5 obserwujących
11 notek
19k odsłon
662 odsłony

Impresja o grawitacji na wodzie

Wykop Skomentuj2

 Niezależnie od tego, czy po amatorsku, czy zawodowo zajmujemy się fizyką, każdy z pojęciem grawitacji spotykał się wielokrotnie. Newton formułując swoje prawo grawitacji matematycznie, stwierdził jednoznacznie,że nie ma pojęcia, jaka jest istota fizyczna sił grawitacyjnych. Do dzisiaj powstało wiele hipotez i koncepcji próbujących rozwiązać ten problem. Budowano różne mechaniczne modele zakładające, że próżnia między masami znajdującymi się w kosmosie ma charakter niewidzialnej i ciągłej substancji /eter/,albo dla odmiany wypełniano ją wszechobecnym promieniowaniem złożonym z cząstek. Cechą wspólną modeli grawitacyjnych mechanicznych jest klasyczne niutonowskie pojęcie siły. Fizyka stała się odrębną nauką od chwili, kiedy scholastyczne i teologiczne pojmowanie siły przestało mieć wyłączność na jej definiowanie.

Zgodzono się, chociaż nie od razu, że wszelkie oddziaływania między materią muszą mieć charakter czysto materialny i fizyczny. Po odkryciu zjawisk elektr.magn. sytuacja się zmieniła, stworzono nowe pojęcie fizyczne - pole siłowe. Pojęcie pola stało się znakomitym narzędziem służącym do naukowej analizy wszelkiego rodzaju oddziaływań na odległość, w związku z tym zaprzestano zawracać sobie głowę materialną strukturą przestrzeni międzyplanetarnej, kosmiczną próżnię wypełniono od A do Z polem.
           Modele fizyczne próbujące rozwiązać istotę grawitacji i opierające się na nowym bycie fizycznym jakim jest  pole, w moim rozumieniu rezygnują z próby wyjaśnienia tego bardzo rzeczywistego problemu w sposób czysto fizykalny. W teoriach polowych forma ilościowa, matematyczna przesłania jakość, czyli formę fizyczną.Otaczający nas świat to nie abstrakcyjna teoria liczb czy wirtualnych obrazów geometrycznych - jest to twór jak najbardziej namacalny i cielesny, najdoskonalsza i wielowymiarowa matematyka nie jest w stanie wytłumaczyć istoty nawet drobnego problemu fizycznego, może go tylko ogólnie mówiąc policzyć. N.p. przyjęto w nauce,że materia występuje w trzech stanach skupienia, przyjmując tę informację za ostateczną prawdę, musielibyśmy konsekwentnie założyć, że próżnia jest wypełniona substancją, której struktura musi bezpośrednio wynikać z tej prawdy właśnie. Obraz próżni jako pola sił czy jako dowolnej konfiguracji trzech stanów skupienia materii, nie jest w pełni zadowalający. W pierwszym przypadku mamy intuicyjne wrażenie, że prawda o świecie w którym żyjemy skręca niepokojąco na tory abstrakcji czy wręcz mistycyzmu, natomiast w drugim, czujemy brak jakiegoś nieokreślonego pojęcia fizykalnego, które nie pozwala zbudować skutecznego modelu oddziaływań na odległość.
           Przypadków grawitacji i ciążenia ciał materialnych ku sobie jest wiele rodzajów i ma się wrażenie,że wszystkie mają jakąś wspólną ideę fizyczną, misternie ukrytą przez naturę. Swego czasu zaznajamiając się z fizyką fal, zwróciło moją uwagę, że na wzburzonym lustrze wody występują efekty grawitacyjne. Dookoła statku, zacumowanej i zakotwiczonej łodzi zbierają się śmieci, mimo że woda dookoła wydaje się być czysta. Gdybyśmy mieli taką optykę, że nie widzielibyśmy wody a jedynie śmieci i statek, musielibyśmy wyciągnąć wniosek, że unoszące się swobodnie śmieci i sztywno uwiązany statek oddziaływują na siebie grawitacyjnie, jak u newtona masy w przestrzeni kosmicznej. Wiemy , że istotą tego efektu są zaburzenia falowe występujące na lustrze wody, kiedy lustro wody jest gładkiela takich efektów nie ma.Taka odpowiedź  nie jest jednak
 wystarczająca.Analizując dokładniej całe zdarzenie zauważymy, że fale nachodzące na burty statku mają amplitudę większą niż fale odbite, fale są po prostu tłumione /tarcie o burty, poprzez płaski pokład większy opór powietrza podczas unoszenia itd./. Drobne ciała unoszące się na wodzie i popychane w kierunku statku również są lokalnymi żródłami fal odbitych, powoduje to równiesz wewnętrzną grawitację między nimi, proporcjonalną do ich siły wyporu.
      Podobieństwo efektów grawitacyjnych opisanych wyżej do efektów grawitacyjnych występujących w kosmosie nie jest oczywiście absolutne, ale może być inspirujące. w związku z tym pozwolę sobie zformułować ogólny wniosek.
          Wniosek ogólny. Za efekty grawitacyjne i ciążeniowe odpowiadają zaburzenia stanu przestrzeni, w której znajdują się masy i reakcja mas wygaszająca te zaburzenia. 
 
                                                                                                                                                                   KA.T.m.                              

 

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie