4 obserwujących
49 notek
39k odsłon
1596 odsłon

Uczelniane przybudówki partii komunistycznej?

Wykop Skomentuj65

Stankiewicz z Onetu nakłamał zwyczajnie, pisząc, że pani Prezes TK Przyłębska należała do "uczelnianej przybudówki partii komunistycznej" - Socjalistycznego Związku Studentów Polskich od 1978. Nie sięgając głębiej w historię, do 1973 roku organizacje młodzieżowe działały w różnych środowiskach, zachowując odrębność organizacyjną. Nie miały politycznej "czapki". Partie polityczne miały swoje "młodzieżówki": PZPR miało Związek Młodzieży Socjalistycznej, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe miało Związek Młodzieży Wiejskiej, Stronnictwo Demokratyczne miało jakieś kluby w województwach, na organizację ogólnokrajową nie chciała zgodzić się PZPR. Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) działające od 1950 roku, było organizacją skupiającą na początku lat 70-tych zdecydowaną większość młodzieży studiującej. Przynależność do ZSP nie była związana z polityką od 1957 roku. Nie było żadnych szkoleń politycznych, niczego takiego. Żadnych "przysiąg na wierność" - co sugerował jakiś oszust w necie. Zrzeszenie zajmowało się organizacją pracy dla studentów (spółdzielnie studenckie - mycie okien, sprzątanie itd), turystyką - organizacja rajdów górskich, obozy wakacyjne np. żeglarskie, zbiorowe wycieczki do demoludów itp.). ZSP wydawało międzynarodową legitymację studencką, co dawało dostęp do ulgowych biletów za granicą, tanich schronisk studenckich itd., przy wyjazdach indywidualnych. W czasach kiedy studiowałem zdecydowana większość, grubo ponad 90% studentów należała do ZSP. Można było być członkiem dwóch, lub trzech organizacji młodzieżowych: np. ZSP, ZMW i harcerstwa (ZHP). W 1972 roku partia rzuciła hasło "zjednoczenia ruchu młodzieżowego" - we władzach PZPR było wtedy sporo dawnych ZMPowców, więc przypomniały im się młode lata. (Stalinowskie ZMP rozwiązano w 1957). Początkowo miała być jedna organizacja młodzieżowa, ale okazało się, że w strukturach istniejących organizacji pojawiły się duże opory. Najsilniejsze w ZSP i w ZMW. Toteż zmieniono koncepcję i stworzono Federację Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, czyli taką "polityczną" czapkę. Do FSZMP wstąpiły: ZMS, Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej (SZMW), Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej (ZSMW), ZHP i Socjalistyczny Związek Studentów Polskich - SZSP. Czyli dodano do nazw związków słówko "socjalistyczny", a w nazwie SZSP zmieniono "zrzeszenie" na "związek". Członkowie ZSP w jeden dzień stali się członkami SZSP. Pewna ilość studentów nie przyjęła legitymacji SZSP, mówiono, że około 10%. Nie wiem dokładnie. Organizacja i działalność SZSP nie uległa żadnej zmianie. Byłem członkiem ZSP, a na 5 roku (1973) wręczono mi legitymację SZSP, którą po paru miesiącach oddałem, bo skończyłem studia. W 1976 roku powstał Socjalistyczny Związek Młodzieży Polskiej (ach te wspomnienia Szydlaka, Babiucha i Grudnia) do którego wstąpiły ZMS, ZSMW i SZMW, pozostając nadal w FSZMP. Ale SZSP i ZHP pozostały poza strukturą. Mimo, że SZSP miał w nazwie przymiotnik "socjalistyczny" nigdy nie był "młodzieżówką" żadnej partii. Młodzieżówką polityczną był ZMS i ZMW do 1976 a po tej dacie SZMP !. Pisząc że Przyłębska była członkiem komunistycznego związku młodzieży studenckiej Stankiewicz zwyczajnie kłamie - co nie dziwi. Do SZSP należało przynajmniej 85-90% studiującej młodzieży pod koniec lat 70-tych. Gdyby należała do SZMP powstałego w 1976 roku to tak, owszem, to była to młodzieżowa przybudówka PZPR i ZSL, ale SZSP? Nonsens. Idąc za rozumowaniem Stankiewicza, to każdy kto należał do harcerstwa w latach po 1973, też był w "komunistycznej organizacji młodzieżowej". Przecież ZHP wchodziło w skład FSZMP od 1973. SZSP rozwiązano po 13 XII 1981 - to jak panie Stankiewicz, komuniści rozwiązali swoją młodzieżówkę na uczelniach? Mimo starań Stankiewiczowi nie udało się przekonać czytelnika, że Przyłębska należała do studenckiej "młodzieżówki komunistycznej". Do "młodzieżówki komunistycznej" należała pani kanclerze Merkel. A SZSP różniła się dość zasadniczo od FDJ. 

Wykop Skomentuj65
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka