Czego obawiają się małe polskie firmy. Fot. Pixabay/Canva
Czego obawiają się małe polskie firmy. Fot. Pixabay/Canva

Małym firmom wiatr w oczy. Czego boją się najbardziej

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
Bez małych firm polska gospodarka nie mogłaby się rozwijać. Mikroprzedsiębiorcom nie jest jednak łatwo. Czego obawiają się najbardziej?

Czego obawiają się małe polskie firmy

Okazuje się, że aż 41,3 proc. wymienia ogólnie rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 39,7 proc. obawia się nierzetelnych kontrahentów, a 28,2 proc. – podnoszenia składek na ZUS. Takie obawy są zdaniem ekspertów zrozumiałe. Wzrost kosztów działalności znacząco zmniejszył opłacalność prowadzonych biznesów, a nawet postawił pod znakiem zapytania sens dalszego ich utrzymywania. Jedynie część powiększających się obciążeń przedsiębiorcy są w stanie przerzucić na odbiorców swoich usług lub produktów.

– Tego typu przedsiębiorstwa z reguły prowadzą swoją działalność lokalnie. Nie mają możliwości skompensowania rosnących kosztów poprzez wzrost wolumenu sprzedaży lub podniesienie ceny produktów. Obawiają się bowiem spadku konkurencyjności na rynku lokalnym. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej rosną od wielu lat. Jednak wskutek wybuchu pandemii, wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji, wzrost ten okazał się bardzo gwałtowny – komentuje Łukasz Goszczyński, ekspert ds. restrukturyzacji, współautor badania przygotowanego przez UCE RESEARCH.


Małe firmy kredytem stoją

Łukasz Goszczyński zaznacza, że tego typu przedsiębiorcy dysponują ograniczonym kapitałem własnym i w znacznej części finansują swoją działalność kredytem. W przypadku wystąpienia zatorów płatniczych mają trudności w spłacie swoich zobowiązań. To z kolei wpływa negatywnie na ich scoring bankowy, co w skrajnej sytuacji może doprowadzić nawet do wypowiedzenia umowy kredytu i bankructwa firmy. Zatem obawa przed nierzetelnymi kontrahentami nie jest wynikiem daleko posuniętej ostrożności, lecz realnym zagrożeniem, któremu przedsiębiorcy nie mogą w 100 proc. sami zapobiec.

– Zmieniły się zasady opłacania składek na ZUS, a tym samym znacząco wzrosły obciążenia z tego tytułu, które przedsiębiorcy muszą ponosić. W przypadku braku płatności narażają się oni na egzekucję administracyjną i paraliż ich działalności. Co więcej, są to koszty, które ciężko jest optymalizować w ramach działalności prowadzonej przez właściciela firmy – dodaje Adrian Parol ekspert rynku finansowego, także współautor badania.

Duża część mikrofirm obawia się utraty płynności finansowej

Niepokojące jest to, że 21,3 proc. mikrofirm obawia się utraty płynności finansowej. Według Łukasza Goszczyńskiego, to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ zdrowo myślący przedsiębiorca zawsze ma taki scenariusz z tyłu głowy. Takie podejście jest uzasadnione, bo od połowy ubiegłego roku widać na rynku wzmożone problemy z terminowymi płatnościami. Szczególnie dotyczy to właśnie tych najmniejszych podmiotów. Tylko nieznacznie mniej wskazań mają zmiany w przepisach, które zamykają czołową piątkę zestawienia z wynikiem 20,9 proc.

– W ostatnich latach byliśmy świadkami szybkich zmian przepisów, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy następstw przygotowanych działań. Niestety, ale niejednokrotnie takie podejście skutkowało nieopłacalnością dalszego prowadzenia działalności. Wdrażanie zmian w ten sposób uniemożliwia przedsiębiorcom planowanie rozwoju biznesu w dłuższym okresie – dodaje Adrian Parol.


Oto zmory małych firm

Na kolejnych miejscach zestawienia widzimy takie obawy, jak brak odpowiednich pracowników – 20,4 proc. podnoszenie podatków – 20,2 proc., podjęcie złych decyzji biznesowych – 14,3 proc., a także kontrola skarbówki – 14,1 proc. Dalej pojawiają się odpowiedzi związane z działaniami konkurencji – 13,5 proc., kontrolą ZUS-u – 11,3 proc., a także brakiem zamówień i klientów – 11,3 proc..

– Sam fakt przeprowadzania kontroli przez organy do tego powołane nie wpływa bezpośrednio na firmy. Przedsiębiorcy wiedzą, jakie obowiązki na nich spoczywają. Natomiast brak pracowników czy też wzrost opodatkowania może zburzyć dotychczasowy model biznesowy i doprowadzić do bankructwa firmy. Stąd też tego typu odpowiedzi, zresztą zasadnie, znalazły się w środku tego rankingu – analizuje Łukasz Goszczyński.

"Mali przedsiębiorcy póki co dobrze ocenią obecną władzę"

Według przeprowadzonego badania, najmniej obaw mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy mają w kwestiach niestabilności politycznej kraju – 3,1 proc.. Wyżej są odpowiedzi dotyczące kontaktów z bankami lub firmami leasingowymi – 5,9 proc., a także spowolnienia gospodarczego – 9,3 proc.

– Te wyniki świadczą o tym, iż przedsiębiorcy póki co dobrze ocenią obecną władzę. Z kolei w zakresie kontaktów z bankami czy firmami leasingowym nastąpiła znacząca poprawa w relacjach pomiędzy tymi podmiotami. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z instrumentów restrukturyzacyjnych, dostosowując poziom swoich obciążeń finansowych do przewidywanych przepływów finansowych. Natomiast spowolnienie gospodarcze jest problemem, ale tutaj przedsiębiorcy mają szersze pole manewru i możliwość elastycznego reagowania na takie ryzyko – podsumowuje Adrian Parol.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Czego obawiają się małe polskie firmy. Fot. Pixabay/Canva

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka