0 obserwujących
195 notek
105k odsłon
317 odsłon

List do Trybunału Konstytucyjnego

Wykop Skomentuj

Gorący dziś czas tak w Sejmie jak i w Trybunale Konstytucyjnym. Oto głos Obywatela w sprawie 

 

 

Trybunał Konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej

 

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Rzepliński

Stanisław Biernat

Zbigniew Cieślak

Mirosław Granat

Leon Kieres

Teresa Liszcz

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Andrzej Wróbel

Marek Zubik

 

Al. Jana Christiana Szucha 12a

00-918 Warszawa

maciej.graniecki@trybunal.gov.pl,dorota.hajduk@trybunal.gov.pl, prezydialny@trybunal.gov.pl,jankiewicz@trybunal.gov.pl, bobinski@trybunal.gov.pl

 

DW: listy@prezydent.pl,kontakt@ms.gov.pl, biuro@krs.gov.pl, biuro.podawcze@pg.gov.pl,

 

Dotyczy : Wniosek o udostępnienie  informacji o charakterze publicznym. Dotyczy sprawy o sygn. K 34/15 oraz 35/15.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

1.Wnoszę o przesłanie informacji o zaangażowaniu politycznym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

2.Wnoszę o udzielenie informacji, czy Andrzej Rzepliński zrezygnuje z pełnienia funkcji Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku z utratą przez niego niezawisłości i niezależności – na co wskazują fakty zawarte w informacjach medialnych (hyperlinki w części „uzasadnienia”), a których nie wziął pod uwagę Trybunał rozpoznając wniosek o wyłączenie jego osoby z orzekania w sprawie Trybunału się tyczącej.

3.Wnoszę o udzielenie informacji czy pozostali Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego  wyłączą się z orzekania w tej sprawie ze względu na podległość wobec Prezesa TK ? Doświadczenie życiowe i logika jasno i czytelnie wskazują, iż niemożliwe jest rozdzielenie osobowości (funkcjonowanie na dwóch płaszczyznach) tak by nie naruszać niezawisłości i niezależności Urzędu Sędziego ?

 

Wnoszę o udzielenie uzasadnienia dla przesłanej informacji ze wskazaniem przepisów Prawa. Odpowiedź proszę przesłać na adres e-mail nadawcy.

 

 

                                                       Uzasadnienie :

 

Mimo, iż Uzasadnienie nie jest wymagane przepisami prawa w przedmiocie w którym się zwracam do Trybunału niemniej wydaje się właściwe  naświetlenie powodów dla których taki wniosek został skierowany . Otóż …

 

Trybunał przyjął wniosek o wyłączenie  Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata, Andrzeja Rzeplińskiego i Piotra Tuleję z udziału w postępowaniu w sprawie o sygn. K 34/15.

 

Przyjęcie tego wniosku oznacza, wobec niewskazania rzeczywistych przyczyn dla których winien zostać wyłączony z orzekania np. w przypadku osoby Prezesa TK, de facto  akceptacje dla politycznego zaangażowania  Sędziów Trybunału przed złożeniem tego wniosku,  a w okresie pełnienia funkcji Sędziego i Prezesa TK.

O czym pisze tytuł internetowy :

http://wpolityce.pl/polityka/273102-nietakt-czy-chamstwo-rzeplinski-konsultuje-sie-z-poslami-po-i-opuszcza-sejm-na-koniec-rzuca-do-dziennikarki-tvn-sluchala-pani-chyba-ze-pani-jest-glucha:

 

Na nagraniu z Sejmu  widać zachowanie Prezesa TK, które w ocenie wielu nie licuje ze stanowiskiem jakie zajmuje. :

https://www.youtube.com/watch?v=6P2S1lZyNQw

Na innym nagraniu widać, że  poddawana jest w wątpliwość bezstronność Sędziego TK – aktywne zaangażowanie się w prace Sejmu nie mogą przejść niezauważone przez pozostałych członków TK ?.

https://www.youtube.com/watch?v=hXhmbahBpHQ

 

Przyjęcie uzasadnienia o wyłączeniu w treści jaka została podana do wiadomości publicznej

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15

gdzie w części pisze się : „Sędziowie uzasadnili, że w związku z wypowiadanymi w środkach masowego przekazu wątpliwościami co do prawnej dopuszczalności ich udziału w rozstrzyganiu sprawy o sygn. K 34/15 istnieje konieczność, aby Trybunał rozważył podstawę ewentualnego wyłączenia ich z rozpoznawania wyżej wskazanej sprawy ”oznacza akceptację dla opisywania nieistniejącej rzeczywistości jaka się w treści wniosku pojawiła.

Wszak wątpliwości w środkach masowego przekazu opisywały jedynie fakty. Nie szło więc i nie idzie o to, iż jakieś media coś napisały. Wszak artykuły prasowe były refleksem takiego mianowicie faktu : zaangażowania politycznego po stronie m.in. Platformy Obywatelskiej i PSL urzędującego Sędziego.

Sami  piszecie Państwo :

  Trybunał uwzględnił ponadto, że jedną z podstawowych przesłanek niezawisłości sędziowskiej jest stworzenie takich warunków sprawowania urzędu sędziowskiego, które eliminują możliwość wywierania nacisków na sędziego.

A co w sytuacji takiej jak Sędziego Rzeplińskiego gdy pozbawił się atrybutów jakie wszyscy chcielibyśmy by przynależały do Sędziego sam ?

Jest to zdanie, które świadczy o tym, iż przerzucana jest odpowiedzialność za zaangażowanie Prezesa TK na strony trzecie tu na media . A to przecież on był zaangażowany w naruszanie swojego autorytetu. Nikt go nie zmuszał siłą fizyczną, perswazją czy też szantażem do aktywnego zaangażowania politycznego po jednej ze stron. Był to wyraz jego przekonań do których przecież Jako Obywatel posiada prawo i jako takie należy uszanować. Nie podzielając ich np.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale