Stefan Hambura Stefan Hambura
1290
BLOG

Ponowny wniosek do Premiera Tuska (molo w Sopocie)

Stefan Hambura Stefan Hambura Polityka Obserwuj notkę 36

Prezes Rady Ministrów RP

Donald Tusk

Al. Ujazdowskie 1/3

 

00-583 Warszawa

Polen

 

 

 

 

 

 

wysłano faksem i listem                                                     Berlin, 11.09.2014 r.

 

2924/10                                                                    

 

Szanowny Panie Premierze,

 

dnia 1.02.2014 r. ponowiłem poniższy wniosek na ręce Pana Premiera (http://hambura.salon24.pl/565048,wniosek-do-premiera-donalda-tuska-molo-w-sopocie):

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udzielenie informacji:

 

W jakim języku rozmawiał Pan Premier z ówczesnym Premierem, a obecnym Prezydentem Federacji Rosyjskiej, Władimirem Putinem podczas spaceru i rozmowy w cztery oczy na molo w Sopocie w dniu 1 września 2009 r.?

 

Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, w jakim języku rozmawiał Pan z ówczesnym premierem Władimirem Putinem.

 

Dzisiaj, 11.09.2014 r., została przyjęta dymisja Pana rządu przez Prezydenta RP (https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/prezydent-przyjal-dymisje-rzadu-donalda-tuska.html).

 

Natomiast 9.09.2014 r. dokonał Pan Premier podsumowania swoich rządów 2007-2014 (https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/podsumowanie-rzadow-premiera-donalda-tuska-2007-2014.html). Podczas tej rekapitulacji na pewno przemknęło Panu przez głowę spotkanie z ówczesnym premierem Władimirem Putinem w cztery oczy na molo w Sopocie 1 września 2009 r. Gdyby skutkiem tego spotkania miała być trauma lub inna blokada pamięci, w wyniku której Pan Premier nie potrafi przypomnieć sobie, w jakim języku rozmawiał z Władimirem Putinem, to także proszę o tę informację. Nie pytam oczywiście o treść rozmowy.

 

Piastując urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej od 1.12.2014 r. na pewno będzie Pan miał możliwość - jeśli nawet nie obowiązek – prowadzenia rozmów także z Władimirem Putinem. Zapewne najpóżniej wtedy przypomni Pan sobie, w jakim języku rozmawiał Pan z ówczesnym premierem Federacji Rosyjskiej 1 września 2009 r.

 

Dla moich Mocodawców oraz dla mnie osobiście będzie dużym zaszczytem ponowne złożenie w tej sprawie wniosku na Pana ręce jako Przewodniczącego Rady Europejskiej, tym razem korzystając już z unijnych procedeur.

 

Dla przypomnienia art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

 

 

Dlatego też dziś po raz ostatni ponawiam mój wniosek z 2.06.2012 r. (http://hambura.salon24.pl/422969,wniosek-do-premiera-tuska-w-jakim-jezyku) do Pana jako Premiera RP o udzielenie informacji:

 

W jakim języku rozmawiał Pan Premier z ówczesnym Premierem, a obecnym Prezydentem Federacji Rosyjskiej, Władimirem Putinem podczas spaceru i rozmowy w cztery oczy na molo w Sopocie w dniu 1 września 2009 r.?

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Stefan Hambura

Rechtsanwalt

zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi oraz prawem wspólnotowo-unijnym tzw. prawem europejskim

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka