17 obserwujących
102 notki
148k odsłon
  331   1

100 lecie odzyskania niepodległości i 2 tys. lat naszej historii!

lusatia
lusatia


              Według Kazimierza Sękowskiego wyrazy: Bo, Boh , Bogg w narzeczach gockich oznaczają: wielkoluda, olbrzyma, a jak wielki, olbrzymi to równocześnie bogaty, białor. багаты, bułg. богат, chorw. bogat, czes. bohatý, dłuż. bogaty, głuż. bohaty, mac. богат, ros. богатый, rum. bogat, scs. богатъ, słc. bohatý słw bogat i ukr. Багатий. Wszędzie gdzie Goci mieszkali, nazwy krajów i rzek zaczynały sie od tych wyrazów. Na tej podstawie można wyznczyć zachodnią granice państwa Gotów na Bugu, zaś wschodnią na Dnieprze (Borystenes). Po gocku Bo-ruis-dana, oznacza wielkich-rusów-rzeka. Zatem Borussia to Wielka Rosja, kraj Gotów. Tak było do 375 r. kiedy Balamber (Bolamir) wódz Hunów zawładnął ich krajem a dopiero później Atylla rozsławił imie Hunów w Europie, Atylla miał pod swą władzą Scytie i Germanię „Potentlsslmornm gentium dominus, qui in audita aute se potentia, solus scythica et germanica regna possedit. ( Jordanes). Od tego czasu datowany jest początek tzw. Wielkiej Wędrówki Ludów, która rozpoczęła proces upadku Cesarstwa Rzymskiego i dała poczatek wielu nowym narodom i państwom.

    Dzisiaj powszechnie uznaję sie nazwę Borussia za łacinska nazwę Prus, nie wiedząc jednoczesnie, ze nazwa ta wywodzi sie od Gotów znad Bałtyku i dotyczyła ich wielkiego panstwa między Dnieprem a Bugiem, dzisiejszej Ukrainy a wczesniej Rusi. Według kronikarza Popa Duklanina: Totila miał być synem Swewlada I, bratem Brusa i Ostroila. Za radą najstarszego brata Brusa, wraz z Ostroilem podbił Panonię i "Teutonię". Po zwycięstwie nad chrześcijańskimi królami Dalmatyńczyków i Istrii, wojska obu braci rozdzieliły się. Totila udał się do Italii, zaś Ostroil do Ilirii. Goci są starozytnym ludem wschodnich Bałtosłowian, zas Wandalowie ludem zachodnich Bałtosłowian! Prof René Paul Viktor Kiparsky (językoznawca na Uniwersytecie Stanforda. Studiował na Uniwersytecie Helsińskim oraz Uniwersytecie Minnesota, doktoryzował się w roku 1965 pod kierunkiem Morrisa Hallego w Massachusetts Institute of Technology. Tam też pracował w latach 1965-1984. Od r. 1984 wykłada na Uniwersytecie Stanforda. Jego praca doktorska pt. "Phonological Change" ("Zmiana fonologiczna", 1965) oraz dalsze badania w dziedzinie językoznawstwa historycznego odegrały ważna rolę w kształtowaniu się podejścia do problematyki zmiany językowej z perspektywy językoznawstwa generatywnego. Jest twórcą teorii Fonologii i Morfologii Leksykalnej (Lexical Phonology and Morphology - LPM) uwaza, ze wspolnota bałtosłowianska istaniala jeszcze w V w.n.e. , wcześniej zwani byli Wenedami. Jego bardzo analityczne spojrzenie na ludy zyjace na przełomie starozytności i wczesnego średniowiecza ma istotne znaczenie na ustalenie etnosu Gotów i Wandalów. Otóż Kiparsky sadzi, że istniały rózne plemiona i dialekty bałto-słowianskie które przechodziły jeden w drugi, potwierdza to bułgarski slawista i indoeuropeista V. Georgiew, według nich obszar zamieszkały przez wschodnich Bałto-Slowian pokrywa sie w całości z terenem zamieszkalym przez Gotów czyli miedzy Wisłą i Niemnem na pólnocy oraz Bugiem i Dnieprem na południu. Na ziemie gockiej Borusii miały wpływ ludy wschodnie, od Alanów, Hunów, Awarów po Bułgarów tureckich, Madziarów, Turków i Greków, one w dużej mierze miały wpływ na ukształtowanie się późniejszych Bałto-Słowian, i to własnie jest potwierdzenie tzw teorii allochtonicznej która nie koliduje w żaden sposób z tzw teorią autochtoniczną.

     Zdaniem szwedzkiego historyka Hermana Lindquista Gotów w Skandynawii nie było nigdy Gotów, równiez kronika polsko-śląska (łac. Chronica Polonorum) – średniowieczna kronika spisana po łacinie z 1276 nazywa Prusy „Geten” a także Jan Długosz. Dlatego tez Bolesław Chrobry był tytułowany „Rex Sclavorum, Gotorum sive Polanorum”. Zachodni odłam Bałtosłowian czyli Wenedów to późniejsi Wandalowie zwani równiez Wenedami, na których miały wpływ ludy zamieszkujace Europe Zachodnią i północną głownie Germanie i Celtowie. Tu dochodzimy do sedna sprawy, jak napisałem wyżej, kolebka Gotów sięgała od Bałtyku do Karpat wschodnich i Dniepru, to późniejsi Słowianie wschodni, natomiast na zachód od Wisły aż do Łaby do Bałto-Słowianie zachodni zwani równiez, podobnie jak ci wschodni: Wenedowie/Venedae, później Wandalowie/Wendowie/ Winidowie. Zatem to terioa autochtoniczna. Zatem obie teorie allochtoniczna i autochtoniczna są prawdziwe, jedna nie wyklucza drugiej, potwierdza to zarówno archeologia i genetyka, potwierdzi to równiez zespół prof. Figlerowicza. Natomiast niemalze cała zachodnioeuropejską historiografie na czele z niemiecka nalezy zupełnie odrzucic, jest ona nieprawdziwa, nielogiczna, antypolska i antysłowianska. Trzeba ją zwalczac i kompromitowac, podobnie jak niemiecki termin „polskie obozy koncentracyjne”.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura