5 obserwujących
195 notek
32k odsłony
90 odsłon

Cyfrowa witalizacja pomocniczości

Wykop Skomentuj

Wprowadzenie nowych instytucji pomocniczego wsparcia wspólnot dla wolności i solidarności wymaga synergii modernizacji infrastruktury i gospodarki i demokracji.

Bitwa o Polskę i Kraków

Mieszkam w Krakowie, w którym 61.47 % głosujących (frekwencja 74 %) wskazało Rafała Trzaskowskiego. W mieście Andrzeja Dudy, Jadwigi Emilewicz, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, prof. Andrzeja Nowaka i prof. Ryszarda Terleckiego.

Większość członków mojej rodziny i znajomych głosowało przeciwko „Dobrej zmianie”. Traktując „Dobrą zmianę” nie jako politykę równych szans ale jako politykę równania w dół. Politykę centralizowania państwowej odpowiedzialności za sądownictwo, za politykę społeczną, za własność gospodarczą.

Nie sądzę by Koalicja Obywatelska potrafiła sformułować program pozytywny dla tej większości Krakowian, którzy obawiają się skutków polityki etatystycznego protekcjonizmu. Ale na pewno potrafi wspomóc eksponentów interesów centrów finansowo-medialno-politycznych w jeszcze skuteczniejszej promocji programu negatywnego, łączącego iluzje liberalizmu i strach przed urojonymi zagrożeniami.

Dlatego, jeżeli Zjednoczona Prawica nie podejmie się trudu modernizacji i gospodarki i demokracji odpowiednio do aspiracji społeczeństwa sieci wiedzy, szacuję że w kolejnych wyborach nie uzyska 20 % głosów.

Humanizacja zamiast homogenizacji

Cyfrowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, przy poszerzeniu wymiarów czasu i przestrzeni interaktywnych relacji międzyludzkich, skutkować musi zmianą kultury gospodarowania. Mam nadzieję, że Europa stojąc przed cywilizacyjnym wyborem kierunku modernizacji infrastruktury życia publicznego, przyjmie strategię Cyfrowej humanizacji gospodarki .

Wybór taki będzie zgodny z potrzebami powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii, ale powinien być poprzedzony ekonomicznym i politycznym uznaniem solidarnego rozwoju wiedzy za kluczową miarę podnoszenia dobrobytu. Potwierdzającym kulturowe znaczenie fenomenu solidarności w korzystaniu z wolności.  

Proces wprowadzenia solidarności międzypokoleniowej do ustroju wspólnot narodowych wymaga zanegowania uregulowań służących redukowaniu naszego życia do produktywności i konsumeryzmu. Zapisów utrzymywanych przez centra zarządzania komercyjnym rozwojem wiedzy dzięki kagańcom poprawności politycznej.

Cyfrowa humanizacja gospodarki wymaga zatem zarówno refleksji nad kierunkami i sposobami modernizacji infrastruktury gospodarowania jak i politycznego stawiania konkretnych postulatów zmian kluczowych wartości polityk społecznych. Podjęliśmy w Krakowie takie działania, co opisałem jako praktykę polityczną w tekście Petycja obywatelska – Solidarność międzypokoleniowa .

Cyfrowa humanizacja demokracji

Dokonane rozpoznania i podjęte inicjatywy obejmują oba aspekty modernizacji społecznej gospodarki rynkowej. Konkretne programy polityki edukacji, zdrowia i przestrzeni (Krakowska Agora Zdrowia), stawiają postulaty zarówno w sferze wartości jak i w sferze budżetu.

Tak to potrzeba cyfrowego humanizowania gospodarki spotyka się z potrzebą Cyfrowej humanizacji demokracji. Bo jak to przedstawiłem w tekście Cyfrowe spirale demokratycznego wykluczania , obecny ustrój kultury politycznej nie sprzyja mobilizacji obywatelskich emocji i aktywności wokół wartości, tylko wokół anty wartości.  

image

Rys. 1. Instytucje otoczenia gospodarstwa domowego cyfrowo humanizowanej infrastruktury demokracji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Przedstawione na rysunku 1 nowe instytucje wymiaru Demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej) odnoszą się tylko do zakresu samorządowego. Uważam, że to ten wymiar wspólnotowego arbitrażu jest kluczowy dla funkcjonowania instytucji infrastruktury pomocniczości oświaty, zdrowia i przestrzeni.

Przed rozważeniem nowych instytucji działających dla całej Polski, instytucji które powinny być powiązane z instytucjami Wspólnoty Europejskiej, koniecznym będzie określenie rozkładu funkcji kontrolnych i arbitrażowych pomiędzy wspólnoty gminne – powiatowe – wojewódzkie. Propozycja skupienia w powiatach instytucji obywatelskich kuratorów, wymaga wszechstronnego rozważenia, choćby w kontekście znacznego zróżnicowania pomiędzy miastami powiatowymi.

Infrastruktura pomocniczości

Pozostawiając białą plamę w miejscu nowych instytucji ogólnopolskich, na rysunku 2 zestawiam usytuowanie instytucji demokratycznego arbitrażu, w kontekście prezentowanych w moich kilkudziesięciu tekstach instytucji cyfrowo humanizowanej gospodarki.

image

Rys. 2. Instytucje infrastruktury pomocniczości dla cyfrowych humanizacji gospodarki i demokracji. Opracowanie własne Andrzej Madej.  

Krakowska Agora Zdrowia i Muzeum Pamięci Krajobrazu w powiązaniu z platformami Biblioteka Wirtualnych Podręczników i Gromadzkie Repozytorium Pamięci, nie wyczerpują oczywiście wszystkich potrzeb postulowanych wartości solidarności międzypokoleniowej oraz pamięci i tożsamości. Dynamika i trwałość gospodarstw domowych oraz innych instytucji społecznej gospodarki rynkowej, wymagać będzie jeszcze wielu innowacji infrastruktury pomocniczości.

Głosowałem na Prezydenta Andrzeja Dudę.

12 lipca głosowałem z nadzieją, że jako osoba mniej obciążona zobowiązaniami wobec elit utrwalających system etatystycznego paternalizmu, Andrzej Duda będzie zachęcał do debaty o alternatywach wariantach narodowej strategii modernizacji ustroju życia publicznego.

Debaty o humanizacji i witalizacji Rzeczpospolitej, której zabrakło w trakcie jego pierwszej kadencji. 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie