6 obserwujących
373 notki
266k odsłon
168 odsłon

Jeżeli nie ukończyłeś 26 lat, to sprawdź, czy Twój pracodawca oferuje PPE

Wykop Skomentuj5

PPE to bez wątpienia najlepsza forma gromadzenia kapitału przez polskich pracowników. Wynika to z obowiązku finansowania całości wpłat (składki podstawowej) przez pracodawcę. Jedyny bieżący koszt ponoszony przez pracownika - wynikający z uczestnictwa w PPE - to zaliczka na podatek dochodowy od przychodu, jakim jest składka podstawowa. Jednak tego kosztu nie ponoszą pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat. To czyni PPE wyjątkowym bonusem, bo bezkosztowym dla pracownika, z którego nie korzysta około 1/3 najmłodszych pracowników.

PPE lepsze od PPK

Chociaż w ostatnim roku cała uwaga pracowników i pracodawców jest skupiona na PPK, to w cieniu tego produktu, bardzo dynamicznie rozwijał się rynek PPE. To wynikało z tego, że zaoferowanie PPE ze składką podstawową 3,5%, taką samą jak w PPK, zwalniało pracodawcę z obowiązku utworzenia PPK.

Z tej opcji skorzystało bardzo wiele przedsiębiorstw. W 2019 roku liczba PPE wzrosła o 677 w stosunku do roku ubiegłego. Liczba ta stanowiła aż 35,5% liczby wszystkich PPE utworzonych do końca 2018 roku. Wzrost liczby PPE rejestrowanych w 2019 r. miał bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby uczestników – na koniec roku w PPE uczestniczyło 613 tys. osób, przy czym tylko w samym 2019 roku przybyło blisko 187 tys. uczestników. Był to największy roczny przyrost liczby uczestników w historii PPE (od 1999 roku).

PPE – dwa oblicza sukcesu

W tych optymistycznych liczbach pojawia się informacja, która może budzić niepokój. Otóż w 2019 roku spadł średni poziom uczestnictwa w PPE (czyli stosunek liczby uczestników do liczby zatrudnionych pracowników). Wskaźnik uczestnictwa na koniec 2019 r. wyniósł 65,8% i obniżył się o 1,9% w stosunku do wskaźnika z końca 2018.

Należy pamiętać, że w warunkach PPE pracodawca może ustalić dość wysokie progi uzyskania uprawnień do uczestniczenia w programie, czyli odpowiednio długi staż pracy. Jednak nie może wykluczać więcej niż połowę pracowników i nie może być dłuższy niż 3 lata.

Ilu uprawnionych pracowników nie korzysta z tego wyjątkowego bonusu? Około 25%. Ten odsetek jest najwyższy wśród najmłodszych pracowników. W związku z tym z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że wynosi on nie mniej niż 1/3 pracowników

Bolesna strata

Rezygnacja z PPE jest nieracjonalna w każdym przypadku, także gdy pracownik ponosi koszt finansowania wpłaty podstawowej w formie zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku pracownik za 100 zł podwyżki od pracodawcy (w formie składki podstawowej na PPE) płaci jedynie 17 zł zaliczki na podatek, a najlepiej zarabiający 32 zł.

Natomiast najmłodsi pracownicy nie ponoszą żadnego kosztu otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od pracodawcy w wysokości co najmniej 3,5 procent wynagrodzenie brutto w formie składki na PPE. Za każde otrzymane na PPE 100 zł płacą 0 zł. Powinni o tym wiedzieć.

PPE – darmowy bonus dla najmłodszych pracowników

Powinni wiedzieć również o tym, że z tych środków będą mogli skorzystać znacznie wcześniej, niż po ukończeniu 60 roku życia. Pierwszym takim momentem będzie zmiana pracodawcy. Wtedy uczestnik PPE będzie mógł przenieść zgromadzone środki (podkreślmy: w całości finansowane przez byłego pracodawcę) na IKE i z tego konta dokonać tzw. zwrotu środków. W takim przypadku wartość kwoty zwrotu zostanie pomniejszona o 30% przekazane na ich konto w ZUS, natomiast 70%, pomniejszone o podatek Belki, zostanie wypłacone pracownikowi na konto osobiste.

PPE: darmowa emerytura od pracodawcy

Oczywiście, gdyby ten młody pracownik, wstrzymał się z wypłatą tych środków aż do 60 roku życia, to będzie mógł je wypłacić w ratach lub jednorazowo - w całości bez pomniejszania zysków z inwestycji o koszt podatku Belki. Tym samym otrzyma dodatkowe środki na emeryturze, w pełni za darmo, a raczej za podjęcie decyzji o przystąpieniu do PPE jeszcze przed ukończeniem 26 roku życia.


Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo