Głos Azerbejdżanu
Oficjalne motto Azerbejdżanu - "Ziemia Ognia"
1 obserwujący
4 notki
991 odsłon
  226   0

Oświadczenie Prezesa Wspólnoty Azerbejdżańskiej w Polsce!!!


Azerbejdżan zawsze żył w pokoju i zgodzie z sąsiednimi państwami, zgodnie z zasadami dobrego sąsiedztwa. Tak samo dzisiaj, Azerbejdżan rozwija wzajemne korzystne stosunki z sąsiadami. Tymczasem regularnie dochodzi do prowokacji ze strony Armenii przeciwko Azerbejdżanowi. W ostatnich latach Armenia wielokrotnie naruszała zasady zawieszeni broni i otwierała ogień do jednostek wojskowych i na ludność cywilną Azerbejdżanu, wskutek czego zginęło wiele osób. Kolejna prowokacja miała miejsce w nocy 12 września 2022 r., gdy oddziały armeńskich sił zbrojnych dokonały zakrojonego na szeroką skalę sabotażu w kierunku rejonów Dashkasan, Kalbajar i Lachin na granicy państwowej Azerbejdżanu i Armenii. Jak podało Ministerstwo Obrony Republiki Azerbejdżanu: „Wywrotowe grupy sił zbrojnych Armenii w porze nocnej wykorzystały górzystą budowę terenu i istniejące wyrwy w dolinach, aby zaminować w różnych kierunkach poszczególne tereny między stanowiskami jednostki armii azerbejdżańskiej i drogi zaopatrzeniowe. W wyniku pilnych działań podjętych przez nasze jednostki w celu natychmiastowego zapobieżenia tym działaniom doszło do starć. Niektóre pozycje, schrony i punkty wsparcia Armii azerbejdżańskiej na terenie obwodów Dashkasan, Kalbajar i Lachin zostały poddane intensywnemu ostrzałowi z różnych rodzajów broni, w tym moździerzy, przez ormiańskie siły zbrojne znajdujące się w rejonie osad mieszkalnych Basarkecher, Itisu, Garakilsa i Gorus. W rezultacie ostrzałów doszło do strat wśród personelu oraz uszkodzeń infrastruktury wojskowej”.


Tym niemniej strona ormiańska szerzy dezinformację, oskarżając Azerbejdżan i próbując wprowadzić w błąd społeczeństwo międzynarodowe. Republika Azerbejdżanu stoi na straży bezpieczeństwa swoich granic, a celem jest położenie kresu ciągłym prowokacjom ze strony Armenii. Należy przypomnieć, że podczas trzydziestoletniej okupacji i 44-dniowej wojny ojczyźnianej to strona ormiańska, korzystając z pocisków balistycznych i bomb kasetowych, dokonywała celowych ataków na miasta i ludność cywilną Azerbejdżanu.


Warto zauważyć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu dni 12 września br. wydało oświadczenie w sprawie prowokacji sił zbrojnych Armenii. W oświadczeniu Ministerstwo poinformowało, że kolejna agresja strony ormiańskiej przeciwko Azerbejdżanowi jest rażącym naruszeniem podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego, a także postanowień trójstronnego porozumienia podpisanych między przywódcami Azerbejdżanu, Armenii i Rosji oraz porozumień zawartych między Azerbejdżanem a Armenią. Te działania Armenii są całkowicie sprzeczne z trwającą normalizacją i procesem pokojowym.


Azerbejdżan jak zawsze chroni swoje terytorium i jest gotów do podjęcia wszelkich działań w tym celu. W związku z tymi prowokacjami dnia 13 września br. Prezydent Republiki Azerbejdżanu Ilham Alijew odbył spotkanie operacyjne z udziałem kierownictwa Sił Zbrojnych Republiki Azerbejdżanu. Podczas spotkania podkreślono, że odpowiedzialność za powstałe napięcie spada w całości na polityczne przywództwo Armenii. Siły Zbrojne Republiki Azerbejdżanu obecnie kontrolują sytuację wzdłuż granicy.


Celem Republiki Azerbejdżanu jest zapewnienie pokoju i stabilności w regionie. Azerbejdżan zawsze był przeciwko wojnie i wyrażał chęć pokojowego rozwiązania konfliktu, podczas gdy Armenia wolała sięgać do prowokacyjnych działań wbrew negocjatorom pokojowym. Kolejną prowokacją jest ostatni akt agresji popełniony przez Armenię. Azerbejdżańskie organizacje pozarządowe potępiają agresję i prowokacyjne działania Armenii. Cała społeczność światowa powinna potępić agresywną politykę i naruszenie prawa przez Armenię.


Farid Jafarli

Prezes Wspólnoty Azerbejdżańskiej w Polsce

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale