folt37 folt37
204
BLOG

Nowy rząd nowe nadzieje

folt37 folt37 Polityka Obserwuj notkę 27

image


Wybory dowiodły, że większość Polaków oczekiwała na zmianę władz w Polsce powrotem demokratycznych rządów prawa wiernych Konstytucji. Oczekiwania się spełniły. W sejmie i senacie ukonstytuowała się większość wymieniająca rząd Koalicji PiS i SP na rząd Koalicji 15 Października. Upraszczając tę terminologię wybory powszechne pozbawiły władzy nacjonalistyczny obóz radykalnej prawicy narodowo-katolickiej na rzecz szerokiego, liberalno-demokratycznego obozu demokracji konstytucyjnej.

Określenie obecnej większości parlamentarnej „obozem demokracji konstytucyjnej” zobowiązuje. Obóz ten obiecuje odrzucenie ustrojowych reform Koalicji PiS/SP przywróceniem konstytucyjnych norm powoływania instytucjonalnych i osobowych struktur w polskim sądownictwie, filarze państwa prawnego.

Brak cofnięcia tych reform przez rząd PiS przyrzeczonych Unii Europejskiej zastał zapisany w tak zwanych „kamieniach milowych” powstrzymał wypłatę Polsce wielomiliardowych pieniędzy z KPO i unijnego funduszu strukturalnego, ważnego elementu rozwoju Polski.

Nowy premier Donald Tusk obiecał te fundusze szybko uruchomić, a plan ten uwiarygodnia wczorajsze entuzjastyczne powitanie Tuska na forum szczytu Unii Europejskiej witanego wielką serdecznością przez premierów państw członkowskich i kierownictwo Komisji Europejskiej.

Tak oto już wczoraj dokonało się przemodelowanie wizerunku Polski w UE. Z państwa marudera o utopijnym planie powrotu UE do EWG /tylko wspólnota gospodarcza/ na państwo aktywne w uniwersalnym rozwoju wspólnoty wartości i gospodarki. To znaczy wspólnoty państw silnie skonsolidowanych do przeciwstawienia się agresywnym państwom /mocarstwom/ imperialnym łatwo anektującym państwa jednonarodowe o zbyt małym potencjale obronnym, zdolnym przeciwstawić się agresorom /patrz Ukraina/.

Oto znak pozytywnych zmian wizerunku Polski już po pierwszym dniu rządów Koalicji 15 Października.

To szczęśliwy znak historii dla Polski.

folt37
O mnie folt37

Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej (inżynier elektryk - budowa maszyn elektrycznych). Staż pracy: 20 lat w przemyśle i 20 lat w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego - transformacja gospodarki z socjalistycznej na rynkową.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka