4 obserwujących
124 notki
42k odsłony
  266   2

Największe odkrycie dot. przygotowań ZSRR do ataku na Zachód latem 1941.

   To niewątpliwie największe odkrycie dotyczące zakłamanej historii   udziału stalinowskiego ZSRR w II Wojnie Światowej

 (choć sam ZSRR liczy swój udział w niej  dopiero od 22 czerwca 1941 -gdy wg propagandy stalinowskiej  zaczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana; przedtem - przed  22 czerwca 1941 roku- wg oficjalnej propagandy sowieckiej i wypowiedzi  aparatczyków -  ZSRR  pozostawał poza wojną , gdy państwa  burżuazyjne wzięły się  za łby.)

Gazeta Ałtajska Prawda  z 1 stycznia 1941 roku:

Minął rok 1940. Wpisał on wiele istotnych zwycięstw w historię naszego kraju

Dzięki mądrej polityce zagranicznej naszej Partii i radzieckiego Rządu nasz kraj pozostaje poza wojną...


Już wcześniej podałem wynik moich dociekań w notce: 

https://www.salon24.pl/u/istorias/852490,zagadka-czerwonych-pakietow-wyjasniona-tajemnica-kleski-a-czerwonej-41r

- teraz znalazłem potwierdzenie  słuszności  tej tezy we wspomnieniach marszałka Rokossowskiego;

zmienia to całkowicie obraz  wydarzeń , kwestię  okoliczności i przyczyn  klęski ZSRR  latem 1941 roku.

- Te wspomnienia były cały  czas dostępne, ale .. trzeba  być dociekliwym,  by  wyłapać z obszernych tekstów te najistotniejsze fragmenty i umieć je umieścić w stosownym kontekście.


  Co takiego  jest we wspomnieniach Rokossowskiego ?

- Jest zapis  relacji z otwarcia  rano  22 czerwca tajnych kopert z rozkazami ;  Rokossowski podał ,  jakie  zadania  miał wykonać jego 9 Korpus Zmechanizowany:

Пришлось взять на себя ответственность и вскрыть пакет.

Директива указывала: немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в направлении Ровно, Луцк, Ковель 

Dyrektywa nakazywała:  niezwłocznie , w  gotowości  bojowej wyruszyć  w kierunku Równo, Łuck, Kowel.

-Zobaczmy  to na mapie:

image

 ..teraz  zamysł dowództwa sowieckiego i sens przygotowanych wiele  tygodni przed 22 czerwca  1941  rozkazów staje się jasny;

 Zarówno 9 Korpus Zmechanizowany jak i 41 Dywizja Pancerna miały rozkazy przemieszczenia  się  w rejon Kowla  na pozycje wyjściowe do ataku na Lublin;  tam koncentrowano też Dywizje Piechoty.

   Gdy Niemcy zaatakowali (pierwsi) dowództwo  sowieckie nadal było przekonane, że  uda się  własny plan realizować; nie mieli zresztą  innego- nie było planu  obrony; dlatego m.in. -  jest to jaskrawy  dowód  zamiarów sowieckich-  41 Dywizja Pancerna stacjonująca  niedaleko granicy - gdy rozpoczął się atak  Wermachtu na Włodzimierz Wołyński - ruszyła pod Kowel , zgodnie z rozkazem  zawartym w Krasnych Pakietach.

   Dalszym , znanym powszechnie potwierdzeniem zamiarów   sowietów jest wycinek z planów strategicznych opracowywanych  od   1940 roku:

2. „Początkowe zadanie strategiczne – rozgromić, współdziałając z 4. Armią  Frontu Zachodniego, siły zbrojne Niemiec w rejonie Lublin, Kielce, Radom oraz Rzeszów, Jasło, Kraków i wyjść w 30 dniu operacji na front rz. Pilica, Piotrków, Opole, Prudnik, odcinając Niemców od południowych sojuszników”

oraz treść Dyrektywy  nr  3 

o godz 21.1522 czerwca rozkaz ludowego komisarza obrony Timoszenki:

Potężnymi koncentrycznymi uderzeniami korpusów zmechanizowanych, całego lotnictwa Frontu Południowo Zachodniego oraz pozostałych wojsk 5 i 6 armii okrążyć i zniszczyć zgrupowanie przeciwnika,nacierające w kierunku Włodzimierz Wołyńsk-Brody. Do końca czerwca opanować rejon Lublina"

w ten sposób dokumenty, działania  układają się w logiczną całość.


Temat Krasnych Pakietów -

czyli  czerwonych kopert z rozkazami , które  można było otworzyć dopiero  na rozkaz Naczelnego Dowództwa był w historiografii  radzieckiej i sowieckiej pomijany ukrywany; nic nie wiadomo  czy zachowały się do dziś jakiekolwiek Krasnyje Pakiety;   na rosyjskich forach wymieniano  informacje na ten temat ale nikt nie wskazał by gdzieś takie  rozkazy były dostępne; jednak jak się okazało-  o ich zawartości możemy dowiedzieć się po prostu ze wspomnień dowódców - w tym ze świadectwa późniejszego marszałka  ZSRR  -   Konstantego Rokossowskiego


Wspomnienia marszałka Rokossowskiego:

http://militera.lib.ru/memo/russian/rokossovsky/02.html


Zobacz też:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej ■ XLIX (z. 2)

PL ISSN 1230-5057

Sebastian Chojnacki

Sowiecka sztuka operacyjna w latach 1940-1941

https://rcin.org.pl/Content/52307/WA303_71695_A453-SzDZ-R-49-2_Chojnacki.pdf


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale