4 obserwujących
129 notek
43k odsłony
  163   3

Poststalinowskie pomniki na Cmentarzu-Mauzoleum w Warszawie - do usunięcia.

  Tkwią jak wrzód w centrum Warszawy - poststalinowskie pomniki armii zniewalającej Polskę.

Byłem tam niedawno ; krótki fotoreportaż:

imageimage

image


image

  Kapitan AŁLACHWERDAIANIC

image\

      Starszy lejtnant TRACHTENREICH

Warto przypomnieć niesławny epizod dotyczący 2 Armii Pancernej - zagrywkę Stalina - który nagle zmienił realizowany plan, gdy 2 Armia mogła kontynuować praktycznie bez oporu marsz w kierunku Warszawy, gdy linia niemiecka został rozbita i nie było po drodze zorganizowanych  wojsk , które mogły stawić opór;

 STALIN rozkazał skierować  2 Armię na Lublin , kazał jej zdobyć to miasto a jego  celem było aby tam zainstalować nasłaną na Polskę władze sowiecką - niby polską; niejako przypieczętować - podporządkowanie Polski Kremlowi.


2 Armia Czołgów przeprawiła się przez Bug w ulewie 21 lipca pod Stulnem, Wolą-Uhruską i Świrszami po dwóch 60-tonowych i jednym 30-tonowym moście pontonowym. W miejscach, gdzie znajdowały się brody, czołgi przekraczały rzekę po dnie. Niektóre oddziały 3. dywizji czołgów i 8. dywizji czołgów przeprawiły się przez rzekę jako pierwsze. Jako ostatni przeprawił się czołg 16. Wieczorem 21 lipca 3. pułk czołgów generała-majora Nikołaja Wiedieniewa zbierał się w lasach koło Kosina i Stulnej, a 8. pułk czołgów generała-porucznika Aleksieja Popowa - w lasach na zachód od Wołży Uhruskiej. Generał Bogdanow mógł rzucić je w pościg już następnego dnia. Jednak 2. TA nie zdołała zamknąć kotła pod Brześciem. W czasie przeprawy dowódca otrzymał rozkaz z nowym celem ofensywy na Lublin.
http://tankfront.ru/ussr/in_action/tanki_idut_na_lublin.html

Decyzja o wysłaniu czołgów Bogdanowa do Lublina, w kierunku przeciwnym do pierwotnych zamierzeń, nie miała żadnego uzasadnienia militarnego. Rozkaz ten pochodził od Stalina, a on przyjął go z powodów czysto politycznych. Marszałek Rokossowski i generał Bogdanow, którzy dobrze znali sowiecki mechanizm władzy i przeżyli aresztowania i uwięzienie w latach 37-40, podczas "wielkiej czystki", nie zamierzali kwestionować tej decyzji. Stalin podjął decyzję o wysłaniu 2 Armii Czołgów do Lublina 20 lipca.

 Tego dnia w Moskwie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, rząd komunistyczny. W tym czasie dyktator szukał odpowiedniego miejsca na jej przeprowadzenie, a pierwszym dużym miastem w Polsce, które mogła zająć Armia Czerwona, był właśnie Lublin. Pod uwagę brano również czas - PKWN miał stać się uznanym i pełnoprawnym organem władzy w okresie, gdy podziemny ośrodek rządu londyńskiego Rzeczpospolitej  znajdował się w okupowanej przez Niemców Warszawie i nie mogła liczyć na uznanie.

ОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

К.К. РОКОССОВСКОМУ

21 июля 1944 года
20 ч 30 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Не позже 26–27 июля с. г. овладеть городом Люблин, для чего в первую очередь использовать 2-ю танковую армию Богданова и 7 гв. кк Константинова. Этого настоятельно требуют политическая обстановка и интересы независимой демократической Польши. ( Nie  później  niż  26-27 lipca zająć  Lublin ,  dla czego  w pierwszej  kolejności  użyć  2  Armię  Pancerną Bogdanowa  i  7 Gwardyjski  Korpus Kawalerii  Konstantynowa.  Tego  wymaga  polityczna  sytuacja  i interesy  niezależnej  i demokratycznej Polski.)

(  21 lipca był już np. Chełm wiec dla zainstalowania ( inscenizacji utworzenia władz Polski) zdobycie Lublina nie było konieczne....)


800 czołgów Bogdanowa gwarantowało szybki sukces moskiewskich planów politycznych. Stalina nie obchodziły  dodatkowe , niepotrzebne  straty ; czołgi  słabo nadają się do walk w mieście;

wskutek decyzji Stalina utracono możliwość łatwego i szybkiego dojścia do Wisły i utworzenia przyczółków  kilka dni wcześniej.

 (Zresztą, po zainstalowaniu komunistycznych , zależnych od Moskwy władz w Polsce Stalin stracił zainteresowanie "wyzwalaniem" Polski; wstrzymał ofensywę  a część wojsk z terenów Polski skierował do próby wyzwalania faszystowskiej Słowacji; chciał niby oszczędzać żołnierzy na kierunku Warszawa,  a w bojach na Przełęczy Dukielski straty oficjalne to  126 tysięcy  zabitych i rannych.)

image


Na tablicy wymienieni są też spoczywający tu żołnierze nie istniejącego 46 Korpusu Strzeleckiego...

image

https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpusy_strzeleckie_Armii_Czerwonej


był korpus 45. i 47. ale 46. nie było.


***

Dodatek 1

Kłamliwa  odezwa  frontu  ukraińskiego

Красная Армия не ставит себе задачу присоединить к Советскому Союзу какую-либо часть польской земли или вводить в Польше свои советские порядки...
Armia Czerwona  nie stawia  sobie  zadania przyłączenia  do ZSRR  jakiejkolwiek  części polskiej ziemi
ani wprowadzać  w Polsce  sowieckie  porządki…
Wybiła  historyczna  chwila  , gdy polski  naród sam bierze w swoje własne  ręce decydowanie swego losu,  powstał  Polski Komitet Wyzwolenia  Narodowego, jedyna  praworządna  władza  na terytorium Polski.,  wyrażająca interesy  polskiego  narodu.
W te dni  powinniście  okazywać  wszechstronne współdziałanie z Armią  Czerwoną  i  tym samym  przyspieszyć  rozbicie  niemiecko-faszystowskich  armii  i  ustanowienie normalnego życia  na wolnej, niezawisłej  polskiej ziemi.


Tłumaczenie  z języka  stalinowskiej  propagandy  na polski:

Armia  Czerwona  tak  jak  zrealizowała  zadanie  odebrania Polsce  tych  ziem,  które  ZSRR uważa  za własne tak i narzuci  w Polsce siłą  sowiecki porządek.
Organem  władzy sowieckiej  w Polsce  został  ustanowiony tak zwany Polski Komitet Wyzwolenia  Narodowego , który będzie  formalną  władzą  podlegająca  organom władzy  sowieckiej a faktycznie zaprowadzimy  sowieckie  porządki  siłą  NKWD  i innych służb  ZSRR.
Jeśli  ktokolwiek  w trakcie pochodu  Armii Czerwonej  nie okaże należytego  poparcia  i podporządkowania  to spotka go surowa  kara;  zajmować  tereny  Polski  i  wypierać  wojska niemieckie  będziemy w tempie jakie tow. Stalin uzna  za stosowne  tak, aby mieć  czas  na  zajęcie obszarów innych krajów  i ustanowienie  tam  sfery  naszych  wpływów;
Na ziemi polskiej ustanowimy  sowiecki  porządek  i odtąd Polska  będzie podległa  ZSRR.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale