0 obserwujących
50 notek
18k odsłon
209 odsłon

Dekarbonizacja- elitarna herezja XXI w./2/

Wykop Skomentuj1

 

 Na terenie PE ale również na poziomie ministerstw w różnych krajach  jak grzyby po deszczu powstają klimatyczne agendy a nawet ministerstwa, np. w Anglii mamy departament „Energii i Zmian Klimatycznych”.    Co znaczy taka ministerialna tematyczna zbitka? Co ma piernik do  wiatraka ?  Ideologia naprawy klimatu wkracza do ośrodków decyzyjnych, umożliwia organizację lukratywnych miejsc pracy dla emisyjnych kombinacji , derogacji , dotacji , straszenia klimatem.                                                                                                                               Na terenie kraju kierunki postępu czy myśl przewodnią próbują precyzować instytucjonalne think –tanki.  Instytut Kościuszki, współpracujący z AGH -Kraków  z prezes Izabelą Albrycht i ekspertem ds. energii prof. W. Mielczarskim konsekwentnie , logicznie i naukowo  w interesie konkurencyjności polskiej gospodarki bronią łupków i energetyki węglowej oraz punktują absurdy i zagrożenia płynące z unijnej polityki klimatycznej. To cenna misja zderzająca się z absurdami klimatycznych ideologii. Pewien dysonans budzi tutaj grupa ekspercka w obszarze „ Energia i Klimat” /dwa trofea pod jedną pokrywką?/ który reprezentuje siedmiu ekspertów. Tylko jeden Prof. Mielczarski ma wykształcenie politechniczne  a poza tym mamy socjologa , prawnika i czterech humanistów. Podobny profil , socjologiczno – filozoficzno – prawny ma baza ekspercka Instytutu Sobieskiego w dziale Energetyka /logicznie bez Klimatu/. 

Jestem b. daleki od ujmowania komukolwiek prawa do eksperckiego zaangażowania się w energie i klimat ale mam  obawy czy prawnicy , humaniści znają , rozumieją procesy energetyczne zachodzące na naszej planecie  np. zjawisko fotosyntezy /asymilacji/ i dysymilacji / spalania, oddychania/ węgla. Stanowiłoby to bazę do dalszych ,eksperckich dywagacji w prezentowanej tematyce. Może się pojawiać niepokój , że pewne braki w tym zakresie mogą powodować uleganie pacyfikacji umysłowej prowadzonej przez światowe elity dekarbonizacyjne. UE choinie dotuje różnorodne szkolenia i kursy . Krótkie , syntetyczne , szkolenia z  relacji  Słońce – Węgiel – Emisja  na bazie podstaw chemii, fizjologii ,węglowej  inżynierii przemysłowej i rolniczej / jako skromny appendix  do różnych tematów/ mogłyby być pożyteczne i ozdrowieńcze dla zdobywających kwalifikacje uczestników -szczególnie dziennikarzy , energetycznych i klimatycznych ekspertów , ekologów , ludzi opinii i zwykłych zjadaczy chleba-dla poznania  i kojarzenia   energetycznej   harmonii naszego świata.

„Ludzie logicznego myślenia „ a w szczególności eksperci  winni bazować na naukach bezwzględnych tj. matematyce , fizyce , chemii i biologii . Poza ta strefą człowiek tworzy swój subiektywny świat z coraz szerszą granicą dowolności , taktyki , polityki ,gdzie 2+2 nie musi równać się cztery , gdzie można zakombinować , oszukać , wyłudzić , poprawić klimat, pohandlować emisjami , zdekarbonizować , rzucać absurdalne hasła typu „węgiel zabija”.

 

Pakiet OZE  -  tzw. odnawialne źródła energii to drugi element systemu klimatycznego PE.       W warunkach zagrożeń związanych z wyczerpywaniem się koncentratów węgla kopalnego działania na substytuty energetyczne wydaje się właściwe . Kierunki te trzeba rozpracowywać teoretycznie i wspierać finansowo wdrożenia praktyczne ale ostrożnie i z rozpoznaniem warunków ekonomicznych realnego konkurencyjnego świata.             Głównym atutem OZE ma być odnawialność energii i neutralność emisyjna. Energia ta w porównaniu np. do węgla kamiennego jest przynajmniej 2-3 razy droższa,  a jej producenci otrzymują wsparcie w postaci kolorowych certyfikatów. Jest to energia ze źródeł węgla rozproszonego czy rozrzedzonego.                                                                                                                    Dla przykładu produkcja biomasy wymaga b. dużych nakładów na uprawę gleby , sadzenie roślin , pielęgnację , zbiór ,transport , suszenie ,obszerne kryte magazyny , niezwykle energochłonna paletyzacja itp.                                                                                                                                       Jeżeli na chwilę obecną ponad 90% światowej energii powstaje z udziałem węgla , a dotacje OZE to pieniądz realny mający pokrycie w towarze i wydatkowanej na jego produkcję energii i związanej z nią emisji CO2 , to absurdem byłoby twierdzić ,że OZE to systemy emisyjnie neutralne. A jeżeli na kolorowe certyfikaty idą pieniądze wirtualne z bankowej bazooki to dalej mamy emisję tylko przesuniętą na czas inflacji.

Co może oznaczać odnawialność energii. Chodzi chyba tutaj o powtarzalność takich zjawisk jak wiejący wiatr , czy obieg węgla w przyrodzie / np. przy spalaniu biomasy korzystamy z węgla który w krótkim przedziale czasowym, kilku lat, został zasymilowany przez rośliny a po spaleniu wrócił do atmosfery/. Generalnie energia którą zużywamy jest wciąż nowa /nieodnawialna/ pochodzi z zapasów węglowodorów lub współczesnej słonecznej emisji. Nawet  wiatry , przemieszczające się masy powietrza to efekt aktywności słońca , różnicy temperatur i ciśnień.

W sumie OZE wprowadzane zbyt agresywnie , bez oglądania się na koszty , może dawać efekty paradoksalne tak jak ma to czasami miejsce przy leczeniu depresji gdy pod wpływem stosowanego medykamentu pacjent popełnia samobójstwo.                              Polska śmiało wkracza w krainę OZE ale gdy przybywa producentów i potrzeba coraz większych dotacji ,   rząd ma problem ze sformułowaniem ustawy. Ostatnio gdy po załamaniu rynku pozwoleń na emisję CO2 ceny certyfikatów zaczęły spadać , podniosły się głosy typu „OZE umiera”.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale