GPS GPS
1142
BLOG

Wolność ponad wszystko

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 3
Różni antyliberałowie stawiają zarzut wolnościowcom, że my wolność stawiamy na czele wszelkich wartości. I dlatego uważają, że ideologia wolnościowa jest zła, szatańska, bo z powodu priorytetów wartości jest sprzeczna z chrześcijaństwem.
Oni się oczywiście mylą. Piszą tak albo z powodu niewiedzy, albo służą propagandzie [1], która buduje państwo totalne. Liberalizm wcale nie stawia wolności ponad innymi wartościami, bo to nie jest ideologia formułującą sens czy cel życia człowieka. Liberalizm i libertarianizm [2] to są ideologie polityczne, a zatem dotyczące jednej z wielu sfer działalności człowieka. Sensem i celem życia zajmują się inne metaideologie [3], przede wszystkim religie.
Jeśli napiszę, że w żeglarstwie najważniejsza jest nawigacja (co jest sporne, bo może najważniejsze jest trymowanie żagli), to nie znaczy, że stawiam nawigację ponad wszelkie inne wartości.
Wolność jest najważniejszą wartością dotyczącą państwa. A państwo nie jest ani celem ani sensem życia człowieka, jest tylko środkiem do osiągania innych, wyższych celów. Jest narzędziem!!! Liberalizm to ideologia dotycząca konstrukcji państwa, analogicznie np. do architektury, która jest ideologią budowania domów i innych nieruchomości.
Jeśli powiem, że w architekturze najważniejsze jest piękno, to nie znaczy, że stawiam piękno na czele wszelkich wartości. To tylko znaczy, że twierdzę, że w budowlach najważniejsze jest to, by były ładne. Można się z tym nie zgadzać, można twierdzić, że najważniejsza jest funkcjonalność czy bezpieczeństwo domów, czy też to, by było w nich ciepło. Ale to nadal nie będzie znaczyło, że bezpieczeństwo czy temperatura to są wartości stawiane ponad wszystkie inne. To tylko znaczy tyle, że jedni uważają, że najlepiej cele wyższe można realizować w pięknym domu, a inni, że w ciepłym. Można się spierać, który z nich ma rację, ale stawianie im zarzutów, że stawiają piękno, albo ciepło, ponad inne wartości jest po prostu głupie.
Jeśli mówię, że w państwie najważniejsza jest wolność, to znaczy, że w konstruowaniu ustroju państwa najważniejsza jest wolność, że najważniejsze jest to, by państwo było wolnościowe, bo w takim państwie najlepiej można realizować inne, wyższe wartości i cele. Państwo [4] to tylko narzędzie, to tylko środek, to ten sam poziom w hierarchii wartości co dom, jacht czy firma.
Państwo nie jest żadną wartością sakralną, transcendentną, taką jak Kościół. Jeśli mówimy, że władza pochodzi od Boga [5], to jest to to samo, co mówienie, że życie pochodzi od Boga i że wszelkie dobra materialne pochodzą od Boga. Władza rodzicielska, czy władza w przedsiębiorstwie, pochodzą tak samo od Boga jak władza w państwie!
Wszelkie narzędzia pochodzą od Boga, ale wytworzyć je musimy sobie sami. I tak samo musimy sobie wytworzyć państwo, jak tworzymy młotek. Młotek musi być zgodny z prawami natury i państwo musi być zgodne z prawami natury - z prawami, które stworzył Bóg.
Liberalizm to po prostu najlepszy mechanizm konstruowania państw. I tylko dlatego wszystkie państwa są spartolone, że tego mechanizmu nie stosujemy.
Uznawanie, że państwo jest bezpośrednim narzędziem Boga, którym to narzędziem Bóg steruje ludźmi jest sprzeczne z chrześcijaństwem. Stawianie państwu celów moralnych, nadawanie mu jakichś boskich mocy jest sprzeczne z naszymi zasadami cywilizacyjnymi, bo jest sprzeczne z pierwszym przykazaniem Dekalogu. Tak jest tylko w cywilizacji bizantyjskiej [6], która nas obecnie okupuje, a zatem niszczy.
Ogólna definicja państwa jest taka, że jest to aparat przemocy [7] posiadający terytorialny monopol na jej stosowanie. Taki aparat przemocy może być dobry albo zły. Gdy jest to dobrowolna organizacja stosująca przemoc w celu obrony własności, wolności i życia jej członków, to jest to dobre - wtedy takiej społeczności mogą nawet strzec konkurencyjne aparaty [8] przemocy. Ale gdy ta organizacja stosuje przemoc do organizowania wszelkich aspektów życia jej członków wbrew woli któregokolwiek z nich, to jest to złe. Stwierdzenie, że coś jest dobre nie oznacza stawiania tego czegoś ponad wszelkie inne wartości. Liberalizm jest po prostu zgodny z moralnością, a socjalizm, etatyzm i wszelkie odmiany socjaldemokratyzmu [9] są po prostu niemoralne i tyle.
Moralność [10] jest ponad ideologiami politycznymi i służy do ich oceny. Stwierdzenie, że jakaś ideologia polityczna jest zgodna z moralnością nie stawia tej ideologii ponad moralnością. Ale to, że ideologie polityczne muszą być zgodne z moralnością nie znaczy, że najbardziej moralna będzie ideologia, która po prostu skodyfikuje moralność w postawi prawa publicznego. Takie skodyfikowanie moralności [11] będzie niemoralne.
Nigdzie w Dekalogu, ani w jakichkolwiek naukach moralnych różnych religii chrześcijańskich nie ma przykazania: „odbieraj siłą fizyczną ludziom owoce ich pracy w celu sfinansowania aparatu przemocy, który będzie ich strzegł przed grzechem i karał za nieprzestrzeganie przykazań”, czy też: „ponieważ najważniejszą wartością jest miłość, to odbieraj przemocą ludziom owoce ich pracy i finansuj tym różne projekty zmuszające ich do miłości”, albo: „ponieważ ludzie są niezaradni i niesamodzielni, to odbieraj im owoce ich pracy by finansować z tego aparat przemocy, który się będzie nimi opiekował i o nich dbał”. Te przykazania są sprzeczne z chrześcijaństwem - są zasadami, dzięki którym budowane jest państwo socjalne, a więc zaborcze, niewolnicze, totalne, destrukcyjne - a zatem niemoralne.
 
Grzegorz GPS Świderski


Środek na łysienie <- poprzednia notka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka