JakiTaki JakiTaki
380
BLOG

Trotyl pojawia się i znika, a niektórzy dostają bzika

JakiTaki JakiTaki Katastrofa smoleńska Obserwuj temat Obserwuj notkę 18

Administratorów proszę o umieszczenie w Katastrofie Smoleńskiej.

Dodałem nieco w notce.

Mamy kolejną enuncjację trotylową, jeszcze tajną dla ogółu a udostępnioną redaktorom „Sieci”. Redaktorzy M. Pyza i M. Wikło piszą artykuł pod tytułem „A jednak był trotyl”, a w nim m. in.:

https://wpolityce.pl/smolensk/439701-to-byly-materialy-wybuchowe-w-odpowiedzi-orlinskiemu

Opisują, że na zdecydowanej większości z nich (przebadanych już próbek - red.) znaleziono ślady substancji używanych do produkcji materiałów wybuchowych. Jak się dowiadujemy, chodzi o trotyl, ale też inne składowe.”

To zostało skrytykowane przez A. Macierewicza, jako sformułowanie zbyt słabe w stosunku do tytułu, wzmocnili odpowiadając również W. Orlińskiemu, chemikowi, z Gazety Wyborczej, że oni uważają, że był trotyl i inne materiały wybuchowe, jako substancje używane do produkcji mieszanin wybuchowych typu C4, Semtex itp. Co rozumieją w angielskich laboratoriach badających próbki nie jest wyjaśnione.

Porównałbym to do określenia chleba mieszanego. Według nich to krojone po kromce: chleb razowy, pszenny, grahama, pumpernikiel, tostowy itd., położone na talerzu stanowią chleb mieszany. Dla specjalisty - piekarza składniki chleba mieszanego to: mąka pszenna, razowa, zakwas, sól, woda. Różnica w podejściu jest zasadnicza.

Z jakich substancji produkuje się materiały wybuchowe, np.:

Trotyl (trinitrotoluen, TNT) z dinitrotoluenu (DNT) przez trzecie nitrowanie. Natomiast DNT służy również do produkcji pianek poliuretanowych (mogą się znaleźć np. w fotelach), barwniki, plastyfikatory, moderatory innych materiałów wybuchowych;

Heksogen (RDX) produkuje się z urotropiny, a z niej również: paliwo w kostkach do kuchenek turystycznych, bakelit, konserwanty, dodatek do żywności E 239, w medycynie do przeciwdziałania zakażeniom dróg moczowych, środki przeciwpotowe;

Pentryt (PETN) produkuje się z pentaerytrytolu a z niego również żywice alkidowe, lakiery, stabilizatory PCV, olej transformatorowy, tworzywa sztuczne, farby, kosmetyki.

Ponieważ reakcje chemiczne nigdy nie są na 100% więc jakieś resztki tych substancji pozostaje w materiałach wybuchowych. Większość z nich mają zauważalne rozpuszczanie w powietrzu i mogą być wykryte przez czułe detektory. Tak jest przed wybuchem.

A co po wybuchu (skoncentruję się tylko na trotylu).

Badania miejsc spektrometrem mas, gdzie były wykonywane wybuchy daje następujący wynik powybuchowego widma mas:

http://what-when-how.com/forensic-sciences/analysis/

https://iv.pl/images/68895803646338821933.png

image

W miejscu gdzie powinien być trotyl – masa molowa 227 jest pusto, pusto jest też tam gdzie powinien być trochę wybuchowy DNT – masa molowa 182. W każdym razie było za mało nawet na 1 piksel rysunku, czyli mniej niż 0,001 względnej zawartości molekuły o masie 210, która okazała się być najbardziej prawdopodobnym wynikiem rozpadu wybuchowego TNT. Nie jest to w żadnym stopniu wynik selektywnej pracy spektrometru mas. Wykorzystuje on nie molekuły, ale jony i może jonizacja rozbija TNT i DNT. Jednak nie. Badania samego TNT przed wybuchem daje następujący wynik.

https://www.researchgate.net/figure/Negative-ion-ESI-mass-spectra-of-TNT-a-Mass-spectrum-and-b-MS-MS-spectrum-of-m-z_fig3_264170772

https://iv.pl/images/63978268774398484223.png

image

To są badania spektrometrem mas w układzie tandem. Urządzenie składa się z dwu spektrometrów. W pierwszym (górna część obrazu) widzimy jony TNT: 226 z oderwanym protonem, 227 z doklejonym elektronem, 228 z doklejonym wodorem i dodatkowo elektronem. Jonizacja nie niszczy TNT. W drugim spektrometrze bada się tylko najwyższą linię 226, z tym że te jony są maltretowane na podobieństwo wybuchu i dopiero wyznacza się powstałe fragmenty. Po tych drastycznych dla jonów przejściach (dolna część obrazu) znika linia TNT i nie pojawia linia DNT. Dla poszukujących więcej informacji pomiary tandemowe są oznaczane przez podwojenie zapisu ms na ms/ms.

Podsumowanie tej części wygląda następująco. Po wybuchu TNT nie detektory nie powinny wskazywać ani TNT ani DNT. Jeżeli jednak wskazania są to znaczy, że wybuchu nie było.

Przyczyną braku TNT jest kula ognista wybuchu, która jest intensywnym reaktorem chemicznym przetwarzającym to, co w niej się znalazło.

We własnościach TNT można znaleźć takie dane. Temperatura wybuchu T1=2800C (3073K), Temperatura inicjacji T2=240C (510K). Iloraz T1/T2=6. Objętość gazów wybuchowych 700 l/kg. Dalej obliczenia będą dla 1 kg TNT.

Promień początkowy kuli ognistej, z równania 700 l= 4/3*pi*r1^3 otrzymujemy r1=0,55 m.

Jeżeli kula ognista nie napotyka przeszkód to rozszerza się adiabatycznie i zmniejsza temperaturę zgodnie z równaniem

(T2/T1)=(V1/V2)^(kappa-1),

po podstawieniach (T2/T1)=(r1^3/r2^3)^(kappa-1) i stąd r2 – promień przy którym jeszcze może zajść inicjacja TNT ma postać, pamiętamy że T1/T2=6

r2=r1*6^(1/(3*kappa-3)).

Dla gazów jednoatomowych kappa =5/3 i r2=2,5*r1 = 1,35 m.

Dla gazów dwuatomowych kappa =7/5 i r2=4,5*r1 = 2,45 m.

Dla gazów trzy-i więcej atomowych kappa =4/3 i r2=6*r1 = 3,3 m.

Dla TNT mamy mieszaninę tych wartości, ale co najmniej 1,35 m dla 1 kg TNT. Ponieważ masa TNT rośnie z trzecią potęgą promienia to dla np. 1/8 kg mamy 2 razy mniejszy zakres promieni, dla 8 kg TNT są 2 razy większe wyliczone promienie.

Wniosek jest następujący zbyt blisko centrum wybuchu nie ma śladów TNT i oczywiście innych materiałów wybuchowych. To wyjaśnia zagadkę (dla niektórych) dlaczego w eksperymentalnym wybuchu na metalowej płytce nie znaleziono na niej śladów materiałów wysokoenergetycznych. Wyeliminowała je kula ognista.

https://wpolityce.pl/smolensk/229550-tego-juz-nie-da-sie-wytlumaczyc-clkp-wpadlo-we-wlasne-sidla-probki-ze-smolenska-musza-byc-zbadane-jeszcze-raz

W odpowiedzi dla  @Stanzag

Notka nie odnosi się do ekspertyzy z Anglii ale do informacji o niej.

W tej informacji wspomniano o środkach do produkcji materiałów wybuchowych (MW), które potem zamieniono na trotyl i inne MW.

Jest raczej nieprawdopodobne by na pokładzie produkowano MW a składowe do produkcji nie powstają podczas eksplozji. Widmo mas dla TNT było wcześniej. Obecnie podam wykaz składniki na które rozpadają się inne MW w trakcie ich jonizacji.

https://iv.pl/images/35517100594829611829.png

image

Brak dla TNT jonów DNT, (masa molowa 182) z którego wytwarza się TNT. W produkcji TNT starannie usuwa się wybuchowy DNT z uwagi na to, że DNT rozpylony może zainicjować eksplozję.

Dla RDX (heksogen) brak urotropiny (222) - wyjściowego składnika produkcji RDX.

Dla PETN (pentryt) brak pentaerytrytolu (316).

Tak więc te substraty do produkcji MW jeżeli zostały wykryte to tam już były, a z ich zastosować chemicznych i medycznych wiadomo, że mogły być. Natomiast po eksplozji należy szukać czego innego.

W takim szukaniu najłatwiej jest gdy wiemy CO wybuchło, można testować przy okazji jaką czułość mają metody badawcze. Jeżeli wiemy, ŻE wybuchło to szukamy produktów wybuchu, różne formy chromatografii czy analizy spektralnej pozwala sprawdzać wyniki analogicznie do kodów kreskowych w sklepie. Natomiast sprawdzenie CZY wybuchło jest znacznie trudniejsze, bo jeżeli brak mechanicznych śladów wybuchu (z powodu zbyt małej eksplozji) to wszystkie inne metody nie są jednoznaczne, zwłaszcza przy minimalnej ilości podejrzanych związków nie pozwalających na eliminację ich przypadkowych, pozawybuchowych zastosowań.

W CLKP przyjęto zasadę badań czterema metodami w parach chromatografia + inny uzupełniający pomiar. Te cztery metody powinny różnić się na tyle by różne związki były rozróżnialne i badania są dla zawartości wykrywalnych przez wszystkie metody. Stosowanie tylko jednej metody wobec niemożliwości przebadania wszystkich związków chemicznych (67 mln) może odpowiedzieć tylko NIE gdy nie ma potwierdzenia szukanego związku lub BYĆ MOŻE gdy wykryto przejawy zgodne z tym związkiem. Założono, że 4 x BYĆ MOŻE znaczy TAK.

Te cztery metody to: GC/MS - chromatografia gazowa + spektrometria mas. Wadą chromatografii jest istnienie (a więc nieodróżnianie) wielu koeluentów, które dają ten sam czas retencji co szukany związek, spektrometria mas daje piki niekoniecznie dla mas ale dla ilorazów masa molowa/krotność jonizacji. Jest też mniej czuła od następnych metod.

GC/TEA chromatografia gazowa + Thermal Energy Analysis bada gaz odpowiadający pikowi chromatografu. W pirolizerze rozkłada go m.in. na rodnik NO, który po schłodzeniu mieszaniny by usunąć zbędne resztki rozkładu jest mieszany z ozonem O3  przejmuje atom tlenu i energię dając stan wzbudzony NO2* . Przejście do stanu podstawowego dale kwant o energii jednoznacznie wskazujący na to że mamy do czynienia z NO2. Ta informacja zawęża dowolność do informacji, że mamy do czynienia ze związkiem azotu. Rozróżnienie typu związku i gdzie był wyrwany rodnik NO częściowo daje odpowiedź związku na temperaturę pirolizy. Ale to jest metoda typu mniej bardziej niż metoda tak nie. Im materiału jest mniej tym linie wykresu należy traktować jako bardziej rozmyte i trzeba nieco żonglerki temperaturami by stwierdzić, z którą linia mamy do czynienia

https://www.ellutia.com/wp-content/uploads/2016/11/TEA810Manual3.3.pdf

https://iv.pl/images/15057050396321562766.png

image

,GC/ECD - Chromatografia gazowa + detektor wychwytu elektronów, różnicuje typy związków, jest najbardziej czuła dla chlorowców, dla związków azotu mniej czuła a dla innych jeszcze mniej. To oczyszcza widmo ze zbędnych w wypadku badania wybuchu

HPLC/DAD  - chromatografia cieczowa + diode array detector służący do jednoczesnego zbierania widma absopcji badanej cieczy. 

Żadna z podanych metod w CLKP nie wskazała jednoznacznie by na Tu-154 nr 101 był wybuch.

Gdyby badania angielskie udowodniły wybuch byłoby to już szeroko znane, a tak mamy tylko wzmianki typu głuchy (i do tego o sterowalnej głuch(p)ocie) telefon.

JakiTaki
O mnie JakiTaki

No właśnie Jaki Taki. Sporo wiem i potrafię ale nie wszystko. Chętnie dalej się uczę i doceniam tych, którzy w tym pomagają, niezależnie od formy douczania. Polityką nie interesuję się dopóki ona nie interesuje się mną.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka