5 obserwujących
200 notek
33k odsłony
151 odsłon

Kompost narodowego systemu ochrony zdrowia

Wykop Skomentuj1

Standardy samokształcenia medycznego 

Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie cyfrowych technologii wymaga kompetencji. To będzie główny cel inwestowania samokształceniem przez całe życie w gospodarce opartej na wiedzy.

Dla dobrostanu zdrowia szczególne znaczenie ma kompetencja medyczna, umożliwiająca korzystanie z nieograniczonych zasobów cyfrowo pozyskiwanych i przechowywanych danych diagnostycznych. Danych będących nowym zasobem prywatnej własności każdego z nas.

image

Rys. 1. Centrum rozwoju kompetencji medycznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.

System ochrony zdrowia powinien określać sposoby ich wykorzystywania w samodzielnej trosce o zdrowie od poczęcia do późnej starości. Poczynając od narodowych przeglądów zdrowia, jako kompetencyjnym fundamencie humanistycznego systemu ochrony zdrowia.

Samodzielność pracy

Pierwszy raz pisałem o przyszłości systemu ochrony zdrowia w roku 2004, przewidując kłopoty procesu jego cyfrowej modernizacji. Znaczenie większe niż procesu modernizacji rynku kapitałowego, w którego dynamicznych przemianach uczestniczyłem bardzo aktywnie przez prawie dwadzieścia lat.

Był to początek epoki telefonów komórkowych i innych innowacji do ułatwiania samodzielności w zaspakajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich. Innowacji pozwalających na zrównoważony udział w podnoszeniu dobrobytu, dzięki możliwości zastępowania pracy komercyjnej pracą solidarną.

Zgodnie z lubelską szkołą personalizmu, ustrojowe wsparcie dla tych dwóch form pracy powinno przynieść Europejskie uznanie pracodzielności za piątą cnotę kardynalną cywilizacji łacińskiej. I wprowadzenie solidarnego rozwój wiedzy, jako uzupełnienia komercyjnego rozwoju wiedzy, do systemu edukacji przez całe życie.

Nie ma wolności bez solidarności

W 2006 roku wiedzieliśmy, że pomocnicze wsparcie rodzin w pracy solidarnej wymagać będzie metodycznego powiązania, opartej na kulturze pamięci domowej edukacji historycznej, z opartą na kulturze zdrowia domową edukacją medyczną. Wymagać będzie integracji kultur pamięci i zdrowia, dzięki uczestnictwu w nowych instytucjach sieciowych świadectw narodowej pamięci i tożsamości.

Dlatego przez pięć lat organizowaliśmy w rocznicę pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pietnastodniowe 24 godzinne sztafety na równych dystansach 3.530 kilometrów: 1000 razy wokół Krakowskich Błoń i wokół Polski. Przypominając tym samym o chrześcijańskich źródłach przełomu politycznego w drodze do zjednoczenia dwóch płuc Europy.

Przy tej okazji w 2009 roku zorganizowaliśmy dla młodzieży ze wszystkich 74 nadgranicznych powiatów mistrzostwa w biegu na Kwietną Milę. A rodzicom zwycięzców wręczyliśmy roczne stypendia, z prośbą o wsparcie naszych mistrzów dla aktywności sportowej swoich rówieśników.

Testy Symultanicznych Mistrzostw Polski

W 2015 roku dzięki wsparciu Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu i Ministra Sportu zorganizowaliśmy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, kilkadziesiąt biegów dla 14 letniej młodzieży w „Miastach Papieskich” na dystansie „Kwietnej Mili”. Finał w Krakowie uzupełniła konferencja „Kultura fizyczna dla kultury poznania”.

Nazywaliśmy te zawody mocno na wyrost „Symultanicznymi Mistrzostwami Polski”, wskazując na prawdziwą jakość jaką mogły by one uzyskać, po wykorzystaniu cyfrowej komunikacji do porównania wyników równoczesnych biegów we wszystkich miastach powiatowych Polski. Podobnie jak mocno na wyrost nazwaliśmy plenerowe przeglądy zdrowia „Testem Kwietnej Mili”, bowiem prawdziwą jakość mogły by one dopiero uzyskać, po zestawieniu wyników cyfrowych badań wydolności serca i płuc wszystkich uczestników biegów.

W konsekwencji demokratycznych wyborów, jesienią 2015 moi dotychczasowi współpracownicy w administracji rządowej zostali zastąpieni aktywem Dobrej Zmiany. Co w tym przypadku skutkowało przekazaniem zebranych doświadczeń sportowej integracji wiedzy medycznej na kompost partnerstwa prywatno-publicznego .

Grupa Inicjatywna Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej

Kolejna szansa na wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia zasad samopomocy zdrowia i samokształcenia w rodzinie pojawiła się w roku 2017, znów dzięki Związkowi Powiatów Polskich. Przedstawił on w otwartej przez Ministerstwo Zdrowia debacie o medycynie szkolnej, moją propozycję systemu „Otwartej Medycyny Szkolnej”.

Chcą nie chcąc, ministerialni specjaliści zapoznawali się przez kilka miesięcy, z sensem powiązania testów dla siedmio i czernasto latków, bibliotek cyfrowej pamięci i domowej edukacji medycznej. Dobiłem ich chyba „obligacjami społecznymi”, które do dziś uważam za najlepszy instrument dla samorządowego finansowania innowacji narodowej infrastruktury solidarnego rozwoju wiedzy. 

Łabędzim śpiewem była jeszcze próba zmobilizowania ekonomistów do debaty, o wpływie przemian w gospodarce opartej na wiedzy na zmiany w systemie ochrony zdrowia. Rozmawiając z roztropnymi i życzliwymi uczonymi o znaczeniu solidarnego rozwoju wiedzy w rodzinach dla narodowego dobrobytu, widziałem po oczach że „nie ma taka rubryka”.

Krakowska witalizacja profilaktyki chorób

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności udaje mi się ostatnio omawiać praktycznie strategię zintegrowania rozwoju kompetencji medycznych wokół systemu profilaktyki chorób, dzięki otwarciu debaty o nowych publicznych funkcjach 10-cio hektarowego poszpitalnego terenu w centrum Krakowa. Jesienią 2019 Towarzystwo Urbanistów Polskich zaproponowało wykorzystanie tego obszaru na „Wychowanie dla zdrowia od poczęcia do później starości”, co zostało życzliwie przyjęte przez władze Krakowa.

Drugą szczęśliwą okolicznością było corono-wirusowe ukazanie praktycznych pożytków ze zdalnych porad medycznych. A z drugiej strony, ukazanie politycznej realności wykorzystania cyberpastuchów medycznych do centralnego sterowania naszym życiem.

image

Rys. 2. Krakowska propozycja witalizacji profilaktyki chorób. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Stąd coraz odważniej zachęcam ludzi dobrej woli do samorządowego wprowadzenia takich elementów witalizacji profilaktyki chorób, które ułatwią rządowi opracowanie Narodowego Programu Zdrowia w oparciu o bezpieczne i efektywne wykorzystanie cyfrowych danych medycznych .

A nie w oparciu o zasady segmentacji i segregacji Konwencji stambulskiej, ukryte w fundamentach obecnie obowiązującego w Polsce Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. 

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie