Andrzej Tadeusz Kijowski Andrzej Tadeusz Kijowski
2537
BLOG

Apel w obronie Kamińskiego.Trzeba działać!

Andrzej Tadeusz Kijowski Andrzej Tadeusz Kijowski Polityka Obserwuj notkę 110
PROTEST PRZECIWKO ODWOŁANIU MARIUSZA KAMIŃSKIEGO

 
Pan  Donald Tusk
Premier RP
 
Pan Lech Kaczyński
Prezydent RP
 
My niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko odwołaniu ze stanowiska szefa CBA pana Mariusza Kamińskiego.
Dymisja tego Urzędnika  w momencie, gdy podległe mu służby odkryły poważne naruszenia standardów  przez wpływowych przedstawicieli formacji politycznej stanowiącej zaplecze Premiera RP może być traktowana wyłącznie w kategoriach dążenia do pozbawienia Państwa skutecznego instrumentu kontroli władzy. 
 
Uznanie przez  Premiera ujawnienia informacji udzielonych mu przez szefa służby tajnej jako prowokacji służącej do skompromitowania formacji politycznej, której sam jest szefem wskazuje, że myślenie partyjne bierze górę nad państwowym. To poważne zagrożenie dla Polski.
 
Każdy Urzędnik Państwowy winien jest lojalność prawu nigdy zaś swemu przełożonemu. Akceptacja myślenia odwrotnego to wstęp do despotyzmu.
 
Wzywamy Prezydenta RP do odmowy kontrasygnaty tego dokumentu. 
 
Wszystkie organizacje i obywateli, którym bliskie są ideały wolności i demokracji do podpisywania się pod niniejszym Apelem lub formułowania protestów własnych.
 
Andrzej Tadeusz Kijowski
at@kijowski.pl  PESEL 54071500097
 
PS. Proszę o podpisy. Z e-meilem i PESEL-em
 
W poniedziałek 12 .X.  przekazałem  list z 1637 podpisami.
W następny -      19.X   dołączyłem listę kolejnych 697 sygnatariuszy
Jest  nas już ponad  2,5  tysiąca. Liczymy się dalej.
 
Podpisz apel:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
email:
W niedzielę e-meilem a w poniedziałek fizycznie podejmuję się zanieść apel dla Kancelarii Prezydenta I Premiera.
 
 
 
 

Kawaler Krzyża Komandorskiego Polonia Restituta     Moje poglądy polityczne są - gramatyczne.      Nie głoszę takich, które źle brzmią po polsku.            „Opis obyczajów w 15-leciu międzysojuszniczym 1989-2004”  „Organizacja kultury w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej. Czasy kultury 1789-1989”.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka