Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
150 obserwujących
1838 notek
2346k odsłon
  1729   0

Jerzy Owsiak jest politykiem!

Polityka to są sprawy jakimi zajmuje się państwo. Wszystko co dotyczy władzy jest polityką. W Polsce władza polityczna zajmuje się służbą zdrowia. Lekarze i pielęgniarki są urzędnikami państwa. Państwo posiada szpitale, zatrudnia lekarzy i resztę personelu. Państwo pobiera od ludzi pod przymusem pieniądze i przeznacza je na kształcenie lekarzy i opłaca ich usługi. Państwo też utrzymuje szpitale i cały sprzęt medyczny. To jest konstytucyjny obowiązek państwa.

Konstytucja Polski zawiera takie fragmenty: „…Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. (…) Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku…”.

Widać więc wyraźnie, że działalność WOŚP Owsiaka jest działalnością polityczną. Owsiak robi to, do czego konstytucyjnie zobowiązana jest socjaldemokratyczna władza publiczna. Owsiak jest zatem politykiem, bo wykonuje konstytucyjne obowiązki socjalistycznego państwa, zastępuje to państwo. Ale te obowiązki, to, że państwo zajmuje się służbą zdrowia, a zatem upolitycznia tę dziedzinę, czyni z lekarzy urzędników państwowych, jest szkodliwe i destrukcyjne. Bo szkodliwy jest socjalizm.

Dlatego Jerzy Owsiak jest politykiem wyjątkowo szkodliwym, bo utrwala w Polsce socjalizm, utrwala socjalistyczną służbę zdrowia, utrwala to, że chorowanie to kwestia uwarunkowana politycznie.

Owsiak jest politykiem, który osłabia potencjał polskiej służby zdrowia, bo wspiera opiekę zdrowotną w chorym, patologicznym, socjalistycznym, szkodliwym, niewydolnym, skorumpowanym systemie państwowym. Jego działalność przeszkadza w przekształcaniu się tego chorego socjalistycznego systemu w zdrowy, kapitalistyczny i wolnorynkowy. Jego akcja przeszkadza w zlikwidowaniu patologii polegającej na tym, że służba zdrowia to kwestia polityczna.

Nie warto dawać pieniędzy na WOŚP – te pieniądze w istocie trafiają do wspólnego wora, jakim jest budżet tego skorumpowanego i upadającego państwa, bo jeśli to państwo może mniej wydać na sprzęt medyczny, to więcej wyda na coś innego np. na fotoradary, siedziby NFZ, czy dofinansowanie upadających banków w Grecji, we Włoszech czy w Portugalii. Socjaldemokratyczne państwo pieniądze marnuje i wcale nie jest lepiej, gdy się takiemu szkodnikowi daje jeszcze więcej do marnowania. Wcale dzięki temu więcej dzieci się nie wyleczy. Utrwalanie patologii szkodzi dzieciom, powoduje, że się ich mniej leczy. Im więcej środków wydajemy na finansowanie niewydolnego, marnotrawnego, patologicznego systemu opieki zdrowotnej, tym mniej ich mamy na normalne leczenie.

Jerzy Owsiak jest politykiem i jako polityka należy go oceniać. Jest politykiem zajmującym się służbą zdrowia i należy go oceniać tak samo jak ministra zdrowia i innych polityków, którzy psują w Polsce medycynę, którzy przeszkadzają się ludziom normalnie leczyć, którzy szkodzą, przeszkadzają, niszczą i szykanują. Wszystko co robią jest spartolone.

Bardziej szczegółowo skrytykowałem WOŚP w tych moich notkach:


Szowinista Gross <- poprzednia notka
następna notka -> Atak werbalny

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale