News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
302 notki
28k odsłon
30 odsłon

Polish poetry info - Salon 24 poezja

rekin
rekin
Wykop Skomentuj
Polish poetry info

Where the eyes of the Nation are leading
It is not always Poland
Poland is there
Where is soul and conscience
You raise
Her sovereignty
And her foundation
There is a stone of truth.

Polish

Be our granary

Body and spirit

Listen in peace

Rime of Truth

She will teach you

In a warm atmosphere

Moving the avalanche of happiness

flowing

From the tree of life

Which is what we have to cost

For our hope of happiness

What will he give us

Creator.
Truth

Not for the supply of truth
What wisdom of the refuge
Which prompts us to truly reflect our faiths
So our conscience - could read
Real time
And a man ruled over him
Without going into doubt
What kind of world brings the shadow blight
So that man would not be able to eat from unfortunate distress
Words that are lurking for him
Carrying a lot of doubts.
For truth has the fruit of beauty
Which ennobles everyone
Who fell in love with her
To the clap of unlimited love

https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/

Poezja

Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.

Polsko

Bądź naszym spichlerzem

Ciała i ducha

Posłuchaj w spokoju

Rymu Prawd

To ona cię pouczy

W ciepłej atmosferze

Poruszając lawinę szczęść

Płynących

Z drzewa życia

Z którego to mamy kosztować

Dla naszej nadziei szczęścia

Jaki to obdarzy nas

Stwórca.
Prawda

Nie o podaż Prawda
Co mądrością ostoi
Co skłania nas do prawdziwej refleksji wyznań
Tak by sumienie nasze - umiało czytać
Czas rzeczywisty
A nad nim miał panowanie człowiek
Nie wchodząc w zwątpienia
Jakie świat niesie zarazy cień
Tak by człowiek nie dał się zjeść z uciśnień niefortunnych
Słowom jakie na niego czyhają
Niosąc masę zwątpień.
Gdyż prawda ma owoc piękna
Która uszlachetnia każdego
Kto w niej się zakochał
Do puku miłości nieograniczonej


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale