Prowadzenie firmy za granicą
Wyzwania, jakie stawia przed polskimi przedsiębiorcami państwo sprawia, że zaczynają oni myśleć globalnie. Polacy z sukcesami prowadzą firmy za granicą. Oto nasze wskazówki / Agnieszka Moryc, Admiral Tax & Admiral Private.
0 obserwujących
13 notek
703 odsłony
  24   0

Spółka LTD w UK: za co naliczane są kary przez Companies House i jak ich uniknąć?

Spółki LTD są zobowiązane do dopełniania określonych obowiązków względem organów prawnych i podatkowych. Jednym z nich jest Companies House – odpowiednik polskiego rejestru KRS. W artykule wyjaśnimy, za co może ukarać spółkę Companies House, jak uniknąć kary i napisać ewentualne odwołanie.

Companies House jest odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Do głównych zadań instytucji należy rejestracja, legalizacja, likwidacja spółek oraz gromadzenie danych na ich temat. Za co może ukarać spółkę Companies House?

Za co może ukarać spółkę LTD Companies House?

Companies House może nałożyć na spółkę karę za opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego. Może także ukarać dyrektorów w sądach karnych oraz wykreślić spółkę z rejestru, jeśli nie otrzyma Confirmation Statement – dokumentu, który potwierdza dane spółki lub informuje o ich zmianie.

Kara za opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego

Wszystkie spółki muszą co roku wysyłać swoje sprawozdania finansowe do Companies House. Jeśli pierwsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy, musisz dostarczyć je do Companies House w ciągu 21 miesięcy od daty założenia spółki lub 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia księgowania – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

W kolejnych latach na złożenie sprawozdania będziesz miał 9 miesięcy od końca okresu referencyjnego. Jeśli nie dopełnisz obowiązku w terminie (pamiętaj, że, jeśli jesteś dyrektorem spółki lub wyznaczonym członkiem programu LLP za dostarczenie sprawozdań finansowych jesteś osobiście odpowiedzialny), urząd automatycznie naliczy karę. Ile wyniesie jej kwota?

Wysokość kary zależy od tego, jak późno sprawozdania finansowe dotrą do Companies House.

Jeśli złożysz sprawozdanie:

- nie później niż 1 miesiąc po wyznaczonym terminie kara wyniesie 150 funtów;
- później niż 1 miesiąc, ale przed upływem 3 miesięcy po wyznaczonym terminie, kara wyniesie 375 funtów;
- później niż 3 miesiące, ale przed upływem 6 miesięcy po wyznaczonym terminie, kara wyniesie 750 funtów;
- po upływie 6 miesięcy po wyznaczonym terminie, kara wyniesie 1500 funtów.

Nieuiszczenie kary za spóźnione złożenie sprawozdania może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Czy można złożyć odwołanie od kary za spóźnione złożenie zeznania podatkowego?

Złożenie odwołania od kary za spóźnione złożenie zeznania podatkowego jest możliwe. Musisz wiedzieć jednak, że urzędnik prowadzący rejestr ma w tym zakresie bardzo ograniczoną swobodę, a pozytywne rozpatrzenie odwołania będzie możliwe wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Może to być np. pożar, który zniszczył dokumentację na kilka dni przed upływem terminu składania dokumentów.

Jeżeli odwołanie będzie opierać się wyłącznie na poniższych argumentach:

- Twój księgowy był chory;
- polegałeś na swoim księgowym, który nie dopełnił obowiązków;
- jest to Twoje pierwsze rozliczenie;
- nie jesteś zaznajomiony z wymogami dotyczącymi składania sprawozdań;
- firma lub jej dyrektorzy mają problemy finansowe (w tym bankructwo);
- dyrektorzy lub członkowie programu LLP mieszkają (lub podróżowali) za granicą;
- za przygotowanie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest inny dyrektor lub członek programu LLP Companies House z pewnością nie rozpatrzy go pozytywnie.

Odwołanie od kary za spóźnione złożenie sprawozdania finansowego możesz złożyć online. Potrzebne będą:

- numer firmy;
- kod uwierzytelniający firmy do wypełnienia wniosku online;
- numer referencyjny kary;
- powód odwołania;
- dokumenty potwierdzające powód odwołania (opcjonalnie).

Jeśli nie możesz uzyskać kodu uwierzytelniającego firmy, możesz wysłać swoje odwołanie pocztą elektroniczną na adres enquiries@companieshouse.gov.uk.

Jak uniknąć kary?

- Aby uniknąć kary za opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego, upewnij się, że dokument dotrze do urzędu w terminie i wybierz taką formę dostawy, która to zagwarantuje (nawet jeśli upływa on w niedzielę czy święto, nie zwalnia Cię to z obowiązku dochowania terminu). Pamiętaj, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą składać sprawozdania finansowe przez internet.
- Odpowiednio wcześnie poinstruuj swoich księgowych i przypomnij im o konieczności przygotowania i dostarczenia sprawozdań finansowych na czas. Aby nie przeoczyć terminu, zaznacz także w kalendarzu dzień, w którym powinieneś wysłać deklaracje.
- Masz wątpliwości co do terminu? Skorzystaj z serwisu Companies House, aby sprawdzić, kiedy upływa termin składania sprawozdań finansowych.

Kara za niezłożenie Confirmation Statement

Obowiązkiem dyrektora spółki jest regularna weryfikacja danych firmy i dostarczenie do Companies House dokumentu o nazwie Confirmation Statement. Confirmation Statement należy składać raz w roku lub dodatkowo – w przypadku istotnych zmian w zakresie:

- adresu rejestracyjnego spółki i dyrektorów;
- adresu przechowywania dokumentacji spółki;
- wysokości kapitału zakładowego;
- informacji na temat udziałów i udziałowców;
- rodzaju prowadzonej działalności (SIC Code);
- listy osób, które sprawują kontrolę nad spółką (PSC).

Jeżeli nie złożysz dokumentu w terminie, Companies House wystosuje i wyśle do Ciebie upomnienie. Jeśli mimo upomnienia nie dopełnisz swojego obowiązku, narazisz siebie i spółkę na dotkliwe konsekwencje. Wśród nich m.in.:

- zamknięcie spółki i wykreślenie jej z rejestru Companies Houses;
- rozprawę w sądzie kryminalnym;
- nałożoną przez sąd karę w maksymalnej wysokości 5000 funtów.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale