30 obserwujących
1729 notek
1164k odsłony
1649 odsłon

Brytyjski brexitowy cios w UE

Wykop Skomentuj94

image

Brexit potwierdził opinie o nieuleczalności ludzi z egoizmu,  najniebezpieczniejszej cechy naszego gatunku. 

Ta najbardziej brzydka „twarz” ludzkości była zawsze przyczyną tragedii ludzi od tyranii Faraonów po dyktatury XX wieku, źródła najkrwawszych wojen światowych o najtragiczniejszym symbolu Holokaustu. 

Światli tych zagrożeń mężowie stanu Europy Zachodniej lat 50-tych XX w.  przeciwstawiając się powtórce z historii zainicjowali powstanie Wspólnoty Europejskiej począwszy od Wspólnoty Węgla i Stali (Niemcy Francja) poprzez Europejską Wspólnotę Gospodarczą w składzie 12 państw  Europy Zachodniej (Belgia, Włochy, Luksemburg, Francja, Holandia, Niemcy /RFN/, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Portugalia. Hiszpania) aż do dzisiejszej postaci  Unii Europejskiej złożonej z 28 państw całej Europy  (od dzisiaj 27) rozszerzonej po upadku komunizmu.  

Przyjęte w skład UE państwa b. obozu socjalistycznego dzięki Unii uzyskały największe w swojej historii przyśpieszenie  gospodarek narodowych z Polską na czele. 

W okresie od 1989 do 2018 roku PKB Polski wzrósł o 826,96% i był to najlepszy wynik w Europie. W tym samym okresie PKB Irlandii urosło o 789,43%, Słowacji o 783,83%, a Czech o 549,47%. Polski dochód narodowy w 1990 roku wynosił 65,978 mld dolarów, a do 2017 roku wzrósł do kwoty 524,5 mld dolarów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_Polski 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2018 roku 71% średniej dla całej Unii Europejskiej.  

https://alebank.pl/eurostat-pkb-na-mieszkanca-w-polsce-wyniosl-71-sredniej-w-ue-w-2018-r/ 

Unia Europejska - jako całość /28 krajów członkowskich/ stała się potęgą gospodarczą  świata.  4-te miejsce z 10 największych gospodarek świata. Unia stale rozszerza i pogłębia stosunki polityczne i handlowe z innymi krajami i regionami, w tym odbywając regularnie spotkania na szczytach ze strategicznymi partnerami. Łącznie kraje członkowskie mają największe PKB na świecie (20% światowego PKB).  Pod względem dochodu na mieszkańca znajduje w światowej czołówce. Budżet UE to zaledwie 1% PKB wytworzonego przez kraje członkowskie. 

http://www.cewse.pl/sites/default/files/materials/Miejsce_i_rola_UE_w_gospodarce_swiatowej.pdf 

Taka zjednoczona Europa w kształcie Unii Europejskiej stała się światową potęgą o potencjale zdolnym skutecznie przeciwstawić się agresywnym mocarstwom  świata z imperialną polityką właśnie egoizmów narodowych o realnej groźbie dla pokoju światowego / patrz aneksja Krymu/. 

I nagle, wbrew tym faktom ożywiły się wsteczne, egoistycznie chorobliwe ambicje różnych zakompleksionych polityków na świecie pragnących władzy wyłącznie  dla zaspokojenia swoich chorobliwych na nią ambicji. Oni właśnie sięgnęli po tragicznie sprawdzone w latach 20-tych XX w. idee nacjonalistyczne /źródło wojny/ nigdy – jak się okazuje – nie wygasłe w jaźni* ludu i łatwe do ożywienia głoszoną demagogią o wyzyskiwaniu prostych ludzi przez wyimaginowane wrogie narodowi elity /siły/ będące  na usługach obcych nacji wysycających z „pracowitego”  ludu zyski dla siebie.  

Każdy lud na świecie łatwo uwierzy w ten nacjonalistyczny populizm /osłodzony hojnym rozdawnictwem socjalnym/  i ochoczo zagłosuje na nacjonalistycznych „dobroczyńców” , co ma właśnie miejsce w Europie i na świecie.  

Pomijam aspekt dobrobytu społeczeństw krajów UE, którego naturalne  zróżnicowanie populiści demonstrują jako krzywdzącą nierówność społeczną. Czysta demagogia. 

Jak pamiętamy brexitową awanturę wywołał w WB jej były premier Dawid Cameron - jak się okazało populista, liczący na wzrost  swojej malejącej popularności zademonstrowanym szantażem UE pod pozorem walki o korzystniejszą w niej  pozycji WB. To on wypuścił owego  nacjonalistycznego Gina z butelki, którego już nie udało się zamknąć w niej na powrót. 

Wielka Brytania swoim narodowym egoizmem znacznie osłabiła UE.  Autorzy raportu /o skutkach brexitu/ podkreślają, że proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest rozplątywaniem kompleksowej współzależności, której budowanie zajęło ponad czterdzieści lat. Wszystkie dostępne analizy pokazują, że tracą obie strony. Niezależnie od przyszłego modelu relacji z Unią Europejską WB poniesie negatywne konsekwencje gospodarcze i stanie się politycznie słabsza. Autorzy przypominają, że wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE wyniósł w 2016 r. 19,4 mld euro. Po odliczeniu około 7 mld euro, które Wielka Brytania otrzymywała w formie dotacji, straty dla budżetu unijnego wyniosą ponad 11 mld euro, czyli około 5 proc. całości budżetu. 

Radującym się polskim eurosceptykom z wyjścia WB z UE dedykuję ten fragment raportu: 

Nikt nie ma wątpliwości, że brexit jest niekorzystny dla Polski. Zdaniem autorów raportu, gdyby nie brexit, to pozycja negocjacyjna państw spoza strefy euro byłaby lepsza. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii powoduje, że udział państw nieposiadających waluty euro w unijnym PKB spadnie z około 27 proc. do 15 proc., co zepchnie Danię, Szwecję, Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Chorwację na peryferie polityczne i gospodarcze. 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/brexit-jest-zly-dla-wszystkich/  

Krótko mówiąc cios zadany przez Wielką Brytanię UE jest wyrazistym obrazem szkodliwości egoizmu narodowego obecnego we Wspólnocie Europejskiej rażąco godzący w europejską solidarność przeciwstawianą „ciemnej stronie”  światowych imperialnych  potęg z jawnym zamiarem panowania nad światem, na drodze czego stoi UE. Szkoda więc, że została osłabiona utopijnym egoizmem Brytyjczyków.  

Pocieszeniem jest dalsza  obecność WB w NATO, jeżeli solidaryzm obronny wspólnoty nie zepsuje – miejmy nadzieję – narodowy egoizm Trumpa! 

  

*Jaźń obejmuje sobą całe istnienie psychiczne człowieka i tym samym jest z definicji czymś dużo bardziej obszernym od świadomej osobowości związanej z „ego”. Zawiera bowiem obok niej również cień jednostki oraz nieświadomy aspekt kolektywny. ttps://www.google.com/search?q=ja%C5%BA%C5%84&ie=&oe=  

Wykop Skomentuj94
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka