0 obserwujących
46 notek
26k odsłon
  1981   0

Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych

"Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych" to tytuł ciekawej i godnej uwagi nowej książki z zakresu pedagogiki. Książka - którą naukowo zredagowały panie doktor: Dorota Pankowska i Teresa Sokołowska-Dzioba - jest nowością wydawniczą, która ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Książka ma postać dwóch tomów, oficjalnie nazywanych częściami. Każda z części ma innego recenzenta.

W tym wpisie koncentruję się na podaniu informacji o samej książce. Z wielką uwagą przejrzałem książkę, która trafiła do mych rąk przed niecałą dobą. Ewentualne recenzowanie tej pracy zbiorowej pozostawiam bardziej doświadczonym osobom. Szczególnie pomocne w korzystaniu z książki jest wyróżnianie w bibliografii pozycji wydawniczych szczególnie przydatnych dla nauczycieli - praktyków. Taki sposób postępowania pozwala na szybką orientację w wykazie publikacji i znalezieniu także tych "bardziej teoretycznych".

Dane oficjalne książki:

A. Tytuł: "Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych".

B. Redakcja: Dorota Pankowska, Teresa Sokołowska-Dzioba

C. Wydawca: Wydawnictwo UMCS

D. Spis treści

I. Część 1 "Praca dydaktyczna" (recenzent: dr hab. Ryszard Maciej Janiuk"; ISBN 978-83-227-3189-5, 978-83-227-3192-5)
Wstęp (Teresa Sokołowska-Dzioba)
Rozdział 1. Ład i dyscyplina na lekcji (Izabella Maria Łukasik, Dorota Pankowska)
Rozdział 2.Porozumiewanie się w procesie kształcenia (Dorota Pankowska)
Rozdział 3. Efektywne posługiwanie się głosem w zawodzie nauczyciela (Małgorzata Samujło)
Rozdział 4. Stres, wypalenie zawodowe nauczycieli i wspieranie ich rozwoju (Jolanta M. Wolińska)
Rozdział 5. Planowanie nauczania przedmiotów zawodowych w aspekcie postępu technicznego i sytuacji gospodarczej (Bronisław Samujło)
Rozdział 6. Metody aktywizujące i praktyczne w kształceniu zawodowym (Monika Michalak-Majewska)
Rozdział 7. Nauczanie przedmiotów prawniczych w szkole (Joanna Kielin, Agnieszka Kasperek)
Rozdział 8. Kontrowersje wokół treści kształcenia ekonomicznego (Piotr Zalewa)
Informacje o autorach

II. Część 2 "Praca wychowawcza" (recenzent: dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, prof. UMK w Toruniu; ISBN 978-83-227-3189-5, 978-83-227-3193-2)

Wstęp (Dorota Pankowska)
Rozdział 1. Uwarunkowania funkcjonowania nauczyciela w roli wychowawcy klasy (Dorota Pankowska)
Rozdział 2. Cele i zadania wychowawcy klasy (Dorota Pankowska)
Rozdział 3. Znaczenie i możliwości diagnozowania pedagogicznego w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli (Teresa Sokołowska-Dzioba)
Rozdział 4. Specyfika okresu dorastania (Jolanta M. Wolińska)
Rozdział 5. Efektywne porozumiewanie się w relacjach wychowawczych (Agnieszka Bochniarz);
Rozdział 6. Programowanie i ewaluacja w pracy wychowawczej (Dorota Pankowska)
Rozdział 7. Profilaktyka w szkole - podstawowe założenia i metody realizacji (Małgorzata Sitarczyk);
Rozdział 8. Kształtowanie adekwatnej samooceny uczniów przez nauczycieli (Anna Grabowiec);
Rozdział 9. Asertywność w praktyce pedagogicznej (Jolanta M. Wolińska);
Rozdział 10. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji szkolnej (Teresa Sokołowska-Dzioba)
Informacja o autorach

Książka, o której mowa, została wydana w ramach projektu „Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe – Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” oraz budżetu państwa.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie