71 obserwujących
956 notek
783k odsłony
  2326   0

Autostradą przez Wawel. Możliwe? Tak. Na razie przez Kórnik

widok Pomnika Historii z zaznaczoną orientacyjnie drogą i domem do wyburzenia - wbrew opinii konserwatora & gospodarza trenu
widok Pomnika Historii z zaznaczoną orientacyjnie drogą i domem do wyburzenia - wbrew opinii konserwatora & gospodarza trenu

 

            O budowę tej drogi starają się w Poznańskim Starostwie Powiatowym za pośrednictwem firmy drogowo-budowlanej władze Gminy Kórnik na podstawie tzw. specustawy drogowej, na mocy której do wydania zgody na przeprowadzenie inwestycji nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia odpowiedniego urzędu konserwatorskiego. Budowa tej drogi nie jest uzasadniona żadnymi względami społecznymi; obecnie dwie drogi, jedna ulicą Parkową, druga przez Plac Niepodległości, niezależnie od siebie zapewniają łączność komunikacyjną pomiędzy Kórnikiem a Bninem. Jedynym powodem wybudowania tej drogi są ambicje władz Gminy Kórnik, które nie doceniają własnego dziedzictwa kulturowego i są przekonane, że symbolem gospodarności są beton i asfalt.

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Gdy 2 lutego 2012 r. w Pałacu Prezydenckim wręczał Pan mi i dyrektorowi Instytutu Dendrologii PAN, prof. Jackowi Oleksynowi, tekst rozporządzenia z przyznaniem statusu Pomnika Historii „Kórnikowi – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli”, powiedział Pan Prezydent, że zawsze możemy liczyć na wsparcie Pan Prezydenta. Przejawem tego wsparcia była wizyta Pana Prezydenta na Zamku Kórnickim w dniu 29 maja 2012 r. Nigdy jednak nie myślałem, że w tak trudnych i nagłych okolicznościach będę zmuszony prosić Pana Prezydenta o interwencję. Proszę Pana Prezydenta – jeżeli to możliwe – o jak najszybsze podjęcie działań, gdyż decyzja w sprawie budowy drogi ma zapaść na kilka dni (?), na początku stycznia 2015 r. Nie mogłem wcześniej zwrócić się z prośbą o pomoc do Pana Prezydenta, gdyż nikt nas do tej pory nie poinformował o postępowaniu administracyjnym, które prowadzone jest w tej sprawie w Powiatowym Starostwie Poznańskim. Dowiedzieliśmy się o tym nieoficjalnie.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo proszę o pomoc

 

[odręcznie: Łączę wyrazy szacunku, Tomasz Jasiński]

 

DYREKTOR

PAN Biblioteki Kórnickiej

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIST OTWARTY

PRZEWODNICZĄCEGO

KOMISJI HISTORII SZTUKI

POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA

PRZYJACIÓŁ NAUK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Poznań, 24 XII 2014 roku

Komisja Historii Sztuki

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29

 

LIST OTWARTY

W OBRONIE POMNIKA HISTORII – ZESPOŁU ZAMKU I KOLEGIATY W KÓRNIKU

do

Prezydenta RP

Marszałka Sejmu RP

Marszałka Senatu RP

Prezesa Rady Ministrów RP

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Generalnego Konserwatora Zabytków RP

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej przy GKZ

Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN

Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Starosty Powiatu Poznańskiego

 

Unikatowemu zespołowi Zamku, parku i starej zabudowy miejskiej w Kórniku-Bninie grożą nieodwracalne zmiany, mimo że zespół ten uznany został przez Prezydenta RP za Pomnik Historii – a więc otrzymał najwyższą z możliwych w Polsce klasyfikację w hierarchii obiektów zabytkowych.

Wady prawne obecnej ustawy uniemożliwiają skuteczną ochronę  Pomnika Historii przez służby konserwatorskie. Okazuje się bowiem, że korzystając z tzw. potocznie „ustawy autostradowej” można w Polsce zniszczyć każdy zabytek.

Dlatego odwołujemy się do autorytetu najwyższych władz państwowych i samorządowych, a zarazem do opinii publicznej, jak i do wszystkich mających na sercu zachowanie narodowego dziedzictwa o podjęcie działań skutkujących zaniechaniem planowanych prac w obszarze chronionym w granicach Pomnika Historii w Kórniku, a jednocześnie o szybkie podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu naprawienia istniejących błędów i niedostatków obowiązującego prawa.

Ten dramatyczny apel wystosowujemy w Wigilię Bożego Narodzenia, ponieważ procedura zezwalająca na ingerencję w zabytek uruchomiona została w ten sposób, że informacje o niej dotarły do nas (drogą nieoficjalną) dopiero tuż przed świętami, a decyzje administracyjne (nieodwracalne według prawa!) mogłyby teoretycznie zapaść nawet tuż przed Nowym Rokiem.

Poniżej w załączeniu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, jak też kopia listu wysłanego w tej sprawie przez dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN, prof. Tomasza Jasińskiego, do Prezydenta RP.

W imieniu członków Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Przewodniczący powyższej Komisji

 

                                                                      dr hab. Jacek Kowalski

 

ZAŁĄCZNIK I – WYJAŚNIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI

 

1. Wyjaśnienie

 

Obecnie toczy się w trybie tzw. potocznie „specustawy autostradowej” procedura mająca na celu przeprowadzenie drogi publicznej przez chroniony konserwatorsko teren Pomnika Historii w Kórniku. Zapewne decyzja obejmie też wyburzenie zabytkowej, narożnej, zachodniej kamieniczki w południowej pierzei rynku. Nowy trakt ma prowadzić pomiędzy Zamkiem a rynkiem (Plac Niepodległości), łącząc ulice Średzką i Zamkową. Szczegóły tej procedury nie są prawnie dostępne stronie zainteresowanej – czyli gospodarzowi tegoż Pomnika Historii, Bibliotece Kórnickiej PAN.O ile nam wiadomo, Konserwator Powiatowy zajął w tej sprawie właściwe stanowisko, ale jego opinia nie tylko nie jest publicznie dostępna, ale i (według „specustawy”) nie musi być uwzględniona przez starostę, od którego decyzji nie ma już odwołania. Gospodarz terenu, który ma zostać wywłaszczony – otrzymuje jedynie samą decyzję administracyjną. O toczeniu się procedury dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, prof. Tomasz Jasiński, dowiedział się przypadkiem, drogą kontaktów nieformalnych właśnie teraz, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wskutek tego Profesor, pragnąc uprzedzić politykę kroków dokonanych, wysłał właśnie do Prezydenta RP oficjalną prośbę o interwencję w tej sprawie (w załączeniu).

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale