5 obserwujących
226 notek
37k odsłon
  265   0

Rewolucja gospodarcza (1)

W końcowych rozdziałach książki autor omawia prognozy drastycznego zmniejszania zapotrzebowania pracowników umysłowych i fizycznych. Różne raporty opracowane dla USA szacują zmniejszenie się rynków pracy w ciągu najbliższych 10 lat pomiędzy 20 a 40%. [8]


Przyszłość Polski

Nie znam europejskich raportów dotyczących perspektyw przemian rynku pracy uwzględniających konsekwencje rewolucji sztucznej inteligencji. Jak widzimy na naszej wschodniej granicy, słabości wcześniejszych raportów o wielomilionowych potrzebach niemieckiej gospodarki dość szybko przestały kierunkować politykę migracyjną Unii Europejskiej.

Obawiam się, że te nowsze raporty wiodących ośrodków nie skupiają się na procesach likwidacji konkretnych zawodów poprzez zastępowanie ich narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, tylko na przewidywanych wzrostach nowych zadań publicznych wynikających ze strategii gospodarczego reagowania na globalne przemiany klimatyczne. Albo na innych ideologicznych iluzjach odzyskiwania przez Europę globalnego przewodnictwa moralnego i gospodarczego.

Tymczasem poważnie traktując przedstawioną przez Kai-Fu Lee opinię, że Europa już nie ma szans na odegranie roli współlidera rewolucji technologicznej, że pozostaje nam rola peryferiów zasilanych produktami amerykańskich albo chińskich gigantów, winniśmy przewidywać jeszcze większy spadek potrzeb rynków pracy. Szacując, że będzie to pomiędzy 40 a 60 %, łącznie z przyjętą wcześniej liczbą 2,5 milionów emerytów, uzyskujemy przewidywanie potrzeb nowych miejsc pracy dla około 10 milionów Polaków .

Taka jest skala wyzwania dla przeciwdziałania jednemu w wymiarów narastających nierówności społecznych z czym trzeba się liczyć w procesie cyfrowej modernizacji Polskiej gospodarki, którego to wyzwania nie rozwiążą za nas ponadnarodowe instytucje. Jak pisałem w tekście Dziedzictwo i Przyszłość albo potrafimy sami wypracować założenia tej modernizacji, założenia respektujące realność rewolucji sztucznej inteligencji i zachowujące warunki do życia w prawdzie albo trzeba nam się będzie polubić z algorytmami segregacji i eutanazji w obozach łagodnej śmierci.

------------------------------

[1] Wprowadzeniem terminu humanizacja chcę podkreślić postulowany kierunek procesu cyfrowej modernizacji gospodarki, pozwalający na wykorzystanie cywilizacyjnej szansy używania nowoczesnych technologii do ułatwiania ludziom współdziałania.

[2] Zachowanie równowagi pomiędzy wolnością a równością w warunkach cyfrowo poszerzonej kultury, wymagać będzie uzupełnienia refleksji ekonomicznej o refleksję politologiczną. W tym przede wszystkim sformułowania wizji modernizacji systemu demokracji odpowiednio do możliwości międzyludzkiej interaktywności cyfrowej komunikacji.

[3] Szacunek przy założeniu podjęcia 20% aktywności wśród społeczności emerytów w różnych formach społecznej pracy dobroczynnej.

[4] Terminem rewolucja sztucznej inteligencji Kai-Fu Lee określa okres równoczesnego (1) przejścia z epoki odkryć do epoki zastosowań i (2) przejścia z epoki wiedzy eksperckiej do epoki danych dla doskonalenia algorytmów sztucznej inteligencji.

[5] Terminem głębokie uczenie określam metodę doskonalenia algorytmów sztucznej inteligencji, które poprawiają się automatycznie dzięki analizie ogromnej liczby danych w sieciach neuronowych.

[6] Inteligencja Sztuczna Rewolucja Prawdziwa Chiny, USA i przyszłość świata, autor Kai-Fu Lee, wyd. Media Rodzina Poznań 2019.

[7] Prezentacja autora: https://en.wikipedia.org/wiki/Kai-Fu_Lee

[8] Szacunek przy założeniu 50% spadku wobec obecnego poziomu 16 milionów pracujących komercyjnie.


Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie