www.rogala.pl
Pomocny Poprzez Edukowanie
6 obserwujących
380 notek
273k odsłony
  240   0

Jeżeli nie ukończyłeś 26 lat, to sprawdź, czy Twój pracodawca oferuje PPE

PPE to bez wątpienia najlepsza forma gromadzenia kapitału przez polskich pracowników. Wynika to z obowiązku finansowania całości wpłat (składki podstawowej) przez pracodawcę. Jedyny bieżący koszt ponoszony przez pracownika - wynikający z uczestnictwa w PPE - to zaliczka na podatek dochodowy od przychodu, jakim jest składka podstawowa. Jednak tego kosztu nie ponoszą pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat. To czyni PPE wyjątkowym bonusem, bo bezkosztowym dla pracownika, z którego nie korzysta około 1/3 najmłodszych pracowników.

PPE lepsze od PPK

Chociaż w ostatnim roku cała uwaga pracowników i pracodawców jest skupiona na PPK, to w cieniu tego produktu, bardzo dynamicznie rozwijał się rynek PPE. To wynikało z tego, że zaoferowanie PPE ze składką podstawową 3,5%, taką samą jak w PPK, zwalniało pracodawcę z obowiązku utworzenia PPK.

Z tej opcji skorzystało bardzo wiele przedsiębiorstw. W 2019 roku liczba PPE wzrosła o 677 w stosunku do roku ubiegłego. Liczba ta stanowiła aż 35,5% liczby wszystkich PPE utworzonych do końca 2018 roku. Wzrost liczby PPE rejestrowanych w 2019 r. miał bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby uczestników – na koniec roku w PPE uczestniczyło 613 tys. osób, przy czym tylko w samym 2019 roku przybyło blisko 187 tys. uczestników. Był to największy roczny przyrost liczby uczestników w historii PPE (od 1999 roku).

PPE – dwa oblicza sukcesu

W tych optymistycznych liczbach pojawia się informacja, która może budzić niepokój. Otóż w 2019 roku spadł średni poziom uczestnictwa w PPE (czyli stosunek liczby uczestników do liczby zatrudnionych pracowników). Wskaźnik uczestnictwa na koniec 2019 r. wyniósł 65,8% i obniżył się o 1,9% w stosunku do wskaźnika z końca 2018.

Należy pamiętać, że w warunkach PPE pracodawca może ustalić dość wysokie progi uzyskania uprawnień do uczestniczenia w programie, czyli odpowiednio długi staż pracy. Jednak nie może wykluczać więcej niż połowę pracowników i nie może być dłuższy niż 3 lata.

Ilu uprawnionych pracowników nie korzysta z tego wyjątkowego bonusu? Około 25%. Ten odsetek jest najwyższy wśród najmłodszych pracowników. W związku z tym z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że wynosi on nie mniej niż 1/3 pracowników

Bolesna strata

Rezygnacja z PPE jest nieracjonalna w każdym przypadku, także gdy pracownik ponosi koszt finansowania wpłaty podstawowej w formie zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku pracownik za 100 zł podwyżki od pracodawcy (w formie składki podstawowej na PPE) płaci jedynie 17 zł zaliczki na podatek, a najlepiej zarabiający 32 zł.

Natomiast najmłodsi pracownicy nie ponoszą żadnego kosztu otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od pracodawcy w wysokości co najmniej 3,5 procent wynagrodzenie brutto w formie składki na PPE. Za każde otrzymane na PPE 100 zł płacą 0 zł. Powinni o tym wiedzieć.

PPE – darmowy bonus dla najmłodszych pracowników

Powinni wiedzieć również o tym, że z tych środków będą mogli skorzystać znacznie wcześniej, niż po ukończeniu 60 roku życia. Pierwszym takim momentem będzie zmiana pracodawcy. Wtedy uczestnik PPE będzie mógł przenieść zgromadzone środki (podkreślmy: w całości finansowane przez byłego pracodawcę) na IKE i z tego konta dokonać tzw. zwrotu środków. W takim przypadku wartość kwoty zwrotu zostanie pomniejszona o 30% przekazane na ich konto w ZUS, natomiast 70%, pomniejszone o podatek Belki, zostanie wypłacone pracownikowi na konto osobiste.

PPE: darmowa emerytura od pracodawcy

Oczywiście, gdyby ten młody pracownik, wstrzymał się z wypłatą tych środków aż do 60 roku życia, to będzie mógł je wypłacić w ratach lub jednorazowo - w całości bez pomniejszania zysków z inwestycji o koszt podatku Belki. Tym samym otrzyma dodatkowe środki na emeryturze, w pełni za darmo, a raczej za podjęcie decyzji o przystąpieniu do PPE jeszcze przed ukończeniem 26 roku życia.


Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo