65 obserwujących
354 notki
443k odsłony
  889   0

Wicemarszałek Tusk oddaje sprawiedliwość Posłowi Macierewiczowi

Poniżej tekst z posiedzenia Sejmu w dniu 10.09.2004 r. (uchwała w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski). Prezesem Ruchu Katolicko-Narodowego był wtedy Poseł Antoni Macierewicz.

 

"Wicemarszałek Donald Tusk:

    Dziękuję, panie pośle.

    Chciałem sprostować informację. Inicjatorami tej uchwały byli posłowie Ruchu Katolicko-Narodowego. Należy oddać im sprawiedliwość także ze względu na ich determinację w tej sprawie. Chciałbym także podziękować, potwierdzając słowa pana posła Iwińskiego, wszystkim posłom reprezentującym wszystkie bez wyjątku siły polityczne w naszym parlamencie, że z wyjątkową zgodnością i skutecznością pracowali nad tą uchwałą, dzięki czemu doszła ona do dobrego finału.

    Pojawił się w czasie obrad Konwentu formalny wniosek, aby Sejm przeszedł do głosowania nad projektem tej uchwały bez przeprowadzania debaty.

    Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

    Sprzeciwu nie słyszę. (Oklaski)

    Przystępujemy zatem do głosowania nad całością projektu.

    Pozwolicie państwo, że odczytam projekt tej uchwały.

    (Zebrani wstają)

    ˝Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świadomy roli prawdy historycznej i elementarnej sprawiedliwości w stosunkach polsko-niemieckich:

    1) stwierdza, iż Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia stosownych działań w tej materii wobec Rządu Republiki Federalnej Niemiec;

    2) oświadcza, że Polska nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec obywateli Republiki Federalnej Niemiec wynikających z II wojny światowej i jej następstw;

    3) wzywa Rząd do jak najszybszego przedstawienia opinii publicznej szacunku strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez Państwo Polskie i jego obywateli w wyniku II wojny światowej;

    4) apeluje do władz Republiki Federalnej Niemiec o uznanie bezzasadności i bezprawności niemieckich roszczeń odszkodowawczych przeciwko Polsce oraz o zaprzestanie kierowania obywateli niemieckich na drogę sądową lub administracyjną przeciwko Polsce; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia zdecydowanych kroków w sprawie definitywnego uznania przez Republikę Federalną Niemiec ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody poniesione przez obywateli niemieckich wskutek przesiedleń i utraty majątku ludności po II wojnie światowej wynikających z postanowień Umowy Poczdamskiej oraz wskutek późniejszych procesów repatriacyjnych˝. Dziękuję. (Długotrwałe oklaski)

    Przystępujemy do głosowania nad całością projektu.

    Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Spraw Zagranicznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

    Kto jest przeciw?

    Kto się wstrzymał?

    Głosowało 329 posłów. Za głosowało 328 posłów, nikt nie był przeciw, 1 głos wstrzymujący.

    Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech. (Oklaski)

    Zakończyliśmy głosowania."

źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/5327E54E

 

 

 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale