26 obserwujących
392 notki
366k odsłon
303 odsłony

Przemysław Radzik! No weź się nie kompromituj! Zajrzyj do wykładni!

Wykop Skomentuj14

„Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce!” - napisał na Twitterze sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

„Prezydent RP uosabia majestat Rzeczypospolitej i jest jej najwyższym przedstawicielem. Znieważenie Prezydenta jest przestępstwem. Niepojęte, że czyni to sędzia, który ślubował wierność swojej Ojczyźnie. Podjąłem czynności w sprawie Jarosława O. ” - napisał na Twitterze sędzia Radzik.

https://www.salon24.pl/newsroom/1013357,sedzia-o-obrazal-prezydenta-dude-zajmie-sie-tym-sedzia-radzik-rzecznik-dyscyplinarny-sadow


Radzik! Rzeczniku dyscyplinarny! Kto ci dał magistra prawa? Nie uczyli Szanownego na studiach co to jest wykładnia przepisów?

Nie mam nic przeciwko, że kompromitujesz waszą nadzwyczajną kastę. Ale na Boga nie kompromituj publicznie Rzeczpospolitej Polskiej!


Art. 54 ust. 1  Konstytucji RP 

„Każdemu zapewnia się  wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” 


Trybunał Konstytucyjny , Wyrok z dnia 6 lipca 2011 roku sygn. P 12/09 pkt 3 

sentencja ogłoszona dnia 15 lipca 2011 r.  w Dz. U. Nr 146 poz. 879


„Użyte w treści art. 54 ust. 1 Konstytucji  słowo ‘pogląd’ powinno być interpretowane jak najszerzej, nie tylko jako wyrażanie osobistych ocen faktów i zjawisk we wszystkich przejawach życia, ale również prezentowanie opinii, przypuszczeń, prognoz, ferowanie ocen w sprawach kontrowersyjnych, a także informowanie o faktach tak rzeczywistych jak i domniemanych”. 


Trybunał Konstytucyjny , orzeczenie z dnia 12 maja 2008 roku, sygn. SK 43/05


 „Osoby wykonujące funkcje publiczne – ze względu na swoją pozycję i możliwość oddziaływania zachowaniami, decyzjami, postawami, poglądami, na sytuację szerszych grup społecznych – muszą zaakceptować ryzyko wystawienia się na surowszą ocenę opinii publicznej”. 


Człowieku! Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są w Polsce powszechnie obowiązujące! Ciebie też obowiązują, tak tak!


Sąd Najwyższy , Wyrok z 7 maja 2008 roku, III KK 234/07: 


„Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowaniu zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej". 


Człowieku, wiesz co to słowa obelżywe? To takie z najgorszej  meliny pijackiej. Wstąp, zajrzyj, posłuchaj, doucz się!

A wiesz co to ośmieszające, niezracjonalizowane? - Pajac, osioł, młot, bałwan itd.


Sąd Najwyższy , Wyrok z 17 marca 2015 roku, V KK 301/14: 

„Trybunał (ETPC) wskazał, że swoboda wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych fundamentów demokratycznego społeczeństwa i jeden z podstawowych warunków jego rozwoju oraz samorealizacji jednostek. 

Wolność wypowiedzi znajduje zastosowanie nie tylko do informacji i poglądów, które są dobrze przyjmowane lub postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne,

lecz także do tych wypowiedzi,  które są obraźliwe, szokują  lub przeszkadzają

Takie są wymogi pluralizmu, tolerancji  i otwartości, bez których nie ma społeczeństwa demokratycznego". 


SĄD OKRĘGOWY w Świdnicy , Wyrok z dnia 27 września 2017 roku, sygn. IV Ka 473/17 

„Cytowane wyżej określenia  ‘perfidna’, ‘bezczelna’, ‘chora na władzę’ obiektywnie nie mogą zostać uznane za zniewagę. Wszak przestępną zniewagą może być jedynie zachowanie, które jest powszechnie uznawane za obelżywe, a te słowa takimi przecież nie są”. 


Jak zatem oceny: "zły człowiek, marny prezydent, ziejący nienawiścią, szkodzi pan Polsce" - może być przestępstwem znieważenia?


Won z formowaniem kolejnego państwa w państwie!

Już wystarczy, że jedno państwo wybrańcy z waszej kasty uformowali przeciwko zwykłym obywatelom.Teraz drugie przez kolejnych wybrańców przeciwko innym wybrańcom z waszych?

Dość już tej dezintegracji państwa polskiego! Dość schizofrenicznego rozszczepu porządku prawnego!A Jarosław O. z Poznania niech siedzi cicho i nie wyraża publicznie opinii o politykach! Poglądy polityczne sędziego mogą wzbudzić uzasadnione wątpliwości co do braku bezstronności sędziego wobec podsądnych na sali rozpraw. A to utrudni prace wymiaru sprawiedliwości. Sędzia ma wykonywać pracę polegającą na stosowaniu prawa, a nie zaś publicznie dawać upust swoim frustracjom, fochom i dąsom. Po to przechodzicie badania psychologiczne na przydatność do zawodu, żeby trafiali do was zrównoważeni, a nie tacy, co panować nad sobą nie potrafią!


To wszystko co mam na dziś do powiedzenia.Wykop Skomentuj14
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale