GPS GPS
3119
BLOG

Socjaldemokracja

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 12
Wszystkie partie parlamentarne w Polsce, które rządzą od 20 lat, są partiami socjaldemokratycznymi w nowoczesnym rozumieniu tej ideologii - reprezentują szeroko pojmowaną centrolewicę.
To, że SLD i PSL są socjaldemokratyczne, to oczywiste. Ale nie każdy jest świadomy tego, że dokładnie takie same są PO i PiS!
Podstawowymi, najważniejszymi, fundamentalnymi elementami współczesnej doktryny socjaldemokratycznej są:
 • równowaga między socjalizmem a kapitalizmem państwowym,
 • państwo opiekuńcze oparte o sprawiedliwość społeczną,
 • rozdział Kościoła od państwa,
 • przedstawicielska demokracja parlamentarna,
 • kompromis między wolnym rynkiem, a interwencjonizmem państwowym,
 • utrzymywanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, komunikacyjnych i innych,
 • specjalne prawa dla związków zawodowych, w tym prawo do strajku i zwiększenie wpływu pracowników na politykę przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie przez państwo bezpłatnej edukacji oraz opieki zdrowotnej i socjalnej,
 • wspieranie państwowego systemu emerytalnego opartego o piramidę finansową zwaną solidarnością pokoleniową,
 • rozwijanie budownictwa komunalnego,
 • aktywna polityka państwa ingerująca we wszystkie gałęzie gospodarki różnorodnymi sposobami,
 • realizowanie idei równości, poprzez redystrybucję dochodu narodowego,
 • etatyzm, czyli aktywny wpływ państwa na przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, poprzez bezpośrednie ich posiadanie i koncesjonowanie oraz utrzymywanie firm z kapitałem mieszanym, a także rozwijanie wielu urzędów i instytucji państwowych zajmujących się regulowaniem gospodarki,
 • utrzymywanie progresywnego podatku dochodowego,
 • dotowanie przez państwo kultury, sztuki i nauki,
 • utrzymywanie równowagi między prywatną, państwową i spółdzielczą formą własności,
 • koncesjonowanie większości dziedzin ludzkiego życia, takich jak: telekomunikacja, transport, produkcja i handel farmaceutykami, bankowość, radio i telewizja, poszukiwanie i wydobywanie bogactw naturalnych, ochronę osób i mienia, wytwarzanie, przetwarzanie i handel paliwami oraz energią, hazard, przewozy lotnicze, produkcja i handel alkoholem i tysiące innych,
 • ograniczenie obywatelom dostępu do broni palnej, środków trujących, odurzających i psychoaktywnych,
 • wspieranie państwowego monopolu walutowego i pocztowego,
 • centralizm państwowy.
Wszystkie te punkty, bez żadnego wyjątku, są realizowane w Polsce od samego początku istnienia III RP, którą śmiało można nazwać Drugą Komuną [1]. I PO i PiS akceptują wszystkie powyższe postulaty - popierają, utrzymują, utrwalają i rozwijają. Nie ma żadnego sporu między tymi partiami dotyczącego tych elementów doktryny socjaldemokratycznej, jest pełna zgoda i PO i PiS-u, że są to rzeczy dobre, pożądane i konieczne.
Fundament socjaldemokratyczny jest poza sporem politycznym. Krytyka tego fundamentu nie jest w stanie przebić się przez media. Większość Polaków głosuje na partie socjaldemokratyczne i jest powszechny społeczny konsensus i zgoda narodowa, co do socjalistycznego ustroju jaki mamy.
Emocje polityczne [2] w Polsce są natury personalnej, są efektem demokracji, która pasie się na sporze i kłótni, a gdy nie ma sporów co do ustroju politycznego i gospodarczego, to nie ma innego wyjścia jak podburzać motłoch do nienawiści personalnej, a nie ideologicznej.
Ja uważam, że kompletnie bez sensu jest angażować się w trwający obecnie destrukcyjny spór między PO i PiS-em, który jest w istocie frakcyjnym, personalnym sporem wewnątrz socjaldemokracji. Nie ma zupełnie znaczenia, która z obecnych w parlamencie czterech frakcji socjaldemokracji, czy PO, PiS, SLD albo PSL, wygra wybory. Która by z nich nie wygrała, to wygra socjaldemokracja.
To, że media są stronnicze [3] i tendencyjne, i bardziej szczują na PiS niż na PO, to, że PiS jest bardziej poszkodowany w tym nakręcaniu spirali nienawiści politycznej [4], to, że media pasą się głównie chamskim, brutalnym językiem nienawiści PO-owskich propagandystów w stosunku do PiS i Kaczyńskiego, takich jak Palikot, Wajda, Niesiołowski, Kutz, czy Bartoszewski, wszystko to w niczym nie czyni PiS lepszym, w niczym nie umniejsza tego, że jest to partia socjaldemokratyczna, czyli centrolewicowa.
To, że PiS jest ofiarą, nijak nie powinien wpływać na to, że warto na nich głosować. Oni równie ochoczo jak PO będą utrwalać w Polsce socjalizm, bo już to robili sprawując rządy. W sprawach fundamentalnych rządy PO i PiS-u niczym się praktycznie nie różnią.
Najważniejszym celem każdego polskiego patrioty [5] powinna być walka z socjaldemokracją, walka z powyżej wymienionymi postulatami, walka z partiami, które je realizują. Ta doktryna niszczy Polskę, zniewala nas, okrada, tłamsi, czyni niewolnikami, czyni bezwolnym bydłem niezdolnym do żadnych twórczych działań. Socjalistyczny ustrój należy zniszczyć, zlikwidować, zmienić. Socjaldemokrację powinno się zniwelować i raz na zawsze odsunąć od władzy w Polsce.
Wolna, suwerenna, silna Polska nie może być socjaldemokratyczna! Praktyka działania tej doktryny w Polsce, w Europie, czy w Ameryce przez ostatnie sto lat, dobitnie pokazuje, że jest to doktryna destrukcyjna.
Abyście nie posądzali mnie o to, że tylko krytykuję, przypominam, że wskazywałem już w kilku moich poprzednich notkach konstruktywne rozwiązania dla Polski. Najlepszy ustrój byłby taki: Polska liberalną monarchią! [6] Najlepsze zasady ideologii politycznej są takie: Deklaracja celów i obowiązków władzy publicznej [7].
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka