35 obserwujących
1868 notek
1259k odsłon

Kiedy PiS się opamięta?

Upór PiS w obłudnym uprawianiu polityki lustracyjnej jest ciągle obecny w wymiarze sprawiedliwości z głównym akcentem na sądownictwo.  W ferworze rozprawiania się z niepokornymi wobec PiS sędziami dokonuje się wobec nich...

Rozumowanie a dywagowanie

*Dywagacja długie, rozwlekłe rozważania, zwykle odbiegające od temat. Słownik języka polskiego PWN  * Rozumowanie – proces myślowy polegający na uznaniu za prawdziwe danego przekonania lub zdania na mocy innego przekonania...

Rewolucja francuska uczy

W jedną z rocznic rewolucji francuskiej ówczesny socjalistyczny prezydent Francji Francois Mitterrand powiedział:  pozbawienie przywilejów duchowieństwa i szlachty w naszym państwie lud Francji opłacił wielką rewolucyjną ofiarą...

Profesor Marcin Król nie żyje

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci p. Profesora Marcina Króla, którego prawość charakteru budziła wielki szacunek do głoszonych przez Niego poglądów i zasad moralności publicznej. Moje poglądy polityczne sytuują się...