niezbędne jest wdrożenie skutecznych środków ograniczających dostęp do tych środków i promujących praktyki odpowiedzialnego przechowywania i obchodzenia się z nimi.

Rozwiązanie problemu rosnącego wskaźnika samobójstw wśród młodych mężczyzn wymaga kompleksowego podejścia na wielu poziomach: społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym. Przede wszystkim edukacja, czyli promowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego, zmniejszanie piętna społecznego na temat słabości mężczyzny, zapewnianie mu dostępnych i niedrogich usług w zakresie zdrowia psychicznego, wdrażanie środków zapobiegawczych w szkołach i na uniwersytetach oraz wspieranie środowisk wspierających, które zachęcają do szukania pomocy.

Bardzo ważne jest, by jak najszybciej podjąć działania zapobiegania samobójstwom i poprawę zdrowia psychicznego wśród młodych mężczyzn, w przeciwnym razie zjawisko będzie się rozszerzać. Statystyki nie kłamią, ci ludzie mogliby żyć, gdyby im ktoś pomógł...


Źródło

Zdjecie Google 

https://pravda.org.pl/artykuly/czy-mezczyzni-odbieraja-sobie-zycie-7-razy-czesciej-niz-kobiety-tlumaczymy-problemy-ze-statystykami/#:~:text=Wed%C5%82ug%20statystyk%20opublikowanych%20przez%20Komend%C4%99,5%20razy%20cz%C4%99%C5%9Bciej%20ni%C5%BC%20kobiety.

Zobacz galerię zdjęć:

S24

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości