0 obserwujących
83 notki
15k odsłon
35 odsłon

List otwarty EWO - Partii Polskiej do Prezydenta RP

Wykop Skomentuj

Europa Wolnych Ojczyzn                                Kraków, 12 lutego 2010 r.

Partia Polska

 
30-432 Kraków,
ul. Janka Szumca 16
tel/fax 12 267 46 06
 
 
                                               Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
                                           Pana Lecha Kaczyńskiego    
                           
Dotyczy: uruchomienia publicznej i dobrowolnej zbiórki pieniędzy na dozbrojenie polskiej armii                                   
                                          
                                                          Szanowny Panie Prezydencie,
 
             Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska z najwyższym niepokojem przyjmuje wypowiedzi niezależnych ekspertów dotyczące stanu armii Rzeczypospolitej Polskiej. Powszechnie dostępne  oficjalne dane także nie mogą wzmacniać poczucia naszego narodowego bezpieczeństwa.
W wypowiedziach wielu obywateli słyszymy troskę i pragnienie zmian.
 
Istnieją przesłanki by twierdzić, że odejście od przymusowego poboru w kierunku budowy armii zawodowej nastąpiło bez zabezpieczenia stosownych środków. Biorąc pod uwagę tempo dokonywanych zmian, stan posiadania odpowiednich rodzajów sił zbrojnych w zestawieniu z potencjałem armii innych państw i udział uzbrojenia uznawanego za nowoczesne wg ogólnie przyjętych kryteriów w wyposażeniu polskiego żołnierza - nasze społeczeństwo w sposób uprawniony odczuwa w tym względzie brak bezpieczeństwa.
 
Polska powinna posiadać wystarczające siły własne, by móc odpowiednio reagować samodzielnie w określonych sytuacjach, i danym odcinku czasu, a także mieć dostatecznie mocną pozycję w ramach sojuszy międzynarodowych.
Na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać, ani spraw z nim związanych zaniedbywać.
 
Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako do najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o wykorzystanie podległych mu służb w celu opracowania i uruchomienia publicznej zbiórki pieniędzy na Obywatelski Fundusz Dozbrojenia Wojska Polskiego.
 
Pragniemy nadmienić, że jest to propozycja nawiązująca do najlepszych narodowych tradycji. Proponujemy uzasadnione i nadzwyczajne odwoływanie się do ofiarności obywatelskiej wynikającej ze świadomości wspólnej odpowiedzialności za dobro bezcenne, jakim jest własne państwo.
 
Podjęta akcja winna nosić znamiona dobrowolności, uczciwości i przejrzystości.
Z tego właśnie powodu nadzór nad jej przebiegiem, a dalej wykorzystaniem zebranych środków powinien być mieszany, a więc także - obywatelski, lecz sama inicjatywa powinna być autoryzowana przez osobę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
                                                                                                        Z poważaniem
 
 
 

Jan Szcepankiewicz - Przewodniczący EWO-PP

Wojciech Papis Wiceprzewodniczacy EWO-PP

Marek Kramarski -Wiceprzewodniczacy EWO-PP

                                                      

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale