Blog
In dubio pro libertate
Bartłomiej Kozłowski
Bartłomiej Kozłowski "Civil Libertarian"
2 obserwujących 38 notek 44283 odsłony
Bartłomiej Kozłowski, 9 lutego 2016 r.

Pyrrusowe zwycięstwo zakazów „mowy nienawiści”

793 0 0 A A A

Tekst dostępny także pod adresem http://bartlomiejkozlowski.pl/pyrrus.htm, dalej link do wersji PDF

„Otwarta Rzeczpospolita” powołując się na francuską agendę rządową do spraw walki z rasizmem i antysemityzmem Dilcra opublikowała niedawno na swym facebookowym profilu informacje o wzroście liczby ataków na tle religijnym w 2015 r. we Francji. Według informacji tych liczba ataków na muzułmanów wrosła z porównaniu z 2014 r. ze 133 do ponad 400, a więc około trzykrotnie. O 20%, do 810 zwiększyła się liczba ataków na innych ludzi z tego powodu, że są oni chrześcijanami. Ataków na Żydów było mniej, niż w 2014 r., ale niewielki to spadek – z 851 do 806.

Wzrost liczby antysemickich, rasistowskich, ksenofobicznych czy homofobicznych gróźb, przypadków wandalizmu, dręczenia innych ludzi i aktów przemocy nie jest oczywiście jakąś specyficznie francuską specjalnością. I tak np. dane pochodzące ze Szwecji wskazują na to, że w latach 1997 – 2014 liczba wszystkich ksenofobicznych, afro-fobicznych, anty-romskich, antysemickich, antymuzułmańsmkich, antychrześcijańskich lub motywowanych wrogością wobec wyznawców innych religii oraz homofobicznych przestępstw wzrosła z 1638 do 6296. Gwałtowny wzrost liczby przestępstw motywowanych rasizmem i ksenofobią odnotowano też w ostatnich latach w Polsce – jak wynika z przedstawionego w maju zeszłego roku raportu Prokuratury Generalnej, o ile w roku 2012 polscy prokuratorzy prowadzili 81 spraw o takie przestępstwa popełnione w wyniku pobudek rasistowskich i ksenofobicznych, jak stosowanie gróźb i dokonywanie aktów przemocy, to w 2013 r. spraw takich było w prokuraturach już 184, a w 2014 r. 309. W Niemczech z kolei, jak wynika z danych przedstawionych w publikacji na temat rasistowskiej przemocy w Niemczech i w Holandii (autorstwa Remke Rozemarijne Palsmy)  liczba rasistowsko motywowanych aktów przemocy zwiększyła się w latach 2001 – 2008 z 14 725 do 20 422 (choć nie był to wzrost równomierny – np. w 2003 r. odnotowano 11 576 takich aktów, z kolei w 2006 r. 18 142). We wspomnianej już Francji liczba aktów fizycznej przemocy motywowanej antysemityzmem według raportu Europejskiej Agencji Praw Podstawowych o przejawach antysemityzmu w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004 – 2004 zwiększyła w okresie 2010 – 2014 z 56 do 108 (przy wzroście do 96 w roku 2012 i spadku do 49 w 2013), zaś liczba motywowanych antysemityzmem aktów wandalizmu od 66 do 126 (przy podobnym, jak w przypadku aktów bezpośredniej przemocy przeciwko ludziom wzroście w 2012 r. – do 71 - i spadku w 2013 r. – do 52). W Holandii natomiast, jak również można się dowiedzieć ze wskazanego powyżej raportu liczba antysemickich incydentów wzrosła w latach 2008 – 2013 z 141 do 717 – przy „skoku” do 859 w roku 2012. Z kolei w Wielkiej Brytanii według przytoczonego w publikacji FRA raportu żydowskiej organizacji Community Security Trust liczba motywowanych antysemityzmem przypadków przemocy, wandalizmu, bezczeszczenia żydowskich cmentarzy i/lub synagog, gróźb, bezpośrednich obraźliwych zachowań wobec Żydów oraz rozpowszechniania antysemickiej literatury zwiększyła się w latach 2004 – 2014 z 532 do 1 168 (w 2014 r. CST odnotowała 1 przypadek ekstremalnej przemocy, 80 przypadków fizycznych napaści na ludzi, 81 przypadków wandalizmu i bezczeszczenia miejsc kultu religijnego bądź spoczynku zmarłych, 92 przypadki gróźb, 884 przypadki obraźliwych zachowań i 30 przypadków rozpowszechniana antyżydowskich publikacji). Również w Niemczech – kraju ze zrozumiałych względów mocno przewrażliwionym w kwestii antysemityzmu trudno byłoby mówić o zdecydowanym spadku liczby antysemickich przestępstw – jak wynika ze wspomnianej już publikacji FRA w roku 2004 niemiecka policja odnotowała 45 „politycznie motywowanych aktów przemocy popełnionych w wyniku pobudek o charakterze antysemickim”, w 2007 64 takie akty, w 2011 – 29 i w 2014 – 45, podobnie jak w 2004. Nieoficjalne dane, zgromadzone na podstawie doniesień prasowych i informacji podawanych przez organizacje walczące z antysemityzmem przez Antonio Amadeu Fundation wskazują na bardzo znaczący wzrost liczby antysemickich incydentów we wspomnianym okresie – od 36 w roku 2004, do 173 w roku 2014 (przy dużych jej wahaniach w międzyczasie – np. w 2006 r. odnotowano 113 takich incydentów, a 2012 r. tylko 33).

Ogółem rzecz biorąc, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej według raportu Europejskiej Sieci Przeciwko Rasizmowi odnotowanych zostało w 2013 r. (na temat późniejszych lat nie ma jeszcze zgromadzonych danych) 47 200 rasistowskich przestępstw, co zresztą według autorów tego raportu jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej prawdziwej ich liczby, jako że wiele krajów UE nie odnotowuje w jakiś szczególny sposób takich przestępstw w swoich statystykach kryminalnych. Motywowana rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią  przestępczość według ENAR narasta – raporty tej organizacji wskazują na zwiększanie się liczby rasistowskich aktów przemocy i przestępstw w wielu krajach europejskich w ostatnich latach. 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Warszawiak "civil libertarian" (wcześniej było "liberał" ale takie określenie chyba lepiej do mnie pasuje), poza tym zob. http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htm

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @deda  ha...ha...ha.... ale tak mogłoby być - gdyby dekalog wpisano do konstytucji.
  • Trzeba odróżnić od siebie dwa występujące w przepisach prawnych zapisy: "kto publicznie"...
  • Dzięki za komentarze… a teraz mój komentarz do tych komentarzy. Zgadzam się, że czyn Piotra...

Tematy w dziale Polityka