48 obserwujących
496 notek
509k odsłon
  495   0

Jerzy Wiatr i wywiad wojskowy

To chyba najmniej spodziewana rzecz w teczkach Wiatra – (współ)praca socjologa przydatna wywiadowi wojskowemu (dla prawaków WSI) – Notatka służbowa Sieradzkiego z 16.03.1966 r.:

            W dniu 11 marca 1966 r. od źródła nieoficjalnego „Docent” otrzymałem sześć następujących publikacji w języku angielskim, a dotyczących armii USA:

            - Dobór oficerów do Sztabu Gen. Armii USA;

            - Żołnierze a procesy polityczne;

- Streszczenie raportu dot. konferencji w sprawie sił zbrojnych i organizacji militarnych w Europie Zachodniej;

            - Studium perspektyw kariery wojskowej;

            - Środki przeciwdziałania na groźbę przypadkowej wojny nuklearnej;

- Problemy kontroli i strategii w demokracji pluralistycznej. Dyskusja dotycząca polityki administracji w zakresie bezpieczeństwa narodowego w demokratycznym ustroju politycznym.

            Z relacji „Docenta” wynika, że powyższe materiały uzyskał on do naukowców amerykańskich z tym, że niektóre z nich w czasie pobytu w USA, a część nadesłano mu drogą korespondencyjną. W materiałach tych zawarte mają być nie publikowane oficjalnie informacje o armii amerykańskiej. Nie jest jednak wykluczone, że w publikacjach tych może być ukryta dezinformacja.

            W celu ewentualnego wykorzystania oraz uzyskania oceny wartości tych informacji proponuję przekazać je do wglądu Zarządowi II Sztabu Gen.

Materiały szacowano w „WSI” kilka miesięcy:

O C E N A

sześciu opracowań w języku angielskim dotyczących

sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, przysłanych

pismem Nr K-0590/51/66

 

            Materiał obejmuje opracowania naukowe, raporty i referaty profesorów wyższych uczelni lub naukowców cywilnych instytutów naukowych. Tego typu raporty są opracowywane na zlecenie sił zbrojnych bądź też z inicjatywy poszczególnych naukowców jako referat przeznaczony do wygłoszenia lub przedstawienia na konferencji naukowej, omawiającej zagadnienia wojskowe. Raporty te są w większości jawne, chociaż część z nich wykonywanych na zlecenie sił zbrojnych może być tajna. Raporty tajne nie są oficjalnie dostępne, natomiast raporty jawne, chociaż nie są przeznaczone na rynek wydawniczy, a jedynie dla wąskiego grona zainteresowanych, można otrzymać z tej uczelni, w której został wydany. Można je zamawiać korespondencyjnie lub osobiście na uczelni.

            Przysłane nam opracowania są jawne. Przedstawiają one dość dużą wartość dla potrzeb naszego wojska, ponieważ dokonują analizy naukowej niektórych zagadnień dotyczących sił zbrojnych lub związanych z siłami zbrojnymi. Jednakże oceniając ich wartość należy wziąć pod uwagę, że są to przeważnie opracowania teoretyczne, sporządzone przez naukowców cywilnych, przy wykorzystaniu materiałów jawnych i w zasadzie dostępnych oraz nie reprezentują oficjalnego stanowiska sił zbrojnych czy nawet danego instytutu naukowego, lecz osobisty pogląd autora. Na przykład w broszurze pt. „Problemy kontroli i strategii w demokracji pluralistycznej”, której autorem jest Paul J. Hammond z Instytutu naukowego RAND Corp., znajduje się adnotacja, ze są to poglądy autora i nie powinny być interpretowane jako oficjalne stanowisko Instytutu RAND lub jakiegokolwiek zleceniodawcy tego instytutu. W związku z powyższym opracowania te [sic] nie można traktować jako materiał źródłowy i miarodajny reprezentujący oficjalne stanowisko sił zbrojnych.

Ponieważ opracowania te w większości reprezentują osobisty pogląd autora i opracowane są na podstawie materiałów jawnych, dlatego stopień ich wiarygodności zależy zarówno od rzetelności autora, jak i od źródeł, z jakich autor korzystał. Biorąc jednak pod uwagę przeznaczenie tego typu opracowań, a więc to, że są one przedstawione instytucji wojskowej, która zleciła tę pracę lub konferencji naukowej, w której bierze udział wąskie grono specjalistów, należy uznać, że opracowania te nie powinny posiadać elementów dezinformacyjnych. Opracowania przysłane nam do oceny elementów takich nie posiadają.

            Wartość i ocena poszczególnych materiałów przedstawia się następująco:

1. „Dobór oficerów do stopni generalskich w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych”. Autor David R. Segal z Uniwersytetu Chicago. W opracowaniu tym dokonano analizy kariery oficerów, którzy ukończyli różnego typu szkoły oficerskie. Analiza ta wykazuje uprzywilejowanie oficerów kończących zawodowe szkoły oficerskie. Na podstawie danych statystycznych pokazano, że chociaż szkoły oficerów zawodowych dają bardzo mały procent oficerów dla sił zbrojnych /np. w 1964 r. od 1,9 do 4,4% w zależności od rodzajów sił zbrojnych/, to wśród generałów absolwenci tych szkół stanowią przeważający procent /w 1964 roku w siłach morskich aż 89%/.

Opracowanie to ocenia się jako „średniowartościowe”.

2. „Żołnierze a procesy polityczne”. Autor William T.R. Fox, profesor spraw międzynarodowych oraz dyrektor Instytutu studiów wojny i pokoju na Uniwersytecie Columbia. W opracowaniu tym dokonano analizy wzajemnej współzależności i powiązań polityków i wojskowych. Przeprowadzając analizę w aspekcie historycznym autor pokazuje wpływ, jaki wywierają wojskowi na politykę, a także wpływ polityków na zagadnienia wojskowe. W analizie położono największy nacisk na okres po II wojnie światowej. Opracowanie średniowartościowe.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura