Erevnitis istorias Erevnitis istorias
115
BLOG

Uniwersytet im.A Mickiewicza w Poznaniu wrobiony w putinowską propagandę.

Erevnitis istorias Erevnitis istorias Kultura Obserwuj notkę 0

W taki czy inny sposób.

- Czy to fejk ?

nie udało mi sie tego ustalic

chodzi o tekst  Rosjanina przedstawiajacego sie jako  doktorant Uniwersytetu w Poznaniu


image

opublikowany  w :  Biluletynie Uniwersytetu w Moskwie ; Nauki Polityczne rok 2018 nr 4

http://vestnikpolit.ru/upload/iblock/2fc/Politnauki_4_18_40_54.pdf


- Jeżeli Uniwersytet w Poznaniu ma takiego  doktoranta  to jest to  działanie hybrydowe- propaganda  Moskwy wciskana Polsce.


image

- Oczywiście, podstawowa narracja jest niby pozytywna. autor  wspiera proces pojednania  polsko-rosyjskiego...ale tylko hasłowo

( to znana metoda  rosyjskiej  propagandy:

my za pokojem, współpracą,  prawdą... )


gdy  przechodzi do konkretów wciska  dokładnie przekaz z Kremla.

np.

Однако ряд событий пре-
пятствует этому: участие Польши совместно с немецким прави-
тельством и Венгрией (при явном одобрении со стороны Франции
и Великобритании) в расчленении территории Чехословакии, поло-
жение национальных меньшинств в Польше в межвоенный период,
пакт Молотова — Риббентропа и Польский поход Красной армии
1939 г., Катынская трагедия и трагедия поражения Варшавского
восстания 1944 г.

Jednakże szereg wydarzeń utrudnia ( proces pojednania...) to:

udział Polski wspólnie z rządem niemieckim rząd i Węgry (za wyraźną zgodą Francji
i Wielkiej Brytanii) w rozczłonkowaniu terytorium Czechosłowacji,

położenie  mniejszości narodowych w Polsce w okresie międzywojennym,

Pakt Ribbentrop-Mołotow i

Kampania Polska Armii Czerwonej 1939,

tragedia katyńska

i tragedia klęski Warszawy
powstanie 1944r.

Autor próbuje tu mieszać, przeinaczać historię,

nie nazywać po imieniu zbrodni ZSRR ( którego spadkobierca jest Rosja, która wrećz opiera swą propagande na  stalinowskiej wersji wydarzeń II Wojny Światowej)

- tenruski propagandzista nie nazwie po imieniu

zbrodni w Katyniu dokonanej  przez siepaczy z ZSRR

tylko używa ogólnego sformułowania- tragedia katyńska -)

Ten ruski propagandzista stosuje tu metodę urawniłowki

image


porównując  tak różne w  charakterze i znaczeniu zdarzenia historyczne jak :  zajęcie  ziemi Cieszyńskiej przez Polskę  w 1939 roku

i agresje  ZSRR na Polskę  w 1939 roku  we współpracy z faszystowskimi Niemcami


- Co na to Uniwersytet  w Poznaniu ?

mieliście  państwo  takiego  doktoranta ?

kto był promotorem jego pracy-  jeśli  taki przewód doktorski był otwarty ?)


Co na to Komisja do spraw wpływów rosyjskich w  Polsce ?


* ruski  propagandzista - niby doktorant Uniwersytetu w Poznaniu wciska w tekście

- dosłownie - propagandę  Putina -

gołąbka pokoju, współpracy, pojednania

31 sierpnia 2009 V.V. Putin,
pełniący wówczas funkcję Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej
Federacja, skierował do Polaków obszerny artykuł, w którym
próbował wyjaśnić oficjalne stanowisko współczesnej Rosji ws
kwestia genezy II wojny światowej8
. Uznając  za „niemoralny”  charakteru paktu Ribbentrop-Mołotow,

zwrócił uwagę na  paneuropejską polityki ustępstw, pojednania i
nie sprzeciwiania się wobec nazistowskim  Niemcom..


i dalej  cytował wypowiedzi Putina

które są bezczelnym odwracaniem kota ogonem..

 fałszowaniem historii.

 wreszcie obrażają Polskę i Polaków

Od ponad 15 lat studiuję historie udziału stalinowskiego ZSRR w II wojnie; korzystam ze źródeł w języku rosyjskim i angielskim.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura