Wyszukiwanie celów dla wiązki laserowej to zadanie NSA
Wyszukiwanie celów dla wiązki laserowej to zadanie NSA
puzyna puzyna
640
BLOG

Kandydaci na duże pieniądze, a tematy europejskie TTIP, NSA.

puzyna puzyna Polityka Obserwuj notkę 7

Już wiemy, że nic nie wiemy!  Z wypowiedzi kandydatów wynika, że unikają jak diabeł święconej wody tematów czysto europejskich - wyborcy w dalszym ciągu mają pozostawać w aroganckiej niewiedzy, że wiedzą lepiej i że rozmawiają o ważnych dla Europy polskich treściach. Niestety tak nie jest!

 
Tu parę ważnych tematów dotyczących całej Europy: 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP- negocjowana od 2013 roku umowa o zniesieniu barier w handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.)
 
Temat jest o tyle sensacyjny, że do dzisiaj nie wiadomo opinii publicznej, jakie cele reprezentują USA? Wprowadzenie GMO, kurczaków kąpanych w chlorze, pełne zabezpieczenie koncernów przed wywłaszczeniem, zaniżenie standardów higienicznych i ochronnych? Itd.
 
Opinia publiczna jest tylko wyrywkowo informowana, a podrzuca się jej nieistotne ochłapy informacji pod tytułem"Zapewnienie przejrzystości w negocjacjach handlowych między UE i USA"
 
Kto prowadzi pertraktacje ze strony amerykańskiej? - Jakoby przedstawiciele największych koncernów, jakie są punkty sporne? Za całą Europę, a więc też w imieniu Polski pertraktuje Komisja Europejska. Czy ma ona też w dupie wtyczki NSA, czy nie?
 
Odpowiedzi na te pytania, widzimy w traktowaniu przez Komisję Europejską rezolucji o NSA, Parlamentu Europejskiego (PE) z marca 2014, cytuję fragment:
 
"Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP)
..Parlament Europejski…
 
73.       Przyjmuje do wiadomości, że UE i Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji, które ma istotne znaczenie strategiczne dla zapewnienia dalszego wzrostu gospodarczego;
 
74.       Zdecydowanie podkreśla, że biorąc pod uwagę znaczenie gospodarki cyfrowej w tej relacji i w odbudowie zaufania między UE a Stanami Zjednoczonymi, nie można być pewnym zgody Parlamentu Europejskiego na ostateczną umowę w sprawie TTIP, dopóki nie zostanie całkowicie wstrzymany nieograniczony nadzór na masową skalę oraz przechwytywanie komunikacji w instytucjach i przedstawicielstwach dyplomatycznych UE, a także dopóki nie zostanie znalezione odpowiednie rozwiązanie dotyczące praw obywateli UE do zachowania prywatności danych, w tym sądowych i administracyjnych mechanizmów dochodzenia roszczeń; podkreśla, że Parlament może wydać zgodę na ostateczną umowę w sprawie TTIP, pod warunkiem, że umowa będzie w pełni uwzględniać m.in. poszanowanie Praw podstawowych uznanych w karcie UE oraz że ochrona prywatności osób w odniesieniu do przetwarzania i rozpowszechniania danych osobowych będzie nadal uregulowana art. XIV GATS; podkreśla, że unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych nie można uznać za „arbitralną lub nieuzasadnioną dyskryminację” w zastosowaniu art. XIV GATS;"
 

 

We wcześniejszej rezolucji z października 2013 roku, dotyczącej, zarządzanych przez belgijską firmę SWIFT nielegalnych transferów danych bankowych wszystkich obywateli UE do Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych (NSA), PE zażądał nawet, że UE, powinna wstrzymać współpracę z USA przy programie śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP).  Tylko, że Parlament Europejski nie ma formalnych uprawnień do inicjowania, zawieszenia lub rozwiązania umowy międzynarodowej..  Parlamentarzyści mogą sobie pisać (jak blogerzy) dyskutować i naciskać przyciski maszyn do głosowania. Za to zgarniają do 2 milionów zł na rok. Patrz wykaz wynagrodzeń i diet pod "Europosłowie, jak stać się przedstawicielem milionów euro."

Wybór na Europosłów w Polsce jest,  więc bardzo ułatwiony: nie chodzi o reprezentowany program partyjny, o polityczne obiecanki przedwyborcze, nie chodzi o wykształcenie, o znajomość języków, o zdolności kandydata do przemawiania, o jego zdrowie, o jego moralność, o orientację płciową, o nienaganne maniery, o niekaralność, tylko po prostu chodzi o to, czy życzymy jemu -kandydatowi na duże euro-pieniądze, po chrześcijańsku, nastawiając drugi policzek, by miał znacznie lepiej niż jego rodacy, a po jednej kadencji podpisywania list obecności w parlamencie, miał na koncie przynajmniej 10 milionów zł i europejską emeryturę w wysokości 3,5% za każdy rok w parlamencie, czyli ok. 1500 zł na miesiąc (Po 5 latach.)  [1]

Polecane:
Wyobraź sobie, są wybory i nikt na nie, nie idzie..
 

AKT WOLI NARODU

Przy pomocy Biurokracji Narodowej
Budujemy Nowe Podstawy Państwa
 
 
Uwaga.
 
1. Komentowanie przez wyznawców  wiary Mojżeszowej, jest możliwe, ale po przeprosinach, za pośmiertne oplucie wszystkich Polaków przez M. Reich-Ranickiego,- (niedawno  państwowa telewizja niemiecka wyświetliła jego obelgi.)
 
2. Komentarze bez polskich znaków są usuwane.
 
3. Proszę administrację o dopuszczenie opcji wyświetlania całości tekstu, bez łamania stron.

 

 

puzyna
O mnie puzyna

Jestem za zmianą hymnu z Mazurka na ROTĘ. "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy." Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu. Jednym z elementów patriotyzmu, nierozerwalnie związanym z pojęciem Polski, Ojczyzny jest dla mnie Język Polski. Nie toleruję, świadomego skracania pisma polskiego i kaleczenia polskiej ortografii i gramatyki. Nie ma ograniczeń technicznych i każdy powinien się wysilić i pisać polskimi znaczkami. Mówię po polsku, piszę po polsku to jestem Polakiem i mam Ojczyznę. Zamiarem wrogich Polsce dywersantów jest rozmycie świadomości narodowej Polaków i zniszczenie im Ojczyzny. Każdy powinien spojrzeć na zjawisko hierarchii bez strachu i uprzedzeń by zrozumieć zniewolenie. Popieram inteligencję zbiorową. Każdy powinien rządzić krajem bezpośrednio przez referenda lokalne i ogólnokrajowe.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka