69 obserwujących
642 notki
1004k odsłony
  367   0

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie-historyczność

      Gospoda, do której zawiózł zemdlonego, to rzecz jasna schronisko dla karawan, być może znajdujące się w miejscu Khan Hathrur, które wg starych dokumentów nazywało się również Qal'at ed Damm, czyli „Kasztel Krwi”, z powodu czerwonych żelazistych skał, wznoszących się w tym miejscu. Ale nazwa ta pochodzić może także od krwi często płynącej wzdłuż tej drogi. Inna nazwa schroniska to „Gospoda Miłosiernego Samarytanina”. Św. Hieronim wspomina o miejscu Adomim, co oznacza – krwi, ponieważ wiele tam krwi wylano podczas napadów zbójeckich (List 108,12). Także Euzebiusz w Onomasticon informuje o tym miejscu (Onom. 25).

      Dwa denary w srebrze były dostatecznym wynagrodzeniem za kilka dni opieki nad chorym.

      Przypowieść była skończona, a ponieważ ów doktor pragnął dowiedzieć się kto właściwie jest jego bliźnim, Jezus zakończył ją pytaniem prowokując właściwą odpowiedź doktora „Który z tych trzech zdaje ci się być bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców?” Doktor oczywiście odpowiedział ”Ten, który m miłosierdzie okazał”, a wówczas Jezus mu rzekł: „Idź a czyń i ty podobnie” (Łk 10,37). Zauważalna rozbieżność między pytaniem uczonego („Któż jest moim bliźnim?”) a odpowiedzią Jezusa („idź, a czyń i ty podobnie”) jest czysto formalna. Doktor chciał pozostać na terenie czysto teoretycznym, Jezus zaś wkracza w dziedzinę czynów, gdyż najpiękniejsze idee pozostają pustymi słowami, jeśli nie są urzeczywistniane w życiu. Dlatego to uczonemu, który chce wiedzieć kto jest jego bliźnim, Jezus pokazuje „kto postępuje” jak bliźni, wzywając do naśladowania takiej postawy.

Następny wpis będzie poświęcony przypowieści o Królestwie Niebieskim

LIT :

Brandstaetter R.: Jezus z Nazarethu W drodze Poznań 2006

Ricciotti G. Dawne dzieje Izraela Pax W-wa 1956

Szamot M., Apokalipsa czytana dzisiaj, WAM Kraków 2000

Messori V.: Opinie o Jezusie Wyd. M 2004 Kraków

Giuseppe Ricciotti „Życie Jezusa Chrystusa” „Dawne Dzieje Izraela” PAX

Messori V., Umęczon pod ponckim Piłatem? Wyd M Kraków 1996

Messori V., „Mówią, że zmartwychwstał” Wyd M Kraków 2004

Rops D.: Dzieje Chrystusa Pax Warszawa 1987

Flawiusz J.: Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom Armoryka Sandomierz 2008

Forstner D. OSP.: Świat symboliki chrześcijańskiej Pax Warszawa 1990

Szamot M.: Oto Ty Adamie WAM Kraków 2010

Thiede C. P. : Jezus człowiek czy Bóg KDC Warszawa 2006

Ks. Starowiejski M.: Apokryfy Nowego Testamentu KUL Lublin 1986

Schreiner J.: Teologia Starego Testamentu Pax Warszawa 1999

Messori V.: Opinie o Jezusie Wyd. M Kraków 1994

Galbiatti A., Piazza A.: Biblia Księga zamknięta? Pax Warszawa 1971

Gnilka J.: Teologia Nowego Testamentu Wyd M Kraków 2002

i inne

 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale