72 obserwujących
642 notki
1024k odsłony
  722   0

Archeologia:Jozue naprawdę rozgromił 300000 pod Chasor!!!

1Jabin, król Chasoru, usłyszawszy o tym, powiadomił Jobaba, króla Madonu, króla Szimronu, króla Akszafu 2 i królów zamieszkałych na północy, w górach i na równinie, na południu od Kinneret, w Szefeli i na wyżynach Doru na zachodzie, 3 Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Jebusytów na górze i Chiwwitów u stóp Hermonu w krainie Mispa.(Joz 11, 1-3)

 

Autor natchniony przenosi teraz opis do północnego Kanaanu gdzie tworzy się kolejna jeszcze potężniejsza koalicja mająca na celu zapobiec dalszemu podbojowi ziemi przez Jozuego.

Wieść o pogromie królów w południowej Palestynie przeraziła królów północy. Najpotężniejszy z nich, Jabin, król miasta Hasor, zawarł przymierze zaczepno-odporne. Hasor (prawdopodobnie dziś Tell el—Kedah lub Tell Wakkas) leżało w dolinie górnego Jordanu na równinie nad jeziorem Hule, u stóp gór wschodniej Galilei. Miasto dzięki swemu położeniu panowało nad starą trasą prowadzącą z Egiptu przez Syrię do Mezopotamii. Miasto to wspominają teksty egipskie z czasów Tutmozisa III (Ok. r. 1500 przed Chr.) oraz listy z Tell el—Amarna.

Zajmowało imponujące wzgórze o powierzchni 200 akrów 0,8 km2 i znajdowało na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych, co sprzyjało temu, że w naturalny sposób Chasor było stolicą wszystkich „królestw” północnych.

Badania wykopaliskowe zapoczątkował prof. Garstanga w 1928, a następnie były kontynuowane pod kierownictwem prof. Yigaela Yadina. Badania były prowadzone przez szereg lat począwszy od roku 1955 przez grupę około 200 pracowników i 45 archeologów, architektów, fotografów, kreślarzy i studentów archeologii. Sponsorem był James A. de Rothchild.

Obszar badawczy składał się zasadniczo z 2 obszarów: cytadeli znajdującej się na wysokości około 40m i zajmującej obszar około 25 akrów, oraz szerokiego, prostokątnego płaskowyżu zajmującego obszar około 175 akrów i służącego za obóz a kiedy indziej za obszar mieszkalny. Całe miasto otoczone było murami i potężnymi ubitymi wałami ziemnymi, mogącymi naprawdę dać poczucie bezpieczeństwa.

Na obszarze cytadeli odkryto 10 poziomów, cytadele i zamki budowane były na szczycie poprzednich budowli. W warstwie za czasów króla Salomona odkryto wspaniałą bramę, identyczną rozmiarem i stylem z bramą odkrytą w Meggido oraz Gezer. Yadin uznał, że budował je ten sam królewski architekt. Osadnictwo izraelskie ograniczyło się do 25 akrów obejmujących cytadelę.

Na płaskowyżu poniżej cytadeli odkopano kananejską świątynię (20m na 30m). W miejscu „najświętszym ze świętych” znaleziono pełny zestaw mebli i narzędzi służących do celów rytualnych, 4 figurki z brązu, pieczęcie i egipską pieczęć w kształcie skarabeusza z czasów faraona Amenotepa III (1413-1376 przed Chr.).

Zniszczenie miasta, wtedy już izraelskiego, przez Tiglat-Pilesera 733 przed Chr. jest zilustrowane przez warstwy popiołów i zwęglonych fragmentów w cytadeli i w innych miejscach z tamtego okresu. Wiele naczyń wciąż znajdowało się na swoich miejscach, co wskazuje, że zniszczenie miasta nastąpiło nagle.

Wiele jeszcze pozostało do odkrycie, ale prof. Yadin tak podsumował swoje badania: „Trzymając w jednej ręce Biblię, a w drugiej szpadel, to najlepszy sposób na potwierdzenie reliktów miast biblijnych”!!!

 

Jabin (Rozumny), prawdopodobnie tytuł dziedziczny, (por. Sędz. 4,2 -i Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor), objął przywództwo, jako, że Chasor było stolicą północnego rejonu i leżało na brzegach jeziora Merom. Pozostałe wymienione miasta musiały leżeć w sąsiedztwie, jednakże ich dokładna lokalizacja jest nieznana.

Królowie północy obejmowali swoim zasięgiem obszar gór Anty-Libanu a z kolei wyżyny Doru położone były nad Morzem Śródziemnym, poniżej góry Karmel. Kananejczycy na wschodzie i zachodzie – chodzi tu o ludy zamieszkujące tereny na zachodnim brzegu Jordanu na północ od jeziora Galilejskiego aż do wybrzeży Morza Śródziemnego. Wszystkie te plemiona były lennikami króla Chasoru, najprawdopodobniej.

 

4 Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrzeżu morza i z olbrzymią liczbą koni i rydwanów. 5 Wszyscy ci królowie umówiwszy się przybyli i zajęli stanowiska nad wodami Merom, aby walczyć z Izraelem. (Joz 11, 4-5)

 

Józef Flawiusz z właściwą sobie przesadą informuje, że koalicja osiągnęła imponująca liczbę 300 000 piechoty, 10 000 kawalerii i 20 000 rydwanów. Rydwany, podobnie jak w Egipcie były drewniane, ale obite żelazem i wygląda na to, że pojawiły się w wojnie o Kanaan po raz pierwszy.

Wybrali oni ma miejsce walki zbocza jeziora Merom (dziś Huleh), którego płaskie zbocza umożliwiały w pełni wykorzystać przewagę bojową, jaką dawały rydwany i kawaleria. Jabin dysponujący taką liczną armią i rozlokowany korzystnie z taktycznego punktu widzenia był pewien, że przerazi Izraelitów i złamie ich morale.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie