INICJATYWA DEMOKRACJI KULISTEJ
TYLKO WOLA CAŁEGO NARODU MOŻE W JEDNYM AKCIE ZLIKWIDOWAĆ WSZELKIE WYMUSZONE UMOWY I PRZEJĄĆ KONTROLĘ W POLSCE. POTRZEBUJEMY WIĘKSZOŚCI POLAKÓW I TYLKO POLAKÓW!
12 obserwujących
196 notek
197k odsłon
  2615   0

Czy można zaufać ministrowi Szyszko?, cz. 2

K.P. TT
K.P. TT

O lukach GMO w projekcie PiS-u, niszczące wieś i życie Polaków.

Całość notki też w pdf  http://iddd.de/GMOwPL.pdf

Notki powiązane:

PiS otwiera drogę dla GMO  >>  Czy można zaufać ministrowi Szyszko?  >>  Czy można zaufać ministrowi Szyszko?, cz. 2


Zagrożeń jak GMO jest coraz więcej. Do nich należą:

przymus szczepionkowy szczepionki, po części produkowane przez manipulacje genetyczne,

- trwałe napromieniowanie mikrofalami  ze stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej,

radioaktywność jeszcze z Czarnobyla,

- wszelakie bezprzewodowe narzędzia i usługi: WLAN, DECTGSM, DVB-t, WiFi, Bluetooth, Wimax, Umts, Edge, LTE, Tablety-PC, komórki, smartfony itd.

- ukryte przed społeczną kontrolą przenikanie fluoru (jednego z najbardziej ruchliwych pierwiastków) do organizmów np.: z patelni wyłożonych niby ceramiką, a faktycznie wyłożonymi masą zawierającą związki fluoru, pasty do zębów z fluorem, fluorowanie wody itd.

- powietrze pełne mikropyłków również z amerykańskich tajnych akcji geo-inżynierii pogodowej HAARP, (chemtrails),

- chemia na polach i dla pszczół, jak Clothianidin, Imidacloprid, itd.

Mógłbym wymieniać o czynnikach, które niszczą zdrowie, które osłabiają nawet tych najzdrowszych i najsilniejszych jeszcze przez parę stron.

W tym artykule   koncentruję się na temacie genetycznie modyfikowanych organizmów -GMO, z powodu mojego ostatniego artykułu w tym temacie pod tytułem "Czy można zaufać ministrowi Szyszko?"

W nim bronię profesora Szyszko. Ale mając wątpliwości, badam, aż znajdę pewność, czy on jest tylko wyrafinowaną, przekupioną świnią (mówi, że GMO to śmierć polskiej wsi i proponuje furtki dla GMO), czy człowiekiem godnym miana prawdziwego patrioty, Polaka. Porównaj jego obietnice i propozycje kompromisów. Tu cytuję jedno z potwierdzonych przez niego ustaleń:

"A więc rezygnujemy ze strefy.Zostawiamy prawo takim, jakie jest. A ja państwu gwarantuję, że do końca mojego życia na pewno ani jednej uprawy GMO nie będzie w terenie, pod jednym warunkiem, że państwo zgodzicie się na to, żeby rzeczywiście była kontrola i żeby rzeczywiście były napisy w sklepach."

8 czerwca 2017 roku  odbyło się zebranie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).[1]   Aby stwierdzić, gdzie leży prawda i ocenić ekipę Szyszko, musiałem się wgłębić w temat przepisów o GMO. Przy tym wysłuchałem sobie wszystkich wypowiedzi na zebraniu podkomisji.

Następnie przeczytałem odpowiednie dokumenty, na które powołują się członkowie podkomisji typowo po polsku, nieściśle, symbolicznie rzucając jak nożami hasłami "prawo unijne" lub "kary unijne".

Najważniejsze postanowienie UE w dyskusji dostosowania polskiej ustawy do prawa unijnego to DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium.[2]

Możliwość zakazu upraw konkretnych GMO na całym terytorium lub jej części nazwała Komisja Europejska z angielska Opt-Out.  Ta możliwość wyjścia z konkretnego GMO została ustanowiona przez Komisję Europejską na początku roku 2015, patrz Dyrektywę

Polska już z niej korzysta. Miesiąc przed wyborami do sejmu w roku 2015, we wrześniu, Polska wyłączyła uprawy kukurydzy MON 810 GMO na całym terytorium. Odpowiedni dokument opublikowany w dzienniku urzędowym PE w dniu 10 marca 2016 to "DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/321 z dnia 3 marca 2016 r. dostosowująca zakres geograficzny zezwolenia na uprawę zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)".

Wystarcza więc zobligować w opracowywanej poprawce do ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 1424), każdego Ministra Środowiska- teraźniejszego i przyszłych, o obowiązku bezzwłocznego wykluczania z upraw i obrotu na całym terenie Polski, każdego nowego, dopuszczonego przez KE wariantu GMO, przy pierwszym wniosku (lub jeszcze wcześniej) o wpis do rejestru upraw GMO w Polsce.


Konsekwencją wykluczenia, powinno być, że zakazane w Polsce, konkretne GMO nie ma prawa być wpisane do rejestru upraw GMO w Polsce. Chyba to jest konkretnie, panie pośle Zbigniewie Dolata?

By była zgoda z prawem unijnym, trzeba jeszcze podać "podstawy" [3]  wyłączenia danego GMO. Jak pisze w ustępie 13 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r.:


"Podstawy te mogą być związane z celami polityki ochrony środowiska lub polityki rolnej lub mogą to być inne istotne podstawy, takie jak zagospodarowanie przestrzenne w miastach i na obszarach wiejskich, użytkowanie gruntów, wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą, współistnienie upraw i polityka publiczna. Podstawy te mogą być stosowane pojedynczo lub w połączeniu, w zależności od szczególnych okoliczności występujących w danym państwie członkowskim, regionie lub obszarze, w którym te środki będą obowiązywały."

Lubię to! Skomentuj36 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości