Rafał Broda Rafał Broda
1041
BLOG

List otwarty do 40-tu posłów anty-pis

Rafał Broda Rafał Broda Polityka Obserwuj notkę 42

Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie,
Nie znam jeszcze Państwa nazwisk, ale pragnę już teraz pogratulować Waszej mądrej decyzji wsparcia rządu Premiera Mateusza Morawieckiego i przystąpienia do Koalicji Polskich Spraw. Ta decyzja niewątpliwie zostanie zapisana w historii naszej Ojczyzny jako akt ratujący Polskę przed grożącym Jej upadkiem i utratą suwerenności. Być może kiedyś opowiecie, co skłoniło Was do podjęcia tej decyzji, ale dzisiaj nie ma znaczenia czy było to:
1.    Uświadomiliście sobie jak znakomity skok rozwojowy dokonał się w Polsce w ostatnich ośmiu latach i jak oczywista jest potrzeba kontynuacji tego rozwoju w kolejnych latach.
2.    Rozpoznaliście powagę zagrożenia, jakim dla Polski byłby rząd Donalda Tuska, który praktycznie zawsze działał w interesie Niemiec i wbrew interesom Polski.
3.     Zauważyliście już w okresie po wyborach 15 października, że grozi Wam uczestnictwo w wielu działaniach, których nie popieracie, bo zaszkodzą Polsce i wiążą się z odpowiedzialnością niszczącą Wasz wizerunek polityczny. Każde takie uczestnictwo pogłębi Waszą zależność i związki, z których coraz trudniej będzie się uwolnić.
4.    Uznaliście, że rekomendacje członków Komisji do spraw Badania Wpływów Rosyjskich są niezwykle poważnym ostrzeżeniem przed zagrożeniem bezpieczeństwa Polski.
5.    Uznaliście, że wybory 15 października mogły być zmanipulowane, bo powszechność ingerencji komisji w obniżanie frekwencji w referendum, wielogodzinne głosowania po zakończeniu czasu wyborczego, czy rozmiar tzw. „turystyki” wyborczej, mogą stworzyć przesłanki do unieważnienia wyniku wyborów.
6.    Czy też rozważyliście słowa niedawno składanej przysięgi poselskiej, w której dobro i pomyślność obywateli jest dla Was zobowiązaniem.
Bez względu na to, jaka była motywacja Waszej decyzji, wypada za nią podziękować i wierzyć, że wkrótce wielu innych posłów pójdzie za Waszym przykładem, a Polska uniknie zagrożenia i będzie się dalej szybko rozwijać, by zająć należne jej miejsce w rodzinie narodów Europy.      

Zawsze występuję pod własnym nazwiskiem, mimo że wielokrotnie byłem na portalu S24 obrażany. Teraz uzupełnię swoją identyfikację notką o mnie zamieszczoną w Britishpedia.  Broda Rafał prof. dr hab. O: profesor zw. Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, uznany w świecie specjalista w zakresie struktury jąder i oddziaływań jądrowych; B: Cieszyn, 19.01.1944; P: Jan - był absolwentem WSH w Warszawie, głównym księgowym m.in. w F. "Celma" Cieszyn; Eryka Barbara z d. Richter - była bibliotekarzem w Szkole Muzycznej w Cieszynie; MS: Olga z d. Budiańska; Ch: Aleksander 1974 - jest absolwentem UE z tyt. mgr; Joanna 1976 - jest absolwentką UJ Kraków z tyt. mgr germanistyki, obecnie z tytułem dr University of Tennessee; wnuki: Alina, Urszula, Jędrzej; GrA: wuj Eryk Nanke był mjr WP, dowódcą Plutonu Łączności Radiowej Artylerii w Bitwie o Monte Cassino, brał udział w obronie Tobruku, po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, do ojczyzny powrócił w 1996 roku a swoje przeżycia opisał w publikacji "Cena bycia innym"; E: 1966 - mgr fizyki, 1971 - doktorat w UJ Kraków; 1981 - habilitacja w IFJ PAN w Krakowie; 1991 - tytuł profesora n. fizycznych; Ca: od 1966 pracownik naukowy IFJ PAN w Krakowie, począwszy od asystenta stażysty do profesora zw., pełniąc funkcję kilkanaście lat kierownika pracowni (wcześniej Zakładu) Struktury Jąder Atomowych; zagraniczne pobyty naukowe: 1968 - 1971 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja; 1972 - 1974 Instytut Nielsa Bohra w Kopenhadze, Dania; 1977 - 1979 oraz 1989 - 1991 Instytut fur Kernphysik KFA Juelich, Niemcy; 1982 - 1984 oraz krótsze pobyty w Purdue University w West Lafayette w stanie Indiana, Stany Zjednoczone w charakterze visiting professor, eksperymenty w Argonne National Laboratory, Stany Zjednoczone; WaCW: 230 publikacji naukowych; 5 najważniejszych tytułów: N=40 neutron subshell closure in the Ni-68 nucleus -Phys. Rev. Lett.74,868(1995) Spectroscopic studies with the use of deep-inelastic heavy-ion reactions -Journal of Physics G - Nuclear an Particle Physics 32, R151 (2006) Yrast isomers in tin nuclei from heavy-ion collisions and the neutron h11/2 subshell filling - Phys. Rev.Lett.68, 1671 (1992) Inelastic and transfer-reactions in Mo-92 + 255 MeV Ni-60 collisions studied by gamma-gamma coincidences -Phys. Lett. B251, 245 (1990) Doubly magic Pb-208: High spin states, isomers, and E3 collectivity in the yrast decay -Phys. Rev. C95, 064308 (2017); Aw: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Wolności i Solidarności; Złota Odznaka Miasta Krakowa; 1 nagroda zespołowa MNiSZW; Nagroda indywidualna III Wydziału PAN; Me: Członek PTF, American Physical Society; założyciel i przewodniczący Klubu "Myśl dla Polski"; współtwórca oraz były członek partii Liga Polskich Rodzin; Ach: zainteresowania naukowo-badawcze: badania struktury jądra i reakcji jądrowych metodami spektroskopii Gamma; współtwórca metody pomiarów krotności Gamma; odkrycie podwójnie magicznych jąder 146Gd, 68Ni i spektroskopia wielu jąder w tych obszarach; rozpracowanie metody badań jąder z nadmiarem neutronów w spektroskopii z użyciem głęboko nieelastycznych zderzeń ciężkich jonów; opublikowanie przeglądowego artykułu dot. tej metody w prestiżowym czasopiśmie J.Phys.G.Nucl.Part.Phys. 32 (2006) R151-R192; zaangażowanie w badania opadu radioaktywnego po "Czarnobylu" w szczególności obszerne badania zjawiska tzw. gorących cząstek; wypromowanie 5 doktorów, recenzowanie kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich; czynny udział w licznych konferencjach międzynarodowych i dziewięciokrotnie jeden z głównych organizatorów Międzynarodowej Konferencji "Szkoła Fizyki Jądrowej w Zakopanem"; udział w odzyskaniu niepodległości poprzez wieloletnią działalność niepodległościową, skutkującą represjami ze strony władz komunistycznych np. odebraniem paszportu na 3 lata (status pokrzywdzonego w IPN); kandydowanie na senatora RP i uzyskanie 133,5 tys. głosów w ciągu 5 tygodni kampanii wyborczej; LS: angielski, rosyjski, niemiecki; H: polityka, muzyka, brydż, turystyka górska - udział w 3 dużych wyprawach w Azji; PMM: odkrycie metody badania jąder neutrono-nadmiarowych; wykłady na prestiżowych międzynarodowych konferencjach; pobyt w Instytucie Nielsa Bohra i poznanie wielu wybitnych ludzi nauki; OA: 1999 - 2016 szeroka działalność publicystyczna w Radiu Maryja i wielu wydawnictwach m.in. Gazeta Polska, Nasz Dziennik, Głos Nasza Polska a obecnie na forach internetowych; Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (7. edition) BPH - British Publishing House Ltd.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka