folt37 folt37
236
BLOG

3 Maja dzień konstytucyjnej refleksji ustrojowej

folt37 folt37 Święta, rocznice Obserwuj temat Obserwuj notkę 49

                                                              image

Polska jest dumna z Konstytucji 3 Maja, drugiej na świecie /po USA/ ustawie zasadniczej demokratyzującej państwo trójpodziałem władzy na ustawodawczą, wykonawczą i konstytucyjną.

Rozdział V konstytucji zatytułowany „Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych” stanowi:

„Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu Polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest władza prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających".

Konstytucja 3 maja wprowadzała więc trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm i senat), wykonawczą (król na czele Straży Praw – namiastkę rządu) oraz sądowniczą. Zastosowanie trójpodziału władzy miało na celu uzyskanie równowagi między nimi, co w zamyśle francuskiego filozofa Monteskiusza, miało zapobiegać tyranii. W Konstytucji 3 maja zasada ta odwoływała się do wolności obywatelskiej i równowagi władz.

W polskiej przestrzeni historycznej kolejne Rzeczpospolite Polskie zawsze z wielką empatią czciły rocznice tej Konstytucji, choć w praktyce rządzenia miały /i mają/ duży problem z respektowaniem właśnie trójpodziału władzy.

W II RP najbardziej wyraziście pokazała to Konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku. Ona to wprowadziła w Polsce system prezydencki o charakterze autorytarnym. Ustawa została uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych tendencji obozu rządzącego.

Dzisiaj, obecna władza państwowa w III RP jest też upominana o nonszalancki stosunek do ustawy zasadniczej, głównie w marginalizowaniu konstytucyjnych struktur władz sądowniczych, co ma potwierdzenie w opiniach konstytucjonalistów i postanowieniach TSUE.

Stan ten odzwierciedlają też unijne restrykcje finansowe nałożone na Polskę za ową konstytucyjną nonszalancję.

Mimo powyższego rząd nie ustaje w tych praktykach. Niefortunnie dla obecnego obozu władzy ze świętem Konstytucji 3 maja zbiegła inicjatywa tego obozu z uchwaleniem „ Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022”.

Ustawa została opatrzona kilkunastoma ekspertyzami prawnymi w tym ekspertów Biura Legislacyjnego Sejmu, którzy wyrażali ją trakcie prac komisji sejmowej, że powołuje się twór, który będzie równocześnie prokuraturą, sądem i będzie wydawać „parawyroki’. Zdaniem RPO wykracza to poza funkcję rozstrzygnięć administracyjnych.

 www.wyborcza.pl/7,75398,29711530,komisja-ds-rosyjskich-wplywow-czyli-pis-owski-zamach-stanu.html

Senat ustawę odrzucił. Gdyby Sejm odrzucił weto Senatu, to projekt trafi do prezydenta.

Reakcja prezydenta będzie sprawdzianem deklaracji z konstytucyjną praktyką Głowy Państwa – strażnika konstytucji.

Oto publicznie wypowiedziane okolicznościowe słowa   p. PrezyOto publicznie wypowiedziane okolicznościowe słowa p. Prezydenta o Konstytucji: „Konstytucja 3 maja " jest ważna wielowymiarowo". - Przede wszystkim jest wielkim powodem do dumy dla nas, bo ona pokazuje, jaka była tamta I Rzeczypospolita i jaka była myśl polityczna i filozoficzna tamtej RP - podkreślił.denta o Konstytucji:

 „Konstytucja 3 maja " jest ważna wielowymiarowo". - Przede wszystkim jest wielkim powodem do dumy dla nas, bo ona pokazuje, jaka była tamta I Rzeczypospolita i jaka była myśl polityczna i filozoficzna tamtej RP - podkreślił.    Piękne slwa!

www.trojka.polskieradio.pl/artykul/3160527,Prezydent-Duda-podkresla-znaczenie-Konstytucji-3-maja-Jest-ona-wazna-wielowymiarowo

Niech się święci 3 Maja!

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura