21 obserwujących
105 notek
160k odsłon
76 odsłon

Dialog narzędziem odbudowy zaufania społecznego - Rada Dialogu Społecznego

Wykop Skomentuj

Kapitał społeczny – to termin socjologiczny określający stosunki i relacje pomiędzy członkami społeczności. Mierzy się go poziomem zaufania ludzi do siebie nawzajem i do otaczających instytucji.

Dużo mówi się o dramatycznych skutkach dla Polski długu publicznego wygenerowanego przez rządy PO. Tymczasem specjaliści biją na alarm, m. in. prof. Czapiewski w sporządzonych co roku Diagnozach Społecznych ostrzega, że wkrótce niski poziom kapitału społecznego stanie się główną barierą rozwoju kraju.

Poziom kapitału społecznego mierzy się bardzo prosto, pytając członków społeczności o zaufanie do siebie nawzajem i do instytucji. Odsetek ludzi deklarujących zaufanie jest właśnie wskaźnikiem poziomu kapitału. O ile w krajach wysoko rozwiniętych, np. skandynawskich, ten poziom sięga 70% sprzyjając im dalszemu szybkiemu rozwojowi, to w Polsce jest kilkakrotnie niższy i wynosi około 10%. Oznacza to, że tylko 10% Polaków ufa sobie nawzajem i otaczającym instytucjom. To poziom bodaj najniższy w Europie. Sygnalizuje on wysokie tzw. „koszty między transakcyjne”. Nie ufający sobie nawzajem ludzie poszukują sposobu na zabezpieczenie się przed nieuczciwością innych. To czynnik hamujący i bardzo spowalniający rozwój gospodarczy. Skazuje on Polskę na porażkę w wyścigu rozwojowym z krajami o wysokim wskaźniku. Na niski poziom kapitału społecznego składają się:

  • autorytarne rządy oraz nadużywanie wyłudzonego od wyborców mandatu dla forsowania rozwiązań ustawowych uderzających w ludzi
  • tuszowanie mnożących się skandali i afer na szczytach władzy
  • zniszczenie przez PO dialogu społecznego w komisji Trójstronnej
  • niewydolność wymiaru sprawiedliwości
  • mnożące się orzeczenia sądowe sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości
  • skandaliczne decyzje urzędników publicznych godzące w dobro obywateli.

Warunkiem rozwoju kraju jest przywrócenie zaufania obywateli do państwa i do siebie nawzajem, a drogą do naprawy jest uczciwy dialog. Potwierdzeniem tej tezy jest sukces kampanii wyborczej Andrzeja Dudy opartej na dialogu i przesłaniu odbudowy zaufania obywateli do państwa. Program wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy określony, jako umowa z wyborcami, z której będzie się rozliczał. Podobnie porozumienie programowe podpisane z NSZZ „Solidarność”.

Uchwalona w tych dniach w Sejmie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego może stać się fundamentem, na którym będzie odbudowany instytucjonalny dialog społeczny. (Jedyną zasługą rządu PO jest to, że niszcząc dialog społeczny w Polsce wyzwoli u partnerów społecznych, związków zawodowych i pracodawców, ogromną determinację do napisania i wzajemnego wynegocjowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w której poszczególni partnerzy są równoprawni.) Należy przywrócić właściwą rolę i znaczenie instytucji referendum. Konieczna jest konsekwentna realizacja przez rząd obietnic wyborczych realizowana z szerokim uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Odbudowa kapitału społecznego, zaufania Polaków do państwa i do siebie nawzajem są warunkiem poparcia społecznego dla programu trudnych reform naprawy kraju.

Janusz Śniadek

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale