Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
170 notek
42k odsłony
78 odsłon

Cukrownia „Garbów” SA

Wykop Skomentuj2

    W 1907 r. we wsi Przybysławice koło Nałęczowa powstała cukrownia „Garbów”. Założycielami Spółki Cukrownia „Garbów” SA byli: Franciszek Świeżawski, Antoni Wołk-Łaniewski i Bohdan Broniewski. Kapitał założycielski Spółki wynosił 500 000 rubli.

    W 1921 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 10 000 000 mkp, podzielony na 10 000 akcji  o  wartości  nominalnej 1000 mkp.  W 1926 r.  osiągnął  on  wartość 1 890 000 zł i był podzielony na 90 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 21 zł każda. W tym czasie Zarząd Spółki tworzyli: Stanisław Świerzawski, Mieczysław Broniewski oraz L. Nowakowski. Spółka miała siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25. Produkcja cukru wynosiła w tym czasie 35 286 q, a powierzchnia plantacji – 1045 ha.  W 1929 r. kapitał wzrósł do 2 250 000 zł, podzielony na 22 500 akcji po 100 zł.

    W latach 30. XX w. Spółka miała siedzibę w Warszawie przy ul. Koszykowej 8. Zarząd tworzyli: Mieczysław Broniewski, Zbigniew Walewski i Tadeusz Karszo-Siedlewski, a dyrekcję Mieczysław Broniewski (administrator) i Józef Niestrawski. Produkcja utrzymywała się na zbliżonym poziomie do lat wcześniejszych mimo zwiększenia powierzchni plantacji do 1258 ha.

image

Akcja na okaziciela Cukrowni „Grabów” SA o wartości nominalnej 100 zł z dnia 28 lutego 1929 r.

image

10 akcji na okaziciela Cukrowni "Garbów" SA o wartości nominalnej po 100 złotych każda z 28 lutego 1929 r.


image

Cukrownia w 1915 r.

Źródło: Österreichische Staatsarchiv 


Cukrownia funkcjonowała do 2004 r.


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 21.04, 1921, nr 90.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

Österreichische Staatsarchiv 

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka