65 obserwujących
354 notki
443k odsłony
  603   0

Pismo do Premiera Donalda Tuska (Mniejszość Polska)

 

Prezes Rady Ministrów RP

Donald Tusk

Al. Ujazdowskie 1/3

 

00-583 Warszawa

Polen

 

 

 

 

 

 

wysłano faksem i listem                                                     Berlin, 10.03.2014 r.

 

 

 

 

   Szanowny Panie Premierze!

 

   Zwracam się do Pana jako przewodniczący „Zespołu do spraw likwidacji skutków rozporządzenia niemieckiej Rady Ministrów z dn. 27 lutego 1940 r.” (zwanego rozporządzeniem Göringa), mocą którego rozwiązano wszelkie organizacje Polskiej Mniejszości Narodowej w III Rzeszy i skonfiskowano ich mienie. Nasz zespół został powołany przez Zarząd Główny Związku Polaków w Niemczech (ZPwN).

 

   12 marca 2014 r. spotyka się Pan Premier w Warszawie z kanclerz Republiki Federalnej Niemiec panią Angelą Merkel.

 

   7 marca 2014 r. wystosowałem pismo do federalnego ministra finansów Wolfganga Schäuble`go, w którym Związek Polaków w Niemczech domaga się natychmiastowego przystąpienia niemieckich władz do rozmów na temat wypłacenia odszkodowania na jego rzecz (kopia pisma do federalnego ministra finansów jako załącznik), za skonfiskowane mienie.

 

   W liście do federalnego ministra finansów został przypomniany fakt, że 10 czerwca 2011 roku Bundestag przyjął uchwałę podsumowującą 20 lat stosunków polsko-niemieckich i wyznaczającą cele współpracy na przyszłość, w której ważne miejsce zajął fragment dotyczący rehabilitacji działaczy dawnej Mniejszości Polskiej, istniejącej w Niemczech przed II wojną światową, a zlikwidowanej przez reżim hitlerowski w 1939 r. Fragment uchwały dotyczący Polskiej Mniejszości w Niemczech brzmi m.in. następująco:

 

„(…) W czasie narodowego socjalizmu członkowie ówczesnej polskiej mniejszości byli mordowani w obozach koncentracyjnych, ich organizacje zostały zakazane i wywłaszczone. Bundestag chce oddać hołd tym ofiarom i je zrehabilitować (…).”

 

Poseł CDU Karl-Georg Wellmann stwierdził wówczas, że po raz pierwszy Mniejszość Polska została wymieniona i oddano jej hołd.

 

   Do rozporządzenia Göringa Polska Mniejszość w Niemczech była prawowitym właścicielem wielu budynków, banków, szkół, wydawnictw, drukarni i prasy. Dopiero nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego (ekspertyza na wniosek polskiego MSZ w 2009 r. sporządzona przez prof. Jana Sandorskiego (UAM), prof. Andrzeja Saksona (Instytut Zachodni) i dr. Michała Nowosielskiego (Instytut Zachodni)) rozporządzenie z 1940 r. pozbawiło ją tego majątku, który oszacowany został na 7 do 8 milionów Reichsmark (notatka władz III Rzeszy z 9.11.1939 r.). W oparciu o opinie ekonomistów można stwierdzić, iż w dniu dzisiejszym łączna suma odszkodowania należnego Polskiej Mniejszości – wraz z utraconym zyskiem/oprocentowaniem - jakiego musi domagać się od niemieckich władz ZPwN przekracza kilkaset milionów euro. W latach 60-ych zeszłego wieku strona niemiecka zapłaciła jedynie niewielką kwotę z tytułu rekompensat za część majątku odebranego ZPwN, która w żadnym wypadku nie jest adekwatna do rzeczywistych strat.

 

   W liście do ministra Schäuble`go ZPwN zaapelował o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów na temat roszczeń odszkodowawczych. Uchwała Bundestagu, która rehabilituje Mniejszość Polską, a tym samym uznaje roszczenia, została podjęta 10 czerwca 2011 r. Jeśli uznać tę datę jako oficjalne uznanie tychże roszczeń, to z końcem 2014 r. nastąpi ich przedawnienie. Należy przypomnieć, że co do zasady roszczenia przedawniają się w ciągu trzech lat.

 

   Szanowny Panie Premierze!

 

   W imieniu Związku Polaków w Niemczech apeluję i zarazem wnoszę, aby problem odszkodowań dla Polskiej Mniejszości w Niemczech został także poruszony podczas rozmów Pana Premiera z panią kanclerz Angelą Merkel w dniu 12 marca 2014 r.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Stefan Hambura

Rechtsanwalt

 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale