10 obserwujących
360 notek
247k odsłon
281 odsłon

27 sierpnia rozstrzygną się losy 100-tysięczengo Tarnowa

Wykop Skomentuj1

Patrz:


List otwarty do Radnych Rady Miejskiej w Tarnowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni,

Już niedługo, 27 sierpnia, mamy podjąć na sesji Rady Miejskiej (która - miejmy nadzieję – odbędzie się w sposób tradycyjny, nie online, stwarzając możliwość zabrania głosu także mieszkańcom Tarnowa), niezwykle ważną dla naszego miasta decyzję. Mamy zadecydować nie tylko o tym, czy Prezydent Tarnowa, p. Roman Ciepiela otrzyma od nas wotum zaufania, ale także – jeśli się tak nie stanie – czy dojdzie do referendum w sprawie jego odwołania.

Na pewno wszyscy zgodzimy się, iż po 20 miesiącach działania można ocenić precyzyjnie pracę każdej osoby, zwłaszcza sprawującej funkcję kierowniczą.  Prawie dwa lata temu wielu z nas wierzyło, iż wybrany w głosowaniu bezpośrednim prezydent będzie w stanie prowadzić sprawy miasta zespołowo we właściwym kierunku. Teraz nikt już chyba nie ma wątpliwości (być może poza dwoma naszymi kolegami?), iż jest inaczej.

To, że sytuacja finansowa miasta, do której doprowadził przede wszystkim brak wyobraźni prezydenta, jest tragiczna, pokazuje nie tylko stosunek do nas banków, które nie wyrażają woli udzielenia nam kredytów, ale nawet takie wydarzenia, jak niewypłacenie należnych kilkudziesięciu tysięcy złotych przedsiębiorcy tarnowskiemu za wykonaną na rzecz miasta usługę.

Prezydent Ciepiela postanowił zarządzać miastem jednoosobowo, podejmując w większości wypadków nieracjonalne decyzje, które wprawiają w zdumienie nawet jego najbliższych współpracowników i dotychczasowych zwolenników. Polityka personalna prezydenta Ciepieli wskazywać może na to, iż nie toleruje w swoim otoczeniu ludzi bardziej inteligentnych od siebie. Jest ona nacechowana rodzajem nepotyzmu partyjno-towarzyskiego.

Prokuratura wszczęła w ostatnich miesiącach trzy śledztwa dotyczące przede wszystkim budowy i remontów dróg tarnowskich. Zejście z placu budowy firmy remontującej ulicę Lwowską spowodowało - na długie miesiące - chaos komunikacyjny i to w okolicy szpitala. Nieudostępnienie przez prezydenta Ciepielę dokumentacji dotyczącej tego remontu jest nie tylko naruszeniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale może stwarzać wrażenie, iż prezydent ma coś do ukrycia (jego kontrargumenty są mało przekonywujące)?

Powołanie na stanowisko zastępcy prezydenta, zajmującego się m.in. tarnowskimi drogami,  p. Tadeusza Kwiatkowskiego, okazało się bardzo poważnym błędem. Jeszcze mniej zrozumiała – i to nawet dla najbliższych współpracowników prezydenta Ciepieli – jest zamiana odpowiedzialnego m.in. za rozwój miasta zastępcy prezydenta p. Piotra Augustyńskiego – na osobę zajmującą się kulturą.

Drogie Koleżanki i Koledzy Radni, jeśli ten postępujący upadek naszego miasta będzie trwał przez następne trzy lata, odpowiedzialność za to będą ponosić przede wszystkim ci radni, którzy 27 sierpnia, a następnie 10 września zakonserwują do końca kadencji ten fatalny w skutkach dla Tarnowa stan.

Istotną w tych głosowaniach okazać się może postawa radnych klubu Nasze Miasto Tarnów, którego lider – Tomasz Olszówka, b. kandydat na Prezydenta Tarnowa, niedawno „zdezerterował”, rezygnując z mandatu radnego bez wyjaśnienia swym wyborcom przyczyn tej zaskakującej decyzji.

Jeśli zaś radni klubu Koalicja Obywatelska są gotowi kierować się wyłącznie jakąś niezrozumiałą w tych warunkach lojalnością wobec prezydenta Ciepieli, warto w tym miejscu przypomnieć jego zachowanie wobec KO, a zwłaszcza wobec Platformy Obywatelskiej, którą p. Ciepiela opuścił bezpośrednio po przegranych przez PO wyborach, wprawiając tym w zdumienie także najbliższych współpracowników.

Radni, którzy opowiedzą się 27 sierpnia i 10 września za utrzymaniem Romana Ciepieli na stanowisku prezydenta miasta, powinni wziąć pod uwagę, iż mieszkańcy Tarnowa mogą także sami doprowadzić do referendum w sprawie odwołania prezydenta Ciepieli, zbierając odpowiednią ilość podpisów. Na uwadze należy także mieć rozwiązanie, które opisuje artykuł 96 Ustawy o samorządzie gminnym.

Wówczas jednak ci radni, którzy w dalszym ciągu tolerować będą szkodliwą dla naszego miasta prezydenturę p. Romana Ciepieli, powinni wziąć pod uwagę to, że wyborcy tarnowscy mają doskonałą pamięć.

Pozdrawiam

Marek Ciesielczyk - bezpartyjny radny 5-tej kadencji

dr.ciesielczyk@gmail.com ,   tel. 601 255 849

Tarnów, 9 sierpnia 2020

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka