News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
2 obserwujących
406 notek
35k odsłon
84 odsłony

News Site Times/ Salon 24 SH /A Lucyfer wie że ma mało czasu.

Wykop Skomentuj4

https://sites.google.com/site/poezjash24/


Zapowiedź godziny sądu

6 Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. 7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!» 8 A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon*, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!» 9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. 13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz*. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny».

Opłakiwanie zagłady Babilonu*9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. 10 Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: "Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!" 11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: 12 towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, 13 cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich*. 14 Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. 15 Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach: 16 "Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, 17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!" A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka 18 i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: "Jakież jest miasto podobne do stolicy?" 19 I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: "Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie". 20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę». 21 I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: «Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. 22 * I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. 23 I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody - 24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi»

Wszystkie znaki na ziemi na niebie i wodzie wskazują te dni.
Tak ci co są prawego serca i żyją w pragnieniu Prawdy i jej uczciwości
Mawiał Jezus Chrystus wznieście głowy ku górze.
To nas czas.
   
Poezji Czas
Poezji słowo

Skłaniaj
Tam gdzie
Wytężać nam ducha należy

Polsko
Poznawaj
Tych co cię obnaża
Z twojej macierzy wolności
Nie mając litości
Nasz wróg

Lecz nie walcz jego narzędziem przemocy
To jego zguba
Która mu zabiera czujność
Jakże nienawiść zbija
A Chciwość
Zaślepia
A głupotą otępia
Tym bardziej staje się
Zarozumiały w swym fałszywym
zwycięstwie
To go niszczy
Demoluje
Jego wnętrze
Od samego środka.
Pamiętaj czas jest naszym czasem
Gdy nasza uczciwość
Szuka Prawdy
A nasze  jeziora napełniają
się czystymi
Źródłami wody
Tryskające z naszego
Wnętrza
Które nas ożywią
Obnażając ich z ślepego Bogactwa
I staną się jak na pustyni
Obdarci ze swoich szat
I ze swoimi winami na szyi
Jakich to się dopuścili na Narodach..
HS

   
Polsko
Ojczyzny mojej Treść
Niech twój owoc pracy
Nie inaczej
Nie staje się trwoniony
Potęga Prawdy
Co mądrością
Nas potrafi wspierać
Nie marnujmy nawet
Okruszyny
Jako skarb jedyny
Gdzie drzewem naszym z męki
Naszych pokoleń
Uwijmy jej przyszłość
Przyszłych matek
I dzieci
Nową Polskę na Podwalinie
Zwycięstwa pokoju Prawdy

https://sites.google.com/site/poezjapolskacom/


Polska Poezja
Tam co prawdziwe imię
Nazywasz Prawda
I wznosisz stos
Swoich owoców pracy
Ku swojej ojczyzny oby ożyła
Aby jej ziemia
Pokryła się kwiatem
Wczesnego urodzaju
Na nowej ziemi
Naszych dusz
Sumień
Które nikt
Nie złamie
Ze skały białej
I silnej Potęgi
Filarów okuciem
Polska

https://sites.google.com/site/poezjapolskanetpl/


Prawdy
Słowa
Nam mówić trzeba
Tak by odnowa Narodu
Uczyniła
Z nas naturę odrodzenia
W przyszłych pokoleniach
Co dziś tworzysz w umysłach
Narodu
Jutro owoc
Dostaniesz
Abyś nigdy nie łaknął głodu
Gdy nasze sumienie będzie wolne
Od wszeteczeństwa.

https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

Polsko
W wzmaganiach i trudzie
Wytwarzając jeden język zrozumienia - Polski i dla polski
Gdzie w nim prawdziwy Polak niezwyciężony cały
Odbuduje swój byt wspaniały.
A na nim pieczęć Boga
W duszy wychowany,wytrawiony
Mozolnym,trudzie wychowany,
I w męskich procesach zrodzony
Dla życia polski zwyciężony
Dla ciebie Ojczyzna Moja
https://sites.google.com/site/poezjapl/Jakiż to czas
gasić ogień
Ducha człowieczego
Jakiż płomień
Co nie roznieca światła w nas

Tam nie masz życia naszego
Co byś odpoczął
I napoił ducha swego
Odpocznieniem Prawdy

Jak każdy z nas
Dostał bagaż
Pełen Bogactwa
Talentu swego
Nie pogardy swego Stwórcy

https://sites.google.com/site/poezja24hs/

Posłanie Prawdy
Bóg nasz ojciec czy nie zesłał by
Ogień na naszych wrogów
By ich Pochłonął

Ależ gdzie są sadzonki nowej Polski
Gdzie duch
Nowy i odnowy
Który miałby wyrosnąć
Ponad Narody

Nie tylko kiesa i pełny żołądek
Który nas zasłoni pychą
I wyzutym
człowieczeństwem
Co nam depcze Masoneria
A Biskupstwo w tym Pomaga
Zjełczałej masonerii
Co zagościł w niej Lucyfer na dobre
Zaprzysięgając na tego gada.

https://sites.google.com/site/poeejauser/

Eu -ropo

Jak nić pęka twoja tętnica
Gdzie twoja miłość Ojczystej ziemi niczyjej
Gdzie twoje jadro
Serca miłego
W oddali widzisz
Ojczyznę swego
Domu
Co ciepłem ogrzewa
Ojczyzny Pokoleń
Dzień

Wracaj do domu
Nie konkubinaty
Co jubilaty fałszywej ziemi
Upajasz czerń
https://sites.google.com/site/newspoezjafr/

Prawda

Mówisz o prawdzie
Jak pieśń co roznieci
Twój ogień radości
Co poranek cię wita
Szczerych serc i miłości
Ładując
Twój akumulator życia
https://sites.google.com/site/mojapoezja/


Potęga Prawdy
Co odsłania światło życia

Jest jak oaza na pustyni
Pragnieniem
Ludzi spragnionych
Źródłem tryskającej wody.

Co ożywia pustynię dusz

Walcz niemoc swego sumienia
Aby dusza nasza
Była pełnią jej radości

A wiara przerastała nas wszystkich
A zwątpienie
Które zasiał
Masoński język obłudy
Stał się Obrzydzeniem
Prawdziwego człowieczeństwa

Poniekąd on go nie posiada
A pozory które nas usidlają.
Żmijowym sprytem
Zapominając że za
Plecami czai się fałsz

https://sites.google.com/site/magazynpolskiuser/

Polsko
Idź za głosem Prawdy
Abyś nie doznała
Zawodu i pogardy
Jaką to nosisz
Na swoich nękaniach

Przez i od

Ludzi co wyzuli się z sumień
Człowieczych
Co zatracili swe korzenie
Rodzicielstwa
Uczłowieczenia

To podłe nieznośne
I Pogardliwe
Jakich to człowiek
Potrafił się dopuścić
Aby stać się wilkiem
Człowiekowi

Aby ty moja Ojczyzno
doznała poznania
Otworzyły się oczy sumienia
I duch twój zawołał
Językiem
Prawdziwego imienia
I poznał jego wolę. Stwórcy

https://sites.google.com/site/infowiadomosciuser/

Na Granicy
Prawdy
Niech wzniosą się góry
A Potęga czasu
przybliży Prawdę
Jako co Narody znosiły
Pogardę
Odczują
Odwilż
By nie zapomniały swej
Tożsamości
Skąd ich rodowód
Pochodzi
Polsko
Noś Nadzieję swej wolności
I wyzwolenia
Gdyż jako
Zniewolenie
Przyjmiemy Normalność
A człowiek jako zwierze
Nic nie warte
Nasza kultura
Jak krzyki huki
Melodia posłuchu czasem się wychyla
To już działa
Toczysz swój czas
Jak rak tyłem się toczy
Gdzie nasza solidarność
Przemijająca wodami
Potoku
Polsko czujesz swój głód odnowy
Ależ do Boju swej macierzy
Aby nasz Stwórca
Naszego wpierw ducha
A potem życie
Ułożył
Jak i odwrotnie
Jest śmierć.
https://sites.google.com/site/infomagazineuser/


Wolność
Nie masz wolności tam
Co końcem stoi twoje życie

Co upadek jako
śmierć
Przed twoim pokryciem
Gdzie ziemia przerobi cię
w nicość
Prochu

Tam nie masz życia ani wolności
Tam był czas twoich
Marzeń który się skończył

https://sites.google.com/site/infomagazineor/
Poezja
Jak oręż słońca
Pochłaniająca
Kęsy Prawdy
Które trawisz jak
Najlepszy Nauczyciel
Życia

Nie ta droga
Co sieje rozłam
W bólu
I mitręg niewoli
Zadającym Narodom
Cierpienia

Tylko dlatego że nasza naiwność
Jest wielka
Nie sprawdzająca
Skąd te informacje
Pochodzą

Polsko obudź
Swe źrenice sumienia
A ducha napełnij
Pełnią Prawdy
Pokoleń

Tak aby nasza dusza
Tęskniła
W tej tęsknocie
Jaką prawdziwe życie
Dostarcza Prawdziwej radości

https://sites.google.com/site/hs24poezja/

   
Co łączy Narody
Dając im w nagrodę
Jeden Język zrozumienia
Zwycięstwem
Nieocenionym
Zabijanym i zagłuszany
Językiem niezrozumienia
zwierzyny
Tak wszystkie talenty wytchnienia
Bożej Potęgi
Które daje nam Stwórca w swej Naturze
Dają nam ogrom Bogactwa
Przyszłej Oazy wytchnienia
Przed zgrozą
Naszej naiwności.
https://sites.google.com/site/pulsprawdy/Całkowita demokracja to poróżnienie.

Na jej słabości Korzysta Islam i Masoneria
Popatrzmy na zachód co im daje demokracja?
Niemcy się cofają i miauczą kraj mlekiem i miodem płynący.
My dzisiaj nie jesteśmy Polską
Sami politycy co ją tworzą dzisiaj to mówią Polski nie ma.
Świat to jak żywy organ człowieka
Aby się trwożył i wzrastał musi współpracować.
Potrzebne jest zaufanie.
Do zaufania uczciwość.
https://sites.google.com/site/prwada/Prawda
To Duch Prawdy doprowadzi nas do całkowitej Prawdy
Nie masz innej drogi Prawdy
A w tym odrodzenia i ducha naszego
I sumienia
A kto mówi inaczej jest kłamcą.

A nimi są trzy drogi

Urodzili się O trzebieni
O trzebili się sami dla Boga
O trzebili się Przez zbór czysty
W Bogu

A wszystko przez Ducha Prawdy.

https://sites.google.com/site/prawdq/
Prawda
Jak słońce wznosi przystań zieleni
I oazą ciepła
Otacza ten świat

Tak człowiek czeka na ciepło duszy
Co go przytuli i otuli ciepły
wiatr
Swoim podmuchem
Lasu woń
Ogrodem winnym
Tęsknot człowieka los
Jaki pominął człowiek
Do swojej Oazy ciepła swego domu
W zwycięzcą jest
Prawda w jego duszy

Tak walcz jak lew na pustyni
Co okrążają cię
Wrogowie o swój łup

https://sites.google.com/site/prawdauser/


Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem

Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania
I spoina współżycia która ich połączy i scali.
Tylko człowiek dostał takie predyspozycje by to
Wypełnił.
I swoje talenty wzmocnił i poszerzył
Zwierzęta nie mają możliwości rozwoju..Takich.
Tak byśmy wyjść mogli na wyżyny Boga Ojca Naszego.
Tego nie uczyni sam człowiek bez Pomocy samego Boga.
A zwycięzcy dam kamień Biały.
Który on tylko będzie znał.
Tak Lucyfer skutecznie przerywa język zrozumienia Narodów a następnie wyniszcza ich głębinami zezwierzęcenia.
Tak w zmąconej wodzie dobrze jest tropić ofiary.
https://sites.google.com/site/prawdanwes/

Precz Lucyferze
Od Narodu mego
Polski
Nie ta droga co lucyfer wytycza nam i swoje szlaki.
By pokonać dzieci Boga
Obyś połamał swoje kły
i nogi rozlały się w zaworach
Abyś piszczał z bólu
Gdy cię przyciśnie głaz Prawdy
Do bólu niemożności
Cierpień nieskończoności
Co sobie zgotujesz.

Do Boga naszego należy gniew i chwała
I potęga w jednym podmuchu
Staniesz się niewolnikiem
Wieczności.
https://sites.google.com/site/pozeja/

Poezji myśli
Aby Prawda
Była pochodnię Narodów

Kiedyż to nie będę pisał
O wrogach wstrętnej Kostuchny
Co na plecach ma symbol i śmierć pożogi
I z tego są dumni
Że ich wyodrębnienie
Jest wieczne
Pełne goryczy
Z tego się cieszysz
Że jesteś śmiercią
I nigdy Prawdy nie usłyszysz
Jak dzisiaj uszy masz zatkane
Hałasem
Bębnów które nie każą ci myśleć
A twoja dusza idzie w niepamięć
W ograniczonym obrębem
W złodzieju czasem
A zamyślałeś że oszukałeś świat
Prawdy czasu i ich procesów
Nikt nie oszuka
https://sites.google.com/site/poezjaapl/Wolny Duch -To wolny Od Okultyzmu Masonerii
Wilk ma las ,żmija zarośla, gady dżungle, człowiek dom stworzony dla pokoleń który ma uszlachetniać mądrością dany mu w naturze od Stwórcy.By go pielęgnował po wsze czasy
https://sites.google.com/site/wielkapoezjapolska/

Poezja duszy

Co serce wzruszy
Jak dzień tęsknoty
To Prawdy podnosisz
Łykający codzienny jej chleb wiosny

Polsko
Poznaj swój dzień Narodzin
Oby siły błękitnej mocy
Dawały ci siły
Które masz wznosisz.

Ku Prawdy jaką masz zrodzić
W swoim sumieniu
Dla przyszłych
Pokoleń
Naszej rodziny
Polski

https://sites.google.com/site/poezjanews/


Czas
Trudny czas naszej ziemi
Odnowa kryzys
I nic nie może
zmienić
Czasu nieporozumień
Tyrani gwałtu
Ucisku
Zazdrości
W zacietrzewieniu
Człowieka mas

A jednak człowiek jest inny
O zmysłach które
Muszą go kotwiczyć
W jego Cywilizacji
W której się cofamy

Polsko ty bądź inna
Miła i głęboko
Posłuszna Prawdzie
Wolna od wszelkich
Przywar tego
Świata które nas
Zniewalają

Wstań z dolin Niewiedzy
Podnieść ducha
Swego
Do Prawdy zmysłów
https://sites.google.com/site/poezjahs24/

Co Miłość
Wchłaniasz do swego sumienia
Wyschniętego jeziora
tęsknoty
Aby ożyła w nim wiara
Która ułoży w nas
Dom przyszłych pokoleń
zgody
Wal jak w bęben
wrogich słów strumień
I gorzkich naszych dusz odrazy
Pogardą zapłać ułomnym słowom
Od Lucyfera
Zarazy jakimi pragnie nas
Omotać ciemnej
Nocy głębin oceanów
Potworów cel
Tak by nas zjeść
Nie ta droga nie jej miejscy goryczy
Podawać
Zarazy śmierć
Przed którą zasłania nasz Bóg
Gdy o niego walczymy
https://sites.google.com/site/poezjaco/


Poezja Prawdy

Jak kwiat
Pęczniejąc swą ozdobą
Rozkwita
jego piękność
W promieniach słońca

Tak Prawda nie ma
sobie równych
Gdy swoje mi promieniami
Przenika duszę
I sumienie

A jej mądrość
Nie ma równych
A wytchnienie
Każe nam
Śnić
Latami

Jego owoc
Przynosi stokroć
Pożytku
I dalekie jest od strat

Jako prawdziwe panowanie
Na niej jest
Oparte
I nie masz innej
Prawdziwej
Władzy
Która wytrwa
Wieczność.

https://sites.google.com/site/poezja24sh/

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale