Blog
Samouczek fiskalny
fiskalizm
fiskalizm Mieszkam w Warszawie. Utrzymuję się z podatków.
0 obserwujących 79 notek 39661 odsłon
fiskalizm, 12 lipca 2011 r.

Co z katastrofą finansów - przyczynek do pomysłów Igora Janke

Będąc fiskalizmem, katasrofę finansów - publicznych, widzę. Oraz nie o rytualne "cięcie wydatków" mi się rozchodzi. Dla mnie to kwestia ratowania źródeł przychodów państwa (środki na spłatę obligacji i kredytów w pierwszej kolejności biorą się z tego, co państwo zarobi). Więc - poniżej - na kolanie spisana lista racjonalizacji w podatkach (i nic o obniżaniu oraz upraszczaniu:)

 

- wprowadzenie VAT na usługi bankowe, ubezpieczeniowe i z nimi związane (prowizje i opłaty za prowadzenie kont oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia– od razu stawką 23% liczoną „w stu” od dotychczasowych cenników, odsetki od kredytów – przejściowo stawką obniżoną tak, jak kiedyś media i energia),

 -opodatkowanie VAT całej działalności szkoleniowej z wyjątkiem żłobków, przedszkoli, szkół i wyższych uczelni,

 - zniesienie zwolnień VAT w obrocie wtórnym nieruchomościami (z ewentualnym zwolnieniem dla jednej nieruchomości mieszkalnej raz na 5 lat),

 - przeprojektowanie PIT – zniesienie podziału pracy najemnej na pracę, zlecenie, dzieło i samozatrudnienie; wprowadzenie limitu obrotów między pracą najemną, a działalnością gospodarczą – zniesienie ryczałtowych kosztów zleceń i dzieł oraz podatku liniowego dla nikłej działalności w samozatrudnieniu; zniesienie ryczałtowych kosztów autorskich (obecnie dziełem autorskim z 50% kosztem, może być pisemny raport z wykopania rowu łopatą); wprowadzenie prawa odliczania realnych kosztów w pracy najemnej, pod warunkiem prowadzenia pisemnej ewidencji kosztów (tak samo, jak w działalności gospodarczej); oraz odliczenia pełnej składki NFZ od podatku (obecnie można 7,75% z 9%); likwidacja ryczałtów w PIT (karty podatkowej, ryczałtu od najmu, ryczałtu ewidencjonowanego, księżowskiego:);

 - walka z szarą strefą – wysokie sankcje karne za ukrywanie dochodów, opodatkowanie PIT wpływów z prostytucji, kradzieży, wygranych hazardowych, zniesienie PCC, wprowadzenie obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego wszystkich prywatnych umów cywilnoprawnych na wartość powyżej 500 zł., ewentualny ryczałt VAT dla małych przedsiębiorstw razem z ograniczeniem lub likwidacją zwolnienia podmiotowego VAT - 150 tys. obrotu rocznie (z obowiązkiem fakturowania każdej transakcji i wysokimi sankcjami za naruszenie warunków); wprowadzenie zasady w KP, że pracodawca może dopuścić do pracy pracownika najwcześniej, następnego dnia po sporządzeniu pisemnej umowy;

 - opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności rolniczej wykonywanej przez spółki handlowe i cywilne; opodatkowanie VAT i CIT obrotu nieruchomościami rolnymi; stopniowe wprowadzanie PIT od dochodów indywidualnych gospodarstw rolnych; zniesienie podatku rolnego i leśnego;

 - podatek od wartości nieruchomości, ale - stanowiących środki trwałe firm (brak problemów z ustaleniem wartości nieruchomości) w tym podatek od wartości firmowych gruntów;

 - zniesienie podatku od spadków i darowizn; opodatkowanie darowizn PIT;

 - opodatkowanie CIT działalności NGOsów z opcją zwolnień indywidualnych (i możliwością wprowadzania szczegółowych warunków uzyskania zwolnienia),

 - wprowadzenie szczegółowych przepisów ściśle określających pobieranie podatku dochodowego u źródła dla wypłat należności za granicę z zasadą poboru zaliczkowej daniny również, gdy podmioty korzystają z postanowień umów międzynarodowych (z opcją zwrotu potrąconej zaliczki po złożeniu odpowiedniego wniosku do polskich władz); walka o likwidację nieuczciwej konkurencji podatkowej wśród państw UE (Cypr, Malta, Luxemburg ale i Holandia) oraz likwidację terytoriów państw UE podatkowo wyłączonych z Unii (raje podatkowe w ramach kilku „starych” państw UE); likwidacja zwolnień z CIT dla dywidend płaconych spółkom w Szwajcarii i Liechtensteinie

Opublikowano: 12.07.2011 21:44.
Autor: fiskalizm
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Polskie podatki w prasie

Myślę, że nadszedł czas, by nieco usystematyzować posiadaną wiedzę podatkową. Oderwać uwagę od przyziemnych, szczegółowych problemów, które zaciemniają obraz całości. Pozwolić sobie na odrobinę syntezy, garść ogólnych przemyśleń. Zbiorę te przemyślenia w przewrotny "Samouczek fiskalny".
e-mail salon24@interia.eu

Ostatnie notki

Ostatnie komentarze

  • @Autor Panie Pośle: I kto jest autorem tego "raportu"?... Firma człowieka, który sam siebie...
  • @jack Nie mam pretensji, tylko stwierdzam fakt. Co najwyżej mi żal, że w "mojej" ziedzinie,...
  • @osasunna Prawdziwy burżuj też pewnie nigdy nie wypełniał :) Ma od tego księgowych. Ale...

Tematy w dziale