5 obserwujących
237 notek
39k odsłon
  84   0

Dziedzictwo i Przyszłość

Tylko Polska może ożywić chrześcijański fundament domowej edukacji konieczny Europie dla rozwoju wolności gospodarowania w cyfrowej sieci wiedzy.


Barbarzyńcy u bram

Konieczność postawienia solidnego polskiego fundamentu dla cyfrowej humanizacji kultury życia publicznego w Europie narodów bez administracyjnych granic, jest dla mnie oczywistą oczywistością od ok. 20 lat. Kiedy to rozlały się po europejskich salonach plotki o końcu historii, etycznej odpowiedzialności biznesu i pożytkach z politycznego sterowania rozwojem kapitału społecznego.

Wielokrotnie podważałem przydatności tych plotek chronionych parasolami politycznej poprawności. Początkowo sądziłem trochę naiwnie, że to post-oświeceniowe redukowanie człowieczeństwa do produktywności i konsumeryzmu służyć ma tylko ułatwianiu maksymalizacji zysków globalnych funduszy kapitałowych.

Od 10 lat znajduję jednak w tym mąceniu publicznej debaty absurdami emancypacji płciowej (gender) czy rasowej (BLM) zagrożenie użycia tych wynalazków do politycznych projektów segmentacji, segregacji i eutanazji jako zasad systemu cyfrowego niewolnictwa . 1/ Które to zagrożenie potwierdzają ukazane w okresie covidowego „dystansu społecznego” możliwości wykorzystania cyfrowych narzędzi do inwigilacji i wykluczania.

Historia Europy każe przewidywać, że prędzej czy później jakiś rozgrzany ideologicznie parlament, przyjmie dokument narzucający reguły emancypacji (segmentacji), inwigilacji (segregacji) i wykluczania (eutanazji). A doświadczenie Auschwitz ostrzega, że zaraz potem misternie poukładane przez państwowe administracje systemy e-obywatel, e-zdrowie, e-pieniądz mogą się stać gwoździami do trumny naszej wolności.


Po pierwsze ekonomia

Przedstawione zagrożenie wykorzystania cyfrowego poszerzenia zasobów, przestrzeni i czasu kultury dla realizacji totalitarnych zamierzeń elit, jest jednych z możliwych kierunków cyfrowej modernizacji. Uważam, że wciąż jeszcze możliwy jest alternatywny kierunek powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii dla wolności i równości.

Podnoszenie dobrobytu poprzez relacje horyzontalne wymaga jednak politycznej strategii wzmacniania organicznych więzi wspólnot rodzinnych i narodowych. Sformułowania i przyjęcia strategii biegunowo odmiennej od degradujących te więzi strategii prezentowanych przez ugrupowania lewicowo-liberalne dominujące obecnie wśród elit akademickich, medialnych i politycznych Zachodniej Europy i Północnej Ameryki.

Szczęśliwie dla strategii cyfrowej humanizacji gospodarowania praktyka „udomowiania pracy” okresu „dystansu społecznego” ukazała pożytki z nowych form pracy zarówno dobroczynnej jak i komercyjnej. Zwielokrotnienie obecnej efektywności samodzielnej pracy dla dobrostanu społecznego wymagać będzie uznania solidarnego rozwoju wiedzy za nowy paradygmat polityk społecznych.

Aby tak się stało, pączkujący spontanicznie proces wykorzystywania cyfrowej infrastruktury społecznej gospodarki rynkowej dla samodzielności i solidarności pracy, powinien być objęty pogłębioną refleksją naukowo badawczą. Warto by służąca egalitaryzmowi Ekonomia potrzeb rozpoczynała wszystkie zakresy edukacji ekonomicznej od znaczenia postawy pracodzielności (dzielności pracy) dla pomyślnego gospodarowania.


Owocowanie Kresów

Możliwość przejrzystego wyboru przez rodziców szkoły odpowiedniej dla uznawanych przez nich wartości i zwyczajów, wymaga wprowadzenia do ustroju edukacji nowych zadań dla wybranych uniwersytetów: koordynacji rozwoju metodycznego grup szkół podstawowych i średnich zgodnie z wyraźnym fundamentem aksjologicznym 2/. Dzięki klarownej charakterystyce ideowej i metodycznej takich Kolonii Akademickich zachowane zostaną zarówno konstytucyjna zasada subsydiarnego wsparcia pracy opiekuńczo-wychowawczej rodziny, jak i gwarancja swobodnego wyboru odpowiedniego systemu wartości zarówno przez rodziców wierzących w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł. 3/

Polska jako jeden z dziedziców unikalnej w historii Europy tradycji tolerancji wyznaniowej i obyczajowej Rzeczpospolitej wielu narodów, jako kustosz pamięci pierwszego w Europie ministerstwa edukacji narodowej, jako naród który dzięki samokształceniu w rodzinach potrafił przetrwać 123 lata niewoli, ma wyjątkowe tytuły dla przedstawiania nowych metod i instytucji edukacyjnych. Rządowe połączenie ministerialnego nadzoru nad wszystkimi trzema etapami szkolnictwa, zapowiedź wprowadzenia obowiązkowych lekcji etyki, czy ministerialne powiązanie zagadnień rodziny, polityk społecznych i pracy, mnie napawa optymizmem.

Konkretniej liczę na włączenie do podstawy programowej szkolnych lekcji etyki, zagadnień przydatnych w domowej edukacji ekonomicznej. Co opisałem w formie postulatu wprowadzenia do programów szkolnych lekcji etyki zagadnienia: Znaczenie cnót kardynalnych w praktyce gospodarowania 4/.

Jednym ze sposobów sięgnięcia do Polskiej tradycji samodzielności, samorządności i solidarności edukacyjnej dla wypełnienia konkretnymi treściami zajęć edukacyjnych systemu Edukacja solidarności, jest zaproszenie do zgłaszanie opracowań rodzinnych wspomnień z kresowego samokształcenia. Co opisałem w formie projektu zgłoszonego do sfinansowania ze środków Budżetu Obywatelskiego Krakowa 5/.

----------------------------------------

1/  O potrzebie podjęcia polskiej refleksji nad wolnością i tożsamością w warunkach trwającej autodestrukcji Cywilizacji Łacińskiej mówi prof. Andrzej Nowak w wywiadzie z Józefem Orłem https://www.youtube.com/watch?v=UYP4g0elbvQ&t=10s . 

 2/ O zmierzchu szkoły i potrzebach nowej pedagogiki mówi prof. Aleksander Nalaskowski w rozmowie z Józefem Orłem https://www.youtube.com/watch?v=oklajhQS5dc .

 3/ Fragment preambuły do Polskiej Konstytucji.

 4/ Postulat taki zgłosiłem 31 sierpnia 2021 Ministrowi Edukacji i Nauki w formie Petycji obywatelskiej https://www.viavistula.eu/2021-08-31-petycja-do-ministra-edukacji-i-nauki/ .

 5/ Prezentacja projektu Konkurs wspomnień kresowego samokształcenia zgłoszonego do BO Kraków 2021 pod numerem 132 https://www.viavistula.eu/konkurs-wspomnien-kresowego-samoksztalcenia/ . Głosowanie 1 – 10 października 2021.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie