raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24

Obserwuj Wiadomość 18 Obserwujących 292 Notki 234k Odsłon
Chcesz więcej aktualnych informacji?