35 obserwujących
1994 notki
1092k odsłony
1513 odsłon

Ewolucjonistyczna analiza zaangażowania Żydów w XX-wieczne ruchy

Wykop Skomentuj11

 

Dominacja w pop kulturze pozwoliła Żydom, zdaniem autora „Kultury krytyki”, na wmówienie amerykanom. że centralnym, wyjątkowym, niepowtarzalnym i irracjonalnym, punktem historii jest holocaust. Sam holocaust stał się dla Żydów fundamentem ich tożsamości, usprawiedliwianiem dla promocji Żydów we wszystkich dziedzinach życia, i dla dyskryminacji gojów. Dominacja Żydów w amerykańskich mediach pozwoliła im na kreowanie: pozytywnego wizerunku Żydów jako rasy najmądrzejszej i odważniejszej, negatywnego wizerunku białych chrześcijan jako idiotów i psychopatów, negatywnego wizerunku chrześcijaństwa, rodziny i patriotyzmu, obronę interesów Izraela, gloryfikacje izraelskich zbrodniarzy. Skutkiem żydowskiej propagandy w USA jest udział USA w bezsensownych i niemoralnych wojnach. które maja na celu realizacje geopolitycznych interesów Izraela, budowa wielokulturowej Ameryki niszczącej tożsamość i więzi społeczne, dalsza dominacja Żydów.

 

Kevina MacDonalda do destruktywnych ruchów intelektualnych stworzonych przez Żydów zaliczył boasowską szkołę antropologii, która usunęła z badań wszelkie zagadnienia zależności rasowych w społeczeństwie. Boasowcy negowali istnienie uniwersalnych zachowań kulturowych, krytykowali kulturę zachodnią, idealizowali kultury prymitywne i ich rzekomą swobodę seksualną.

 

Kolejnym przejawem destruktywnej roli Żydów w tworzeniu nowych ruchów intelektualnych było, zdaniem MacDonalda, zaangażowanie Żydów w tworzenie lewicy. Żydowscy rewolucjoniści czuli się Żydami, i nie dostrzegali sprzeczności między swoją żydowskością a lewicowością. Głównymi ideologami lewicy byli żydzi tacy jak Karol Marks. Największą lewicową organizacją w Rosji był żydowski Bund. Rządząc ZSRR Żydzi zwalczali inne tożsamość innych nacji, równocześnie dbali o przetrwanie tożsamości Żydowskiej. W ZSRR promowali takie żydowskie prądy intelektualne jak psychoanaliza. Podobnie awangardą komunizmu w USA i powojennej rewolucji kontrkulturowej była społeczność żydowska. To właśnie żydowscy studenci hojnie wspierani finansowo przez swoich rodziców często działaczy komunistycznych, w latach sześćdziesiątych niszczyli instytucje kultury zachodniej, promowali pogardę dla goi, rozprzestrzeniali rewolucje seksualna, zwalczali chrześcijaństwo, zachęcali do pacyfizmu i wspierania komunistycznych tyrani.

 

MacDonald uznał też za przejaw destruktywnej roli Żydów w tworzeniu nowych ruchów intelektualnych psychoanalizę. Zdaniem autora „Kultury krytyki” psychoanaliza: niszczy normy społeczne, promuje swobodę seksualną i praktyki autoerotyczne, negatywnie stygmatyzuje zachowanie cnoty. Twórca psychoanalizy Freud wierzył w wyższość moralną i intelektualną Żydów nad gojami, uznawał chrześcijaństwo i cywilizacje zachodu za szkodliwą, głosił że seks determinuje zachowania ludzi. Psychoanaliza była promowana przez sowietów. Psychoanaliza posłużyła Żydom do stworzenia teorii, że antysemityzm to zaburzenie psychiczne wynikające z patologii jaką jest zachodnia kultura i tożsamość. Teoria Freuda miała posłużyć Żydom do wyleczenia goi z antysemityzmu.

 

Kolejnym przejawem destruktywnej roli Żydów w tworzeniu nowych ruchów intelektualnych, miała być zdaniem MacDonald, szkoła frankfurcka w socjologii. Była ona sponsorowana przez żydowską finansjerę w Niemczech, a potem w USA. Przedstawiciele tej szkoły łączyli żydowskie pochodzenie z marksistowskimi przekonaniami. Zdaniem szkoły frankfurckiej zaburzone relacje z rodzicami, prowadzą do wytworzenia się osobowości autorytarnej, a w konsekwencji do faszyzmu, kapitalizmu i antysemityzmu. Antysemityzm jest więc wyrazem frustracji seksualnej i ekonomicznej. Za zaburzone relacje rodzinne odpowiadać ma chrześcijaństwo. Walka z osobowością autorytarną znalazła się na sztandarach rewolucji kontrkultury w latach sześćdziesiątych, i wszelkich ruchów dążących do zniszczenia zachodniej cywilizacji, w tym i postmodernizmu.

 

Jan Bodakowski

Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale