72 obserwujących
642 notki
1033k odsłony
  2579   1

Czy Judasz przystąpił do Komunii podczas Ostatniej Wieczerzy?

a. w czwartej Ewangelii o ustanowieniu Eucharystii nie ma w ogóle mowy, tak że wysoce koniekturalne jest w oparciu o jej opis ustalenie momentu opuszczenia Wieczernika przez Judasza;

b. nie ulega wątpliwości, że według opisu Mateusza i Marka Judasz opuścił Wieczernik przed ustanowieniem Eucharystii;

c. od dwóch pozostałych synoptyków różni się opis Łukasza, z którego wynikałoby, że Judasz był obecny w Wieczerniku jeszcze po ustanowieniu Eucharystii. J.-M. Voste akcentuje nad miarę to chronologiczne następstwo wydarzeń trzeciego ewangelisty, o którym przecież skądinąd wiadomo, że łączy on zdarzenia tematycznie, a nie w ich następstwie czasowym.

Przykładów takiego ujęcia przytoczyć można w jego Ewangelii tak wiele, że nazwano to nawet methodus exclusions vel elinainationis. Polega ona na tym, że Łukasz opisując jakieś zdarzenie, referuje wszystko, co o nim wie, bez względu na porządek chronologiczny. Dopiero po wyczerpaniu kwestii przechodzi do innego zdarzenia, choćby to ostatnie, czy to całkowicie, czy też w wielu szczegółach wyprzedzało zdarzenie już opisane. Przykłady tego rodzaju metody w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich są dość częste: opisując np. historię św. Jana Chrzciciela, Łukasz pomija wszelki porządek chronologiczny i dopiero po opisie dzieciństwa, a nawet pobytu Jana na pustyni, przechodzi do opisu narodzenia Jezusa. W podobny sposób postępuje wobec innych zdarzeń z życia Chrystusa, m. in. i Ostatniej Wieczerzy.

Właśnie na podstawie racji powyższych wielu ze współczesnych egzegetów utrzymuje, że Judasz opuścił Wieczernik przed ustanowieniem Eucharystii: R. Cornely, J. Knabenbauer, H. Lesetre, M. Meinertz, F. Tillmann, L. Pirot, F. Prat, G. Ricciotti i in. A nie powodują nimi żadne względy sentymentalne, jak się z przekąsem wyrażał A. Loisy, ale oparte na właściwym zrozumieniu metody Łukasza oraz na harmonizacji jego opisu z Ewangelią Mateusza i Marka. Charakterystyczna jest w tej kwestii postawa M.-J. Lagrange'a. W komentarzu do Ewangelii Łukasza oświadczył się on za obecnością Judasza w czasie ustanowienia Eucharystii'. Ale później zmienił zdania. I w swym syntetycznym opracowaniu treści Ewangelii znanym pt. L'Evangile de Jesus-Christ w rozkładzie poszczególnych wydarzeń Judasz w jego opisie opuszcza Wieczernik przed ustanowieniem Eucharystii.

Lit:

Ks. Dąbrowski E., Proces Chrystusa w świetle historyczno krytycznym – Księgarnia św. Wojciecha, Poznan, 1965

 

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale